Skip to content

Erkände utan advokat - frias med hänvisning till Europakonventionen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Den misstänkte hade begärt att få en advokat men inte fått det. Ändå erkände han narkotikabrott under ett polisförhör. Tingsrätten ansåg att hans berättelse var så detaljerad att han skulle dömas trots att han hade tagit tillbaka sitt erkännande. Hovrätten konstaterar dock att det skulle strida mot Europakonventionen att fälla honom.

 

I december 2015 gjorde polisen en husrannsakan i en lägenhet i Skellefteå. Polisen hittade en necessär med narkotika.

Dagarna före tillslaget hade en kompis till lägenhetsinnehavaren bott i det rum där necessären hittades.

Ingen teknisk bevisning
DNA, fingeravtryck och annan tekniskt bevisning saknades från beslaget men i ett polisförhör erkände lägenhetsinnehavarens kompis - en 34-årig man - att narkotikan tillhörde honom.

Mannen åtalades vid Skellefteå tingsrätt som kom fram till att han var skyldig. Orsaken var just att han i polisförhöret hade erkänt - ett förhör som dock hade hållits utan att någon advokat eller annan försvarare hade varit närvarande trots att mannen hade begärt en sådan.

Tre förhör utan försvarare
Tingsrätten underströk att uppgifter som lämnas under polisförhör i och för sig ska behandlas med stor försiktighet men slog ändå fast att att mannens uppgifter om innehållet i necessären hade varit så detaljerade att det kunde uteslutas att de var påhittade.

Mannen dömdes därför till tre månaders fängelse för narkotikabrott.

Hovrätten för Övre Norrland river nu upp tingsrättens dom.

Hovrätten poängterar att tre förhör har hållits med mannen utan försvarare.

Avslutades efter två minuter
Redan i det första förhöret klargjorde mannen att han ville ha en advokat och vägrade sedan att prata. Förhöret avslutades efter två minuter.

I det andra förhöret, där narkotikabrottet erkändes, upprepade dock mannen kravet på en advokat. Först efter detta förhör inlämnades en framställan till rätten om att förordna en offentlig försvarare för mannen. Innan så hade skett hölls dock även ett tredje förhör.

Hovrätten slår nu fast att inget av förhören kan läggas till grund för en fällande dom och hänvisar till den praxis som finns finns när det gäller Europakonventionens artikel 6.

Brott mot Europakonventionen
Enligt hovrätten innebär Europakonventionen att en misstänkt har rätt till en försvarare redan vid det första förhöret om det inte finns speciella omständigheter.

Hovrätten friar därför mannen.

 

 

Ludvig Wiklander

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

28 comments

Applicera detta på skattemål. Skattetillägg är enligt dom i Europadomstolen att anses som böter. I och med det är det ett brott. Brottmål - enligt konventionen - där skall åtalad erhålla juridisk hjälp.
Om så ej görs, bör följden bli att åtalet (skattetillägget) ogillas då den misstänkte ej fått den hjälp som finns reglerad i konventionen.
Undrar var "#¤%" tog "Likhet inför lagen vägen"?

Åkt på en skattesmäll? ;-)

Du har fel. Det ses inte som ett brott. Däremot är det riktigt att skattetillägg anses som en påföljd men det är något annat.
Vidare undrar jag var du menar att det framgår av konventionen att åtalad ska erhålla juridisk hjälp?
Menar du att varenda person som kört för fort har rätt till en advokat? Så är det naturligtvis inte. Du är tyvärr felinformerad.

Påförande av skattetillägg är ett straff / ett brott. Det råder ingen tvekan om detta. Det finns ett otal domar från såväl Europadomstolen som HD varur detta framgår.

Om man för argumentationens skull anser skattetillägget som en påföljd för brott, så skulle man ändå bara kunna tillämpa denna dom i de fall där den avgörande bevisningen är ett erkännande.

Jag har ännu inte stött på något sådant skattemål.

Så här gick förhör till för 50 år sedan men nu går det inte. Poliserna i Skellefteå verkar leva kvar i en annan tidsålder. Nu är det EU som lägger ribban !

Själv tycker jag att det är ett ofog att poliser alltjämt kör på det här standardiserade förfarandet (de försöker alltid få till förhör utan advokat närvarandes).

"de försöker alltid få till förhör utan advokat närvarandes)"
Alltid- 100 % av alla förhör menar du?
Hur vet du det?

"standardiserade förfarandet"

Det är mycket vanligt att förhör "genomförs" helt utan den misstänktes medverkan och i synnerhet helt utan närvaro av advokat.
Dessutom är det sällsynt att polisen tillåter att utskriften läses av den misstänkte eller försvarare - d.v.s. ej godkänt förhör.
Andelen där polis och åklagare "försöker" är sannolikt mycket nära 100%
Här skulle verkligen behövas en uppskärpning!

Trams.
Du vet uppenbarligen inte ett smack om det du uttalar dig om.

Bra trollat där...

Jag är förhörsledare själv och jag kan berätta att jag och mina kollegor håller ALDRIG förhör om den misstänkte begärt en försvarsadvokat närvarande.
Man får alltid underrätta om misstanke och fråga om inställningen men där stannar det.

Så, lugna nu ner era skrik.

Skulle tro att antalet fall där det skulle kunna sökas resning just för dessa omständigheter är mångdubbelt fler än de som blev dubbelbestraffade i skattemålen för ett par år sedan. Polisens inställning vid förhör i lindrigare ärenden är ju att "du kan begära advokat men du kommer inte att få någon så det är lika bra att vi tar förhöret nu" och sedan blir den misstänkte dömd i tingsrätten på uppgifterna i förhöret även om de återtas i tingsrätten. Så är det tyvärr - Sverige saknar rättssäkerhet och sedan får poliser, åklagare och andra berörda potentater försöka försvara detta in absurdum bäst de vill.

Skeptisk ! Så enkelt är det inte. De återfallsbrottslingar som hela tiden grips vet mycket väl att om dom begär advokat blir dom sittande. Därför slår dom oftast ifrån sig erbjudandet om försvarare därför att de blir oftast släppta om dom berättar. Dom vet mycket väl när dom istället skall propsa på att få försvarare vid förhöret. Dom har haft samma advokat i 10-20 år och det viktigaste är att denne förordnas till rättegången.

Anders Bergstedt!

Nu pratar du om återfallsförbrytare som vet precis hur de ska hantera rättsväsendet för att snabbt bli utsläppta för att sedan i många fall måhända omedelbart ägna sig åt ytterligare brottslighet. För polisen är det ju ingen idé att försöka köra några valser med brottsprofessionella.

Jag talar istället om dem som första gången är i kontakt med rättsväsendet, de som inte vet hur saker och ting fungerar och som poliserna vet att dom kan köra med och lura till att avstå från sina rättigheter. Du bör nog inte ta de orden i din mun att detta inte är frekvent förekommande bland poliser i Sverige dag.

Jag har själv en nära anhörig som blivit förhörd för ett ringa brott och som fick veta att "du kan begära att få ha en försvarare förordnad att närvara vid förhöret men det kommer du inte att få då det är frågan om misstanke om ett ringa brott". Förhöret skedde utomhus utanför hens bostad när hen var nyväckt och endast iförd morgonrock och hen inte hade nåt förhörsvittne närvarande. Förhörande polisman förde summariska anteckningar vid förhöret (ej inspelning) som sedan renskrevs i form av ett formellt förhörsprotokoll där "grisen sminkades" ordentligt. Förhörsprotokollet fick hen inte ta del av förrän inför rättegång nr 2 (se nedan) och gjorde då anmärkningar på att det som stod i protokollet inte stämde.

Sedan blev personen inte kallad till den rättegång som skulle avhandla brottsmisstanken utan polisen kom och skulle hämta hen till rättegången utan föregående kallelse, sannolikt syftande till att personen skulle vara oförberedd på rättegång och inte heller skulle ha haft möjlighet att ordna försvarare. Nu blev den planerade hämtningen resultatlös då hen inte var hemma den aktuella dagen och rättegången fick då hållas vid annat tillfälle.

Inför rättegång nr 2 begärde hen i tingsrätten att få försvarare förordnad men fick det inte då det gällde ett ringa brott. Hen fick då själv såväl kontakta som betala försvarsadvokaten. Hen dömdes för det ringa brottet enbart på förhörsuppgifterna trots att de påstådda uppgifterna återtogs både inför och vid rättegången då de var såväl felaktiga som missuppfattade. Rätten trodde mer på den förhörande polisen som var kallad som vittne om själva förhöret.

Fällande dom stod sig i hovrätten (skriftlig handläggning) och HD beviljade ej prövningstillstånd.

Så kan det gå till i det "rättssäkra Sverige", i varje fall i den landsänden där jag är bosatt. Befolkningen delas upp i två kategorier, dömda och ännu icke dömda. Ett fall framåt nu när EU-rätten griper in och tar sig an den "rättsröta" som har börjat att sprida sig i vårt rättssystem!

Med den omedelbarhetsprincip som gäller numera, att det är vad som sägs i domstolen som tillmäts avgörande betydelse, så har det väl ingen större betydelse om advokat förordnas och är med redan under förhöret. Erkännandet lämnades frivilligt. Annan sak om det hade varit så att han tvingats att erkänna. Framtvingade berättelser gäller inte som bevis. Men heder åt Polisen, åklagaren och tingsrätten som i alla fall försökte lagföra honom. Narkotikabrott med all den följdbrottslighet som den för med sig är ett allvarligt samhällsproblem. I det långa loppet är det en björntjänst för den tilltalade att domstolen lät honom löpa denna gång.

Åh fan, då är du näppeligen verksam i gbg då.

Men det var ju bra att du är en rättskaffens man/kvinna då.
Det normala är att man säger till den misstänkte att
1. "Vi vill ju hjälpa dig" (underförstått, om du pratar med oss så kan du få komma härifrån).
2. "Gör det nu inte värre för dig själv" (underförstått, om du proppsar på advokat så kommer du att hamna i en sämre sits).
3. Allmänt hotfullt beteende (där man nämner anhöriga och hur dessa med lätthet kan hamna i en tråkig sits).
4. Gapande och okvädesord (om punkt 3 inte levererade önskvärt resultat).

Men som sagt, kul att du inte anammar sådan här metodik "Mycketinsatt"...

Det är aldrig ok att köra med sånt trams.
Med det sagt är det ju som det sägs i dessa kommentarer;
Vill du ha advokat så kan det ta några timmar extra. Men det e den hördes rätt.
Punkt slut.

Jo jag vet hur systemet är tänkt att fungera, hur det sedan ser ut i praktiken är inte särskilt väl överensstämmande med nyss nämnda.

Enda fallen där GBGs-polisen försöker (japp, försöker) eftersträva RBs regleringar, det är när det är minderåriga som skall förhöras.

Sedan finns alltid gummiparagrafen "höra upplysningsvis" vilken kan tas till om man i efterhand ifrågasätts av någon advokat eller JO.

Vi sansade tror dig.
De flesta poliser är professionella och se jobbet som just ett jobb.

Precis som de flesta socialsekreterarna.

" Anton den värste fre, 2017-02-03 09:05

"Förvaltningsrätten ansåg att det av kommunens yttrande" vilket i praktiken är de partiska,subjektiva socialsekreterarnas upplevelse av att ombudet pratade klartext."

Och innan jag blev juriststudent så var jag kriminell och missbrukare. Har suttit i fler förhör än jag kan räkna. Och det snutarna kör som standard är:
"Vill du ha advokat så kommer dett ta lång tid och du kommer få stanna kvar. Men om du vill köra utan så kan vi ta de nu direkt."
En annan variant är (speciellt till tunga missbrukare) när man först har nekat till brottet:
"Bara du erkänner så får du gå hem. De Här är inte så allvarligt så vi kommer inte anhålla/begära häktad bara du erkänner." (Detta körs såklart bara när det ej är advokat närvarande)
Detta är extremt effektivt då tunga missbrukare blir sjuka som djur om de blir anhållna i ett par dagar och de säger vad som helst för att gå loss. Även erkänna saker de ej gjort om det betyder att de blir frisläppt. Jämför med tortyr, man använder det inte för att folk säger vad som helst bara för att slippa. Dvs sanningsgraden i det man får ut är tveksamt. Och alla som gått igenom en heroin abstinens skulle inte kalla det nåt annat än ren tortyr. Att man själv försatt sig i situationen är irrelevant när det används för att tvinga erkännande ur misstänkta.

Som tillägg kan nämnas att polisen i mååååånga år kämpa extremt hårt emot att någon sorts medicin skulle få ges emot abstinens som ex subutex el metadon eftersom just hotet om abstinens hos klienterna var så effektivt att få ur erkännanden. Till sist så gav malmö subutex (men dock ej de andra orterna med arrest/häkte i skåne), men enbart sub just för att man måste vänta 48h innan det kan ges, på så sätt försvann inte hela deras fördel som de hade gjort om de gav metadon.

Nu är mina erfarenheter under åren 1993-2011 så vet inte om det förändrats de senare åren.

Nej - tyvärr är förhör utan försvarare snarare regel än undantag - även om det verkar variera kraftigt mellan olika avdelningar

Ann
Om du på allvar menar att det är mer regel än undantag att "försöka fula" till ett förhör utan försvarare, då menar jag att den organisation du syftar på har kraftigt behov av en utrensning.
På den enhet jag arbetar på (både mängd- och grova brott) förekommer inte det. Men vi har en öppen och modern attityd med fokus på att komma vidare i utredningarna UTAN att kränka, förnedra eller förringa den hörde.

Detta är inte svårt.
Det handlar om att adressera de rötägg som finns.
Testa. Det funkar. Jag lovar. Vi har gjort det och det tog max 6 månader att bli av med idioterna.

Mycket Insatt ! Jag är glad för dina kommentarer. Det är så trist att vissa försöker att misstänkliggöra poliser, varav de flesta kämpar hårt och juste ! Jag har varit pensionär i sju år och jag lider då jag ser hur man hela tiden tar ifrån poliserna verktygen. Det är orsaken till att det blir mer och mer kaos i samhället. Var finns den empati, etik och moral som präglat oss 40-talister ?

Det handlar inte om att misstänkliggöra någon, utan det är en beskrivning hämtad från verkligheten.

Att den verkligheten ser annorlunda ut beroende på var i landet du befinner dig, det betyder inte att den ena bilden är mer sann än den andra.

För att motverka dylik diskrepans (dvs icke laglydighet hos vissa av de rättsvårdande myndigheterna) så bör man avskaffa polismålsenheten och ersätta den med en helt fristående och oberoende instans (och ja, jag vet att polismålsenheten är omdöpt).