Skip to content

Erkände utan advokat - frias med hänvisning till Europakonventionen

Foto: Pontus Lundahl/TT

Den misstänkte hade begärt att få en advokat men inte fått det. Ändå erkände han narkotikabrott under ett polisförhör. Tingsrätten ansåg att hans berättelse var så detaljerad att han skulle dömas trots att han hade tagit tillbaka sitt erkännande. Hovrätten konstaterar dock att det skulle strida mot Europakonventionen att fälla honom.

 

I december 2015 gjorde polisen en husrannsakan i en lägenhet i Skellefteå. Polisen hittade en necessär med narkotika.

Dagarna före tillslaget hade en kompis till lägenhetsinnehavaren bott i det rum där necessären hittades.

Ingen teknisk bevisning
DNA, fingeravtryck och annan tekniskt bevisning saknades från beslaget men i ett polisförhör erkände lägenhetsinnehavarens kompis - en 34-årig man - att narkotikan tillhörde honom.

Mannen åtalades vid Skellefteå tingsrätt som kom fram till att han var skyldig. Orsaken var just att han i polisförhöret hade erkänt - ett förhör som dock hade hållits utan att någon advokat eller annan försvarare hade varit närvarande trots att mannen hade begärt en sådan.

Tre förhör utan försvarare
Tingsrätten underströk att uppgifter som lämnas under polisförhör i och för sig ska behandlas med stor försiktighet men slog ändå fast att att mannens uppgifter om innehållet i necessären hade varit så detaljerade att det kunde uteslutas att de var påhittade.

Mannen dömdes därför till tre månaders fängelse för narkotikabrott.

Hovrätten för Övre Norrland river nu upp tingsrättens dom.

Hovrätten poängterar att tre förhör har hållits med mannen utan försvarare.

Avslutades efter två minuter
Redan i det första förhöret klargjorde mannen att han ville ha en advokat och vägrade sedan att prata. Förhöret avslutades efter två minuter.

I det andra förhöret, där narkotikabrottet erkändes, upprepade dock mannen kravet på en advokat. Först efter detta förhör inlämnades en framställan till rätten om att förordna en offentlig försvarare för mannen. Innan så hade skett hölls dock även ett tredje förhör.

Hovrätten slår nu fast att inget av förhören kan läggas till grund för en fällande dom och hänvisar till den praxis som finns finns när det gäller Europakonventionens artikel 6.

Brott mot Europakonventionen
Enligt hovrätten innebär Europakonventionen att en misstänkt har rätt till en försvarare redan vid det första förhöret om det inte finns speciella omständigheter.

Hovrätten friar därför mannen.

 

 

Ludvig Wiklander

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt