Skip to content

"En framgång för de kriminella" - rättsväsendets chefer kräver att datalagringen får fortsätta

Rikspolischefen Dan Eliasson, Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson, Tullverkets generaldirektör Therese Mattsson, riksåklagare Anders Perklev och Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Thornberg. Foto: TT

EU-domstolens underkännande av svensk datalagring kommer att gynna brottslingar och terrorister. Det anser cheferna för fem av Sveriges brottsbekämpande myndigheter som, trots EU-domstolens avgörande, ändå vill att operatörerna ska spara trafikdata och lokaliseringsuppgifter.

 

"EU-domen om datalagring har urholkat vår förmåga att bekämpa brott och skydda den nationella säkerheten."

Det skriver rikspolischefen Dan Eliasson tillsammans med Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson, Tullverkets generaldirektör Therese Mattsson, riksåklagare Anders Perklev och Säkerhetspolisens generaldirektör  Anders Thornberg på DN Debatt.

Kan inte tvinga teleoperatörer
Samtidigt som de kräver att opertörer ska tvingas att även i fortsättningen spara uppgifter skriver de också att "ett säkert Sverige inte står i motsatsförhållande till en rättssäker ordning med ett högt integritetsskydd".

Bakgrunden är det förhandsavgörande som kom från EU-domstolen i december där domstolen konstaterade att att svensk lagstiftning inte är förenlig med EU-rätten och att medlemsstater inte kan tvinga operatörer att generellt lagra trafikdata och lokaliseringsuppgifter på detta sätt.

EU-domstolen konstaterade bland annat att den svenska lagen inte går att motivera i ett demokratiskt samhälle eftersom den är ett "synnerligen allvarligt ingrepp" i privatlivet och hotar yttrandefriheten.

"Någon promille" som lämnas till polisen
Efter EU-dsomstolens avgörande skriver nu de fem myndighetscheferna på DN Debatt:

"Vi måste nu snabbt hitta konstruktiva lösningar... Behovet av att hitta en rättssäker lösning är akut."

Myndighetscheferna framhåller att det är "en ytterst liten del av Sveriges befolkning, någon promille, som får sina teleuppgifter utlämnade till myndigheterna varje år".

Man hävdar också att "det har gått så långt att kriminella söker sig till operatörer som har som försäljningsargument att vara restriktiva", det vill säga till de operatörer som slutat att lagra uppgifter.

Ändå skyldiga att spara uppgifter
Myndighetscheferna hävdar att teleoperatörerna enligt den nuvarande svenska lagstiftning ändå är skyldiga att spara uppgifter om teletrafik under sex månader för de brottsbekämpande myndigheternas behov.

Detta konstaterade även regeringens utredare efter det att EU-domstolen redan 2014 kommit fram till att datalagringen inte stämde överens med grundläggande mänskliga rättigheter.

Vissa svenska teleopertörer slutade då att spara uppgifter om sina abonnenters teletrafik trots att de enligt den svenska regeringen fortfarande var tvungna att spara data.

Tele2 drev frågan vidare
Bolaget Tele2 drev frågan vidare till den svenska förvaltningsrätten som dock gick på samma linje som regeringen.

Efter att Tele2 överklagat till kammarätten begärde domstolen ett förhandsavgörande från EU-domstolen  - alltså det avgörande som de fem myndighetscheferna nu vill hitta ett sätt att kringå.

Enligt myndighetscheferna är "abonnemangs-, kontakt- och positionsuppgifter ofta avgörande för att förhindra, upptäcka, utreda och bevisa brott".

Enligt dem är EU-domstolens avgörande "ett hårt slag mot den brottsbekämpande verksamheten och i praktiken en framgång för brottslingarna".

Sparar inte innehåll
Man pekar på att det inte är innehållet i samtalet, SMS:et eller mejlet som sparas, utan informationen om vem som haft kontakt med vem och var personerna befann sig före, under och efter ett visst brott.

Man framhåller också att man enbart har rätt att få ut dessa uppgifter om det finns misstankar om allvarliga brott eller när det finns fara för liv och hälsa.

Man kan också få ut uppgifter om en vuxen eller ett barn har försvunnit.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt