Skip to content

"En framgång för de kriminella" - rättsväsendets chefer kräver att datalagringen får fortsätta

Rikspolischefen Dan Eliasson, Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson, Tullverkets generaldirektör Therese Mattsson, riksåklagare Anders Perklev och Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Thornberg. Foto: TT

EU-domstolens underkännande av svensk datalagring kommer att gynna brottslingar och terrorister. Det anser cheferna för fem av Sveriges brottsbekämpande myndigheter som, trots EU-domstolens avgörande, ändå vill att operatörerna ska spara trafikdata och lokaliseringsuppgifter.

 

"EU-domen om datalagring har urholkat vår förmåga att bekämpa brott och skydda den nationella säkerheten."

Det skriver rikspolischefen Dan Eliasson tillsammans med Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson, Tullverkets generaldirektör Therese Mattsson, riksåklagare Anders Perklev och Säkerhetspolisens generaldirektör  Anders Thornberg på DN Debatt.

Kan inte tvinga teleoperatörer
Samtidigt som de kräver att opertörer ska tvingas att även i fortsättningen spara uppgifter skriver de också att "ett säkert Sverige inte står i motsatsförhållande till en rättssäker ordning med ett högt integritetsskydd".

Bakgrunden är det förhandsavgörande som kom från EU-domstolen i december där domstolen konstaterade att att svensk lagstiftning inte är förenlig med EU-rätten och att medlemsstater inte kan tvinga operatörer att generellt lagra trafikdata och lokaliseringsuppgifter på detta sätt.

EU-domstolen konstaterade bland annat att den svenska lagen inte går att motivera i ett demokratiskt samhälle eftersom den är ett "synnerligen allvarligt ingrepp" i privatlivet och hotar yttrandefriheten.

"Någon promille" som lämnas till polisen
Efter EU-dsomstolens avgörande skriver nu de fem myndighetscheferna på DN Debatt:

"Vi måste nu snabbt hitta konstruktiva lösningar... Behovet av att hitta en rättssäker lösning är akut."

Myndighetscheferna framhåller att det är "en ytterst liten del av Sveriges befolkning, någon promille, som får sina teleuppgifter utlämnade till myndigheterna varje år".

Man hävdar också att "det har gått så långt att kriminella söker sig till operatörer som har som försäljningsargument att vara restriktiva", det vill säga till de operatörer som slutat att lagra uppgifter.

Ändå skyldiga att spara uppgifter
Myndighetscheferna hävdar att teleoperatörerna enligt den nuvarande svenska lagstiftning ändå är skyldiga att spara uppgifter om teletrafik under sex månader för de brottsbekämpande myndigheternas behov.

Detta konstaterade även regeringens utredare efter det att EU-domstolen redan 2014 kommit fram till att datalagringen inte stämde överens med grundläggande mänskliga rättigheter.

Vissa svenska teleopertörer slutade då att spara uppgifter om sina abonnenters teletrafik trots att de enligt den svenska regeringen fortfarande var tvungna att spara data.

Tele2 drev frågan vidare
Bolaget Tele2 drev frågan vidare till den svenska förvaltningsrätten som dock gick på samma linje som regeringen.

Efter att Tele2 överklagat till kammarätten begärde domstolen ett förhandsavgörande från EU-domstolen  - alltså det avgörande som de fem myndighetscheferna nu vill hitta ett sätt att kringå.

Enligt myndighetscheferna är "abonnemangs-, kontakt- och positionsuppgifter ofta avgörande för att förhindra, upptäcka, utreda och bevisa brott".

Enligt dem är EU-domstolens avgörande "ett hårt slag mot den brottsbekämpande verksamheten och i praktiken en framgång för brottslingarna".

Sparar inte innehåll
Man pekar på att det inte är innehållet i samtalet, SMS:et eller mejlet som sparas, utan informationen om vem som haft kontakt med vem och var personerna befann sig före, under och efter ett visst brott.

Man framhåller också att man enbart har rätt att få ut dessa uppgifter om det finns misstankar om allvarliga brott eller när det finns fara för liv och hälsa.

Man kan också få ut uppgifter om en vuxen eller ett barn har försvunnit.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

59 comments

Det är helt ofattbart att se rättsväsendets högsta representanter uttala sig såhär omdömeslöst om ett avgörande från den domstol som faktiskt är högst ansvarig för att styra deras verksamhet, bara för att dess beslut stängt deras senaste favorit-godisbutik.
De sitter alltså på fullaste allvar och propagerar för att Sverige ska ignorera de internationella konventioner som styr mänskliga rättigheter och det grundläggande förhållandet mellan medborgarna och rättsvårdande myndigheter.
Man kan åtminstone tacka och ta emot för att de ger alla oss övervakningskritiker rätt i att man inte kan lita på att de faktiskt följer lagarna och respekterar oskyldigas rätt till privatliv...

Såklart - om de inte får som de vill kanske Sverige återgår till det tillstånd av total anarki, laglöshet och deprivation, utan någon som helst polisverksamhet, som rådde innan datalagringen infördes 2012.
Jag tror ärligt talat det skulle ge betydligt mer för uppklarningsprocenten av brott att ersätta Eliasson än att börja tvinga operatörer att masslagra medborgarnas uppgifter igen...

Hata slumpen säger LGWP.

Man måste ju ändå tro att detta är en slump när just denna debatt pågår...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/ooAmV/misstankta-begars-haktade

... annars är det ju riktigt illa.

De misstänkta grips med journalist och fotograf på plats genom att polis klättrar in på ovanvåning istället för att vänta in den misstänkte inne i bostaden och ha ett helt odramatiskt gripande.

Citat ur artikeln:" – Den här typen av brottslighet är oerhört svårupptäckt och tillgången till datalagrade uppgifter har varit helt avgörande i utredningen..."

Nu behövs väl inte fler argument.

Skönt att i alla fall leva i ett land där varken journalister eller poliser går att köpa för beslutsfattare.

När jag såg nyheten om tillslaget ville jag tro att timingen bara var en slump. Och att de faktiskt inte skulle sjunka så här lågt. Jag blev t o m glad - i förtid visade det sig - när det inte stod något utöver det vanliga i den första vändan rapportering.
Men den glädjen räckte alltså så här långt.
Till de som arbetar inom rättsväsendet som skrivit här och förespråkat datalagring: Skäms ni inte för att vara del av en organisation som beter sig på det här sättet? Tycker ni verkligen att det verkar förtroendeingivande när man agerar på det här sättet?
Gör man på det här sättet har man inte visat sig betrodd att få ut en enda lagrad uppgift om någon, någonsin.

Avskyvärda brott men det motiverar ju inte på något sätt dessa spektakulära tillslag med skyliftar och murbräckor som hämtat ur en B-film med media närvarande. Tänk om det trots allt är någon som är oskyldig till brott. Och det kan också finnas familjemedlemmar som är totalt oskyldiga. Visst är tillslaget på det sätt det utfördes en partsinlaga från de inom Polisen som till vilket pris som helst vill behålla datalagringen trots att den är olaglig. Ett gripande skall ske så diskret som situationen medger. Det är domstolarna som står för dömandet, inte media och Polisen.

Fast vi som är lite konspiratoriskt lagda ( läs: lite ofrivilligt blivit det med åren) undrar ju nu om det också kan vara precis tvärtom.

Dvs det ska se ut som en planerad agenda om datalagring för att få möjlighet att lite snyggt byta ut vissa höga (5) poster...

Någon önskar misstänkliggöra vissas agendor.

Man ska alltid misstänkta sin egna misstanke... det är minst lika viktigt.

Vet inte om du förstår hur jag menar. Men om man vill ha bort exempelvis Eliasson kan detta vara ett sätt att misskreditera hans agendor. Sen sätter man själv den man vill på hans plats.

För övrigt börjar jag undra " BP" också kan fungera som täckmantel för terrorism.

Det lär väl bli sekretess på utan uppmärksamhet från massmedia...

Jag kan väldigt lite om maktspel men det pågår väl alltid i tysthet får vi förmoda.

Där terrorism står för inhemska försök till små statskupper i tysthet...

Det har ju hänt att man gått in väldigt dramatiskt för att försöka ta datorer i olåst tillstånd.
Men nu gick man alltså in på detta sätt när en person låg och sov, inte när han satt vid datorn eller hade gått ifrån den i några minuter. Fullständigt meningslöst. Om man ansåg sig behöva ta honom "off-guard" hade det fungerat alldeles utmärkt att vänta utanför dörren tills han går ut. Som man brukar göra, alltså. Men det hade förstås inte gett några fina dramatiska bilder och filmer till den närvarande pressen (som jag antar att man ringde dit (!)).

Jag noterar för övrigt från filmen att forcerande av fönster inte verkar vara denna insatsstyrkas starkaste sida, så det blev inte ens särskilt bra reklam för Polisens förmågor. De får väl be om lektioner från nästa inbrottstjuv de griper...

Det låter minst sagt märkligt att en sittande president inte skulle se skillnad på massinvandring och ett terrorattentat i Sverige.

Men ingen journalist reagerar på det heller. Nähä.

Går det att bekräfta vad och när foxnews sände sitt inslag just denna fredag?

Nån länk har man precis inte fått se.

Därmed är väl allt som vanligt i svensk media...

Ny artikel om datalagringens nödvändighet finns däremot.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24436450.ab

Sveriges utformning av datalagringsdirektivet med generell och odifferentierad lagring av medborgarnas tele- och datakommunikation hör inte hemma i en demokrati och är inte förenligt med rättsstatens principer. ORD OCH INGA VISOR från Europadomstolen. Som ett resultat av denna dom, har de allra flesta teleoperatörerna (utom rötägget Telia) upphört med att masslagra dessa uppgifter om sina kunder.

Vad är det polischeferna inte förstår av detta? De kräver nu att få fortsätta att bryta mot lagen. Likt lättkränkta småbarn kräver de bara att få fortsätta att bryta mot lagen till vilket pris som helst och kräver att teleoperatörerna skall göra detsamma. Helt makalöst: de borde avsättas hela bunten.

Kriminella använder kontantkort i mobiltelefoner och datorer. Så lagen uppnår inte ens sina syften. Men som ett litet tips till myndighetscheferna kan jag nämna att Polisen har möjlighet att helt lagligt bugga, telefonavlyssna, installera övervakningskameror, infiltrera, göra husrannsakan och inte minst att spana på brottsmisstänkta. Delvis nya metoder som tillkommit efter 2012 när datalagringen infördes så rättsväsendet är väl kompenserat för det eventuella bortfall som datalagringen eventuellt medför.

Svärdet är alltid tveeggat, vilket vissa tycks glömma bort i masslagringens och i den snabba kommunikationens tidevarv. När vissa inte längre orkar lyfta luren så finns det bevis. Detta innebär bl.a. att även tex. innehållet i Polisens mejlkommunikation finns lagrad och kan begäras ut. Så har redaktionen för Veckans Brott begärt ut Carin Götblads eventuella mejlkommunikation med polisområdeschefen som är misstänt för ofredande av en underordnad polischef. I klartext så innebär detta att redaktionen misstänker att Götblad utövat påtryckningar på den brottsmisstänkte att tysta den underlydande chefen. Skulle det trots allt stämma så innebär det att även min favorit-polischef Götblad riskerar ett vanhedrande avsked. Hoppas innerligt att min favorit-författare, professor, programledare mm. har fel för en gångs skull eller att eventuellt fel inte kan bevisas. Mejl kan ju som bekant trots allt raderas.

Detta handlar om massövervakning av alla medborgare med löftet om att det inte ska missbrukas samt löften om att lagar som möjliggör detta massövervakningen in kommer att drabbas av ändamåls glidning som alltid sker. Det är synd att politiker och myndigheter inte kan öppet och tydligt sälja in lagen som det faktisk är så att allmänheten kan göra ett informerat samtycke/ställningstagande till den eventuella nya lagen. Men vi lever nu i en värld där vi inte lägre har gemensamma objektiva sanningar

De enda som borde övervakas är politiker, polis och andra tjänstemän så att allmänheten kan få tillgång till precis allt de gör, i brottsbekämpande syfte. Här får man fråga sig vem som är de kriminella.

Jag är i alla fall glad att inget justieråd finns med på listan.

Håller med Patrick. Detta är ingen vädja om bättre möjligheter för rättsvårdande myndigheter det är istället en nochalans för demokratins grundbultar och individens livsviktiga rätt till integritet.

Tror man på allvar att ökad kontroll betyder ökad frihet?

Skulle historiska händelser och ingen insyn vara bättre än äkta närvaro? Skrivbordsarbete vara bättre än aktivt fältarbetet?

Att hemligt spana på sina medborgare istället för att engagerat befinna sig bland dem?

Vad det bevisar är att man slutat se på sina medborgare som unika individer för att istället se dem som ett potentiellt hot för sig själv.

Man känner sig inte längre delaktig i befolkningen. Man har ställt sig över den. Tror sig veta bättre vad som är bäst för andra i deras liv.

Sånt inger inte förtroende. Det hotar det. Med själva tanken...

Och samtidigt är mån rädd för Assange skulle jag tro.

Bara vissa är betrodda med all information.

Skrämmande!

Är du i farten nu igen, pip, med dina ogenomtänkta och fullständigt idiotiska inlägg? Har du ens fattat vad artikeln handlar om? Påståenden som "Tror man på allvar att ökad kontroll betyder ökad frihet?" eller "Att hemligt spana på sina medborgare istället för att engagerat befinna sig bland dem?" tyder inte på det. Och vad fan har Assange med det här att göra? Du nämnde någonstans att du var pensionär. Jo, det har nog de flesta här räknat ut. Problemet är bara att åldersdemensen börjar göra sig påmind i din illa genomblödda hjärna. Ge dig nu iväg från detta forum innan din identitet avslöjas och du får skämmas ögonen ur dig den tid du har kvar.

Vad du påstår att jag sagt får stå för dig.

Hade du gått dina egna ärende hade du förmodligen haft något att säga. Det tror jag alla förstår.

De skriver med fokus på teleuppgifter. Att yrkeskriminella inte har vett nog att använda oregistrerade kontantkort och flera olika telefoner. Och att polisen skulle lägga denna möda på Blocketbedrägerier. Vilka försöker de lura?

Representanter för fem olika myndigheter vill få oss att tro att vi kan lita på att utökade möjligheter att spionera på medborgarna inte kommer att missbrukas. Att lita på deras försäkringar ("enbart ....om det finns misstankar om allvarliga brott") är lika naivt som att ha oskyddat sex med fem främlingar och lita på deras försäkringar att de inte har några könssjukdomar.

Har polisen någonsin förhindrat ett terrordåd med hjälp av sådan övervakning? Hur många terrorister har dömts till mångåriga fängelsestraff tack vare massövervakningen? Förberedelse till massmord, jajamensan. Någon som kan länka till domar?

Massövervakningsivrarna vill gärna skrämmas med terrordåd och grov brottslighet. Avsikten är givetvis att läsaren ska bli rädd och inte tänka efter. Men är det sant då? Enligt Bahnhofs vb handlar polisens begäran om information ytterst sällan om den allvarliga brottslighet som cheferna hänvisar till i artikeln. Istället rör det sig om upphovsrättsbrott, dvs fildelare, vilket cheferna inte nämner alls i sin artikel. Han skriver också att det inte finns någon oberoende granskning, varken före eller efter utlämningen. Mycket intressant.

Det cheferna vill att vi ska sälja vår rätt till ett privatliv för är således den välmående upphovsrättsindustrins möjlighet att utpressa fjortisar som laddar ned film. Det är inte utan att man förstår varför cheferna valde att tala tyst om det.

Något som däremot framgår med överraskande tydlighet är att cheferna har för avsikt att sprida den information de får tillgång till vidare till utländska myndigheter. Vilket givetvis innebär att vi inte har någon som helst insyn i hur informationen används, vilka som får tillgång till den, hur den lagras eller till vilka den sprids vidare.

Är det meningen att man ska ha förtroende för människor som slirar på sanningen på det sättet?

"En framgång för de kriminella" Vilket skitprat! En framgång för den personliga integriteten, är vad det är. Det är just det som domstolar utanför den svenska kretsen ser, värnandet av privatliv.
Styrning av den enskilde individen i skepnad av statsnytta med påståenden som att vi gör inte det här eller det där och då är det väl ok?
De fem ovan ignorerar Europakonventionens artikel 8: "Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens", men annat är väl knappast att vänta.

Det klåfingriga EU ska nu förbjuda svensk datalagring. Av integritetsskäl! Så och så många miljoner svenskar ska inte behöva ha sin teletrafik lagrad i sex månader.

Är det då så och så många miljoners svenskars datatrafik som blir föremål för granskning? Det är det naturligtvis inte utan det handlar om bråkdelar av den lagrade trafiken som granskas. Ibland är det inte ens det. Ibland kan frånvaro av trafik vara det som söks men inte heller det blir ju möjligt.
Det krävs dessutom en viss dignitet på det brott som skall utredas och därmed minskas även risken för att de vanliga medborgarnas små feltramp skall observeras.

Det kan vara svårt ibland att förstå hur viktig kartläggningen av brottslingarnas rörelsemönster och kontaktnät kan vara och ställ det i relation till de brott som utreds och där ingen av de inblandade vill tala med polisen. Jag menar att det finns många skäl till att Sverige ska behålla de bestämmelser som hittills gällt. Jag tycker inte att det i ett land, där varje person är så väl kartlagd, går att ta ifrån polis och de rättsvårdande myndigheterna denna möjlighet.

Så kan man ju säga om all kontroll.

Det som alla omfattas av berör bara ett fåtal....typ. För polis och andra myndigheter har aldrig någonsin brutit ett löfte att följa gällande skydd med ett tvångsmedel.

Du skulle kunna föreslå nästan precis vilka tvångsåtgärder som helst med förklaringen att ingen oskyldig drabbas. Den finns för rent av mest av allt som skydd från dom stygga och dåliga.

Vill du börja rota i människor korrespondens kan du använda samma argument, liksom rota runt lite i människors datorer.

Der finns en film som heter "das leben der anderen" som handlar om just nyttan och konsekvenserna av övervakning. Se den. Det är meningen att vi ska lära från historien. Inte upprepa den.

Vem som anses farlig för vem skiftar med vem du frågar. Imorgon är det kanske du själv.

Du tycks missförstå eller vill missförstå vad det handlar om. Det handlar inte om att avlyssna eller läsa någons korrespondens. Här handlar det om att se vilka kontakter eller tvärtom vilka kontakter som inte finns i olika kriminella nätverk.
Det är en viss skillnad.

Utan dessa tömningar av telestolpar och kontakten mellan olika nummer och platser och kortinköp skulle det vara omöjligt att skapa hållbar bevisning mot tex de knarkkurirer och organisatörer som tar in droger i vårt land. Ni som vill se länkningar föreslår jag ett besök på närmaste tingsrätt där ni kan vara med under ett mål om grov narkotikasmuggling. Efter det kommer ni att förstå att utan dessa kopplingar vore det omöjligt att få till en fällande dom. Beträffande avlyssning så använder sig kriminaliteten av VOIP som tex Viber som inte går att avlyssna - man kan bara se numret och det gör dessa länkningar mellan de olika aktörerna ännu viktigare. Vi kanske bör lita mer på våra juridiska myndigheter än på kriminella nätverk och deras lobbyister. Kriminella är inte korkade - de är mycket välorganiserad uppåt i hierarkierna

Jo men visst. Den som inte är med mig är mot mig. Den som inte ställer upp på kontroll är för kriminalitet. Propaganda på hög nivå. Skrämsel propaganda. Vi ska skrämmas till lydnad. Vissa tar sig makten att bunta ihop vem dom vill med vilka de vill.

Det talas inte om riktad övervakning. Alla ska böja sig. Foga sig för en liten klick som bäst vet vad andra behöver.

För bekämpning av knark behövs detta. För kamp mot teorrism det här. Och vi bestämmer inte bara vem som är vad. Vi bestämmer också att om en mobil befunnit sig här eller där räcker det som bevis och skäl för att låsa in på obestämd tid.

Tänk så mycket man värnar om oss andra utan att med ett enda ord nämna våra rättigheter - bara sina egna.

"Viss dignitet".

Visst. Man har lagt ribban vid skit-brott. Majoriteten av informationsförfrågningarna handlar om fildelning.

Det är bara det att det är olagligt att masslagra alla medborgares elektroniska kommunikation. Inte förenligt med rättsstatens principer och hör inte hemma i en demokrati. Men våra rättsvårdande myndigheter har ju en hel arsenal av hjälpmedel som man kan ta till i brottsbekämpningen: hemlig rumsavlyssning, telefonavlyssning, kameraövervakning, drönare, kroppsvisitering, infiltration, husrannsakan, gripande, anhållande, häktning mm. Och inte minst så är man tungt beväpnad. Alla Poliser är ju utrustade som en mindre arme. Som att de skall ut i krig. Så det finns ju ändå åtskilligt kvar i Polisens gottebutik. Mycket som kan missbrukas också avsiktligt eller av okunskap. Men vissa har ju en oreserverad tilltro till den goda staten. Det sägs att det finns några medborgare som anmält att de är beredda att frivilligt låta installera övervakningskameror i sina hem med direktuppkoppling till Polisen så att den kan följa allt som händer i hemmet i realtid med hänvisning till "att de inte har någonting att dölja". Det kanske är de fem myndighetscheferna som framfört detta erbjudande. Det är ju i hemmen som de allvarligaste brotten sker så vissa kanske tycker att detta är en nödvändig utveckling i den heliga brottsbekämpningens namn. Själv så tycker jag nog att brott skall beivras enbart med metoder som är förenliga med rättsstatliga och demokratiska metoder.

"räcker det som bevis och skäl för att låsa in på obestämd tid." Märklig syn på vårt rättsväsende - "skall stå utom rimligt tvivel" - har du hört talas om det?

Det är ju bevisat att bilder av dålig kvalitet uppfyller krav med råge. Ändå blir du inte rädd. För att det inte gäller dig. Hotar dig. Vad som hotar andra bryr dig inte tillstymmelsevis så mycket som du just nu försöker intala dig själv - och andra.

Det räcker inte - du sprider vidare vandringsmyter. Jag rekommenderar ett besök på tingsrätten för en uppdatering till verkligheten. Och vem och vad jag är - står för mig - och hur jag bryr mig om omgivningen - vet du inget om.

TACK Göran ! Jag orkar inte ta ett varv till med dessa som inte inser vart vi är på väg. Alla normala människor offrar säkert den eventuella personliga integriteten för att ge polisen möjligheter att fortsättningsvis bekämpa brottslighet som hotar hela samhället.

Jo såklart, det blir härligt att leva med en dygnet-runt-övervakande-polis med hemliga resurser och inget privatliv whatsoever.

Det är en farlig spriral man ger sig in i.

Kontroll är enkelt att utöka - försök med utökade rättigheter för individen och säg till om du lyckats.

Vilken är din definition av normal?

"Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. " - Benjamin Franklin. Aktuellt än idag tydligen.

Benjamins uttalande tycks aldrig bli oaktuellt. Dessvärre.

Åtminstone inte alltid men det är ju mer eller mindre alltid lite godtyckligt vilka bilder som anses vara av dålig kvalitet och ha lågt bevisvärde eller tvärtom. I alla fall blev en misstänkt fortkörare friad med hänvisning till att bilden från en fartkamera höll för låg kvalitet. Foton tagna med kameramobiler och filmer från dessa har generellt sett också dålig kvalitet.

Finns inga enkla genvägar om man vill komma tillrätta med den grova kriminaliteten. Skärpningar av lagar som är på gång är en del men sedan måste grovt kriminella dömas till längre fängelsestraff genom att domstolarna börjar använda de övre delarna av straffskalan och att man avskaffar den villkorliga frigivningen. Det är så enkelt att framför allt livsstils- och yrkeskriminella måste sitta i fängelse under längre tid så att de förhindras från att begå brott.

Är det en vandringsmyt att hudfärg råkade vara avgörande för att dömas för terrorbrott? Det var nog tyvärr vad som främst slogs fast faktiskt.

Men allt finns ju på veckans juridik så folk kan väl själva bilda sig en uppfattning om såväl fällande bevis bildkvalitet som vandringsmyter för den delen.

Många inser nog värdet i viss kontroll men inte lika många förstår kanske exakt priset som betalas för denna ökade kontroll.

Ett nedmonterat skydd ökar såklart riskerna för missbruk och vem kontrollerar det? Samma som nu kräver rätt till kontroll och nedmontering av vårt skydd för privatliv?

Inte heller framgår det kanske med tydlighet vilka signaler det sänder till människor med makt rörande individens rättigheter. Att dessa kan tänjas, stå tillbaka, anses mindre skyddsvärda.

Rätten att döma ett fåtal blir viktigare än integritet för massan

Vi ska själva vilja medverka till att mångåriga rättigheter tas ifrån oss.

Individens privatliv är inte lika viktigt som myndigheters resurser.
Det är vad vi sakta ska vänja oss vid. Verka för och hjälpa till att realisera.

Sorry, men den vinsten känns inte alls särskilt övertygande från individens perspektiv.

Det finns många exempel på brott där datalagringen och kartläggning av mobiler varit direkt avgörande. Helikopterrånet tex där man kunde följa lurarna hela natten, någon av de misstänkta gjorde en miss och ringde utanför den stängda kretsen.

Det finns mord som klarats upp med mobilkartläggning.

Men mest avgörande är nog sexuella övergrepp mot barn på nätet. Där finns flera hundra ärenden som kunnat utredas och lagföras på grund av mobil och ip spårning.

Vilket inte på något sätt berör varför du själv också ska kunna gå att övervaka bakåt.

Inte heller berättar det vilka andra bevis som hade kunnat finnas om man valt den vägen istället.

Hur sen domstol förstår bevisen och vilka krav som bör ställas på bevisen redogörs inte heller för.

Är det helt omöjligt att kapa människors mobiler? Hacka dom?

Används gamla nummer av nya abonnenter ? Vad säger ett nummer på en mobil om vem som utför vad?

Hur nära är nära en brottsplats för en mobils plats? Samma stad? Samma gata? Samma 8-våningsfastighet?

Att man ställer krav för sin egen integritet eller på domstols bevis betyder inte att man motarbetar polis. Det betyder att man ställer krav. Hur blev det liktydigt med att försvara brottslighet som det mer eller mindre ges sken av?

Vill man inte ha befolkning som värnar om din nästas privatliv? De säger man ju själv sig göra.

Man lär säkert kunna lösa en del barnpornografibrott om polisen lite random får spionera i folks datorer ? Ska det också vara ok? Var ska du stoppa när gränsen suddats ut?

Du måste ju anstränga dig, själv se att diktaturer faktiskt inte är mer framgångsrika än demokratier i brottsbekämpning. Tvärtom sväller de över av korruption. Kontroll kan vara förödande - rent av försvårande för brottsbekämpning.
Den diskussionen måste upp till ytan om man vill framstå som seriös i sina argument. Nämns den ens?

Dessa bevis låter bra i domstol och media. Jag tvivlar på att de någonsin ifrågasätts.

Helikopterrånet ägde ju rum innan datalagringen infördes, så det är snarare ett argument för att den inte behövs...

Jag är fortfarande nyfiken, tycker du att man någonsin ska få vara anonym online?
Nu menar jag inte pseudonym eller "anonym" som i att information om den fysiska uppkopplingen / beställaren / osv är en begäran av uppgifter bort. Utan anonym som i att vare sig svensk polis eller någon annan, inklusive underrättelsetjänster, kan få fram uppgifterna i efterhand. Det är inte svårare än att köra Tor Browser eller (hellre) TAILS för att komma tämligen nära den nivån, vilket i princip vem som helst kan göra.
Det begås massvis med brott via denna och liknande tekniker. Tycker du att de ska förbjudas?

Vid helikopterrånet var datalagringen mycket mera oreglerad och det var inga problem att få tillgång till data betydligt längre tillbaka i tiden än senare. Kravet på domstolsbeslut var inte heller så strängt som idag.

Men som läget är nu så har rikspolischefen mfl rätt. I praktiken skyddar nu vissa operatörer gärningsmän som begår grova brott. Det är som att de som utsätts för brott inte är värda någonting i debatten här. Men allt kan väl inte handla om att den misstänkte ska skyddas?

Helt korrekt och när polisen, långt tidigare, började kartlägga brottslingars rörelsemönster och kontaktmönster begärde man in den intressanta telefonens debiteringsunderlag eftersom varje samtal kostade och registrerades. Tjänsten utvecklades och polisen kunde få listor på både utgående, inkommande och obesvarade samtal. Detta var långt innan helikopterrånets tid. Jag har svårt att förstå att det finns så många som så oförblommat slår vakt om den organiserade kriminalitetens rätt att hålla på med brott samtidigt som de gnäller om brottslighet och polisens oförmåga att reda ut brott.

Du verkar inte förstå vad du själv säger. Dina krav ger kriminella makt över individens vardag. Makt att påverka grundlagar. Det blir ju kriminella som förändrar individens rättigheter tack vare ditt stöd och support. Du begränsar inte de kriminellas arena istället tar du bort skydd för privata.

Den _teoretiska_ möjligheten att göra detta fanns inte för alla fasta abonnemang förrän slutet på 90-talet, när AXE införts över hela landet. Detaljerad lagring och centraliserad hantering av uppgifterna fanns inte ens för de stationer som faktiskt var AXE innan 1993/94 när IS/TT infördes.
Innan ungefär samma tidsperiod var dessutom mobiltelefoner tämligen ovanliga.

Mig veterligen klagades det inte särskilt mycket på polisens förmåga att klara upp brott på 90-talet. Eller ens på 80-talet då inte ens storstäderna hade AXE.
90-talets "datalagringsnivå" plus de (stora) framsteg som gjorts inom kriminalteknik sedan dess låter ärligt talat inte som ett jättedåligt läge för polisen att arbeta med - åtminstone inte så att man behöver utmåla det som att samhället kommer gå under om man inte får igenom specifika, extrema, krav.

Krävs gammaldags hederlig spaning och faktiskt att man mer eller mindre måste punktmarkera vissa särskilt brottsaktiva som man tex. gjorde med Clark Olofsson. Såklart använde man telefonavlyssning, buggning mm. men framför allt så punktmarkerade man honom och bevakade nästan vartenda steg han tog. Det gav resultat: han är ett exempel på en kriminell som dömts för alla brott han begått. Det beror inte bara på att han är extra klantig utan också på att detta välbeprövade klassiska arbetssätt är framgångsrikt. Man kommer att göra likadant när han friges. Inledningsvis kommer belgisk polis att få göra jobbet men han kommer inte att kunna hålla sig borta från Sverige i det långa loppet. Han kommer att begå nya brott och han kommer att dömas för dessa. Likadant har man arbetat mot MC-gängen.och annan organiserad brottslighet. Så arbetar man mot knarkligor.
Hundratals och tusentals timmar spaning ligger bakom tex. avslöjandet av ligan som ertappades med 100 kg knark som man bl.a. sålde från ett gatukök i Södertälje. Lite draghjälp fick man ju av de kriminellas fartblindhet tex. att de hade övervakningskameror som spelade in allt i gatuköket bl.a. narkotikahanteringen vilket sparades under två veckor och att man hade en miljon som låg och skräpade vid husrannsakan. Likadant har man tillsatt fler riktiga fysiska poliser som framgångsrikt ägnat sig åt spaning mot knarkhandlare som stod och sålde knark öppet i Alby Centrum.

Har någon påstått det? Att misstänkta ska skyddas mer än det som framgår av internationella konventioner för de som ännu är att betrakta som oskyldiga?

Alla kan inte övervakas varenda minut av sitt liv för att polis i efterhand ska kunna få fram information om ett fåtal individer vid särskild tid när man kan bevaka dessa med riktad bevakning redan.

Man får uppfattningen att hela befolkningens privatliv får stå tillbaka för att polisen inte längre orkar spana i realtid. Utreda nätverk och rikta informationsinhämtning.

Ansvaret ska ligga på andra aktörer och sen tillåtas nyttjas av polis om det blir aktuellt... Först då ska polis börja sortera fakta istället för tvärtom.

Så, låt mig se om jag förstått händelseförloppet korrekt.
1. Ursprungligen var lagring av uppgifter hos operatörer oreglerad, men ofta gick det att få ut uppgifter, efter varierande tidsspann.
2. Datalagringen drivs igenom 2012 under starka protester från de berörda operatörerna (och många andra)
3. EU-direktivet om datalagringen underkänns av domstol 2014. Operatörerna försöker få till en diskussion om hur det svenska regelverket ska anpassas för att leva upp till det domstolen framfört om respekt för mänskliga rättigheter. Sveriges rättsväsende väljer att stoppa huvudet i sanden och hävda att allt är finemang med regelverket precis som det ser ut. Efter föreläggande från PTS driver en operatör ärendet vidare.
4. Domstolen kommer - precis som förväntat - fram till att svenska regelverket är rättsvidrigt. En operatör har nu lackat ur på hur frågan hanterats så till den grad att de deklarerar att de tänker sluta lagra ö h t.
5. Istället för att representanter för rättsväsendet sätter sig ner med de berörda parterna och försöker resonera fram en vettig lösning där man hittar rätt balans mellan integritetsskydd och brottsbekämpning så författas det ett antal 'något' obalanserade debattartiklar där rättsväsendets representanter uppmanar till domstolstrots (!) och således bekräftar precis de 'fördomar' som finns om hur de resonerar kring integritetsskydd och grundläggande mänskliga rättigheter.
Fulla med argumentum ad passiones-klassiker som "tänk om det sker ett terrordåd som X hade kunnat förhindra", "tänk om DIN dotter utnyttjas sexuellt och vi inte kan lagföra det på grund av att vi saknar X" samt rena sakfel (se Karlungs svar på DN Debatt nu senast, exempelvis).

PS. Jag noterar att i "Vårvädersmålet", som brukar dras upp som exempel på varför datalagring i 6 månader behövs, så utgjordes en del av bevisningen av loggar från passersystem i flerbostadshus. Vän av regelverk så måste jag påpeka att man enligt gällande dylika maximalt får spara uppgifterna i 2 veckor. Och inte behöver spara dem alls heller. Så det fallet är heller inget bra exempel på varför masslagring på lång tid behövs.
PS2. Nu tycker ju jag personligen inte att oskyldigas uppgifter någonsin ska lagras längre än vad som faktiskt behövs rent praktiskt för att kunna tillhandahålla tjänsten, men jag misstänker att det blir totallåsning i debatten om man intar den hållningen i dagsläget... Ett av skälen till detta är faktiskt att det rent konkret ökar risken för att bli utsatt för brott när uppgifter kommer på avvägar.

Ett namn som saknas här är IntegritetsKränkningsminister Anders Ygeman.
Han är även denna gång en av de största ivrarna för att forsätta kränka vårt privatliv och hålla för öronen när domstolar säger ifrån att lagringen ej är tillåten. "-Nog tusan ska vi kunna hitta något kryphål så vi kan fortsätta datalagra." Fritt citerat.
Bisarrt när högt uppsatta personer tar så lätt på domstolsutslag.

Håller med. Det är illa ställt med respekten för lagen både lite här och där i vårt avlånga land. Även där man inte förväntar sig det. Inte undra på att svensken deppar.

Håller med. Det är illa ställt med respekten för lagen både lite här och där i vårt avlånga land. Även där man inte förväntar sig det. Inte undra på att svensken deppar.

Polisen och åklagarna ska enligt många här ha 80talets utredningsmetoder men de kriminella ska ha en modern ITmiljö som inte får spåras.

Helt orimligt.

Åtskilliga nya hemliga tvångsmedel har tillkommit på senare år. Lagar har tillkommit i syfte att underlätta för rättsväsendet. Tex..så finns hemlig rumsavlyssning, kameraövervakning, drönare, husrannsakan, kroppsvisitation, topsning, telefonavlyssning och rättighet att öppna brev och paket, infiltration och bevisprovokation. Men den mest beprövade och klassiska metoden dvs. spaning är inte heller att förakta i brottsbekämpningen.

Men kritiken mot datalagringen här har ju föranletts av Europadomstolens mycket skarpa kritik mot lagen eftersom den inte anser att den hör hemma i en demokrati. Sverige måste lyssna på domstolen, vi kan inte bara köra huvudet i sanden och låtsas som att det regnar. Det är ett sundhetstecken att så många här delar domstolens uppfattning och reagerar så skarpt på fem myndighetschefers uppmaning till teleoperatörerna bryta mot lagen. Man tar sig för pannan för man förstår ju att inte alla fem kan ha drabbats av solsting mitt i vintern. Det är tvärtom dags att skrota lagen skyndsamt.

Har inte jag redan redogjort för dig hur man gör för att spåra den fysiska uppkopplingen en IP-adress tillhör utan att förlita sig på masslagring med alla nackdelar det medför?

Paul Peder. Jag tror du har en för naiv syn på dagens brottsutredning. Den stora förändringen är att nästan samtliga tvångsmedel numera har starkare rättssäkerhetsskydd. Och tidigare oreglerade metoder har blivit föremål för lagstiftning.

Och när det gäller EUdomstolens dom var detta ett förhandsavgörande. Den svenska domstolen har ännu inte avgjort målet. Och frågan har drivits av Tele2, förmodligen av kommersiella skäl. De är väl missnöjda med den ersättning de får av staten. Och nu kommer de kunna kapa kostnader. Dessutom får de fler kunder, paranoida och kriminella. Och konsekvenserna för brottsoffren tar de ingen hänsyn till.

Allt under förespegling att man följer lagen. Givetvis bara i den del man själv ifrågasatt.

Tele2 drev målet med stöd av _samtliga andra operatörer_. Det kanske du borde ta som en antydan om vem det är som är fel ute i den här frågan?
Att utmåla folk som oroas av massövervakning och -lagring som "paranoida och kriminella" är för övrigt inte något seriöst argument och visar på en total brist på insikt om hur problematiskt detta faktiskt är. Återigen bekräftar du våra 'fördomar' om hur obalanserat rättsväsendets representanter resonerar när det kommer till grundläggande mänskliga rättigheter.

Med tanke på hur helt olika operatörerna tolkar nuläget tvivlar jag på att de varken nu eller tidigare haft en samsyn. Och inget i domen visar på något stöd. Tele2 är part i förhållande till PTS.

Och det är alltså ingen massövervakning. Det är strikta regler kring detta och verkligen inget som görs slentrianmässigt. Tvärtom handlar det om de grova brotten som nu i många fall blir omöjliga att utreda. Det är helt orimligt.

Varför ska vi inte kunna ge tex våldtagna upprättelse och kunna lagföra.
Varför ska grova rånare kunna gå fria.
Varför ska en effektiv metod som bara berör grova brottslingar stoppas enbart grundad på en obegriplig och obefogad oro.

Tele2 råkade bli den operatör som faktiskt var motpart när det väl drevs vidare.

Eftersom ni uppenbarligen inte ens respekterar EU-domstolen så får du ursäkta mig att jag inte riktigt litar på att ni skulle respektera något annat kontrollorgan heller.

Datalagringen berör inte bara "grova brottslingar". Den berör ALLA som använder operatörens tjänster. Det hör inte hemma i en rättsstat att betrakta alla personer som "ännu inte misstänkta" och lagra deras uppgifter i förebyggande syfte utifall att de blir "misstänkta" någon gång i framtiden. Varför ska inte denna grundläggande rättsprincip gälla bara för att det handlar om viss teknik?
Ni säger själva att det bara är någon promille eller så vars uppgifter begärs ut. Detta är inte ett argument för att datalagring är rimligt och proportionellt. Det är ett argument för raka motsatsen.

Och om vi ska dra till med löjliga känsloargument: Varför ska folk bli misshandlade och våldtagna av stalkers, eller utsatta för grovt rån, eftersom deras datalagrade uppgifter kommit i orätta händer?

(PS: "Grova brott"? Vad gäller lagrade uppgifter om IP-adresstilldelning har det ju redan klarlagts av bl.a. Karlung vilka "grova brott" det handlar om i de flesta fall, nämligen sådan där hemsk "fildelning")