Skip to content

Domskäl bröt mot lagen - hovrätten läxar upp tingsrätten i mål om barnaga

Foto: Björn Larsson Ask/TT och Claudio Bresciani/TT

Tingsrättens dom är så illa motiverad att hovrätten tvingades att göra en helt ny egen prövning. "Tingsrätten har inte med ett ord i domskälen återgett vad barnen faktiskt uppgett om exempelvis våldsanvändning", skriver hovrätten som river upp tingsrättens dom för ofredande och ringa misshandel och i stället dömer föräldrarna för grov fridskränkning och misshandel.   

 

De båda föräldrarna åtalades vid Eskilstuna tingsrätt för grov fridskränkning mot fyra barn - dels parets egna gemensamma barn, dels styvbarn.

Enligt åklagaren hade föräldrarna mellan sommaren 2011 och februari 2016 i olika grad misshandlat, hotat och ofredat barnen genom att bland annat örfila dem, slå dem med bälte och hota med våld.

Bristande individualisering
Föräldrarna erkände vissa av gärningarna som de själva berättade om i förhör och tingsrätten ansåg att föräldrarna endast kunde dömas för dessa gärningar eftersom bevisningen i övrigt inte var tillräckligt stark.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"När gärningsbeskrivningarna till sin utformning är vaga och gärningarna inte närmare individualiserade, måste prövningen ske med beaktande av att den tilltalade i praktiken kan ha begränsade möjligheter att förebringa någon annan motbevisning än sådan som avser målsägandens allmänna trovärdighet."

"Den bristande individualiseringen utesluter inte en fällande dom, men gör att stränga krav bör upprätthållas när det gäller bevisföringen. Gärningsbeskrivningarnas utformning återspeglar den utredning som finns i målet."

Påtagligt behov av följdfrågor
När det gällde barnens berättelser präglades dessa enligt tingsrätten av "strukturlöshet".

Tingsrätten skrev:

"Behovet av kontroll- och följdfrågor är påtagligt. Förekommande förväntningsfrågor bidrar inte till att avhjälpa avsaknaden av konturer och leder inte fram till klara och individualiserande uppgifter."

Tingsrätten slår också fast att stödbevisningen i form av vittnesmål utgörs av allmänt hållna andrahandsuppgifter som barnen har lämnat i efterhand och inte innefattar några egna iakttagelser av betydelse.

Ofredande och ringa misshandel
Tingsrätten ansåg därför att föräldrarna alltså bara skulle dömas för de brott som de erkänt. Pappan dömdes för ringa misshandel och ofredande till 100 dagsböter och mamman för ofredande till 75 dagsböter.

Domen överklagades till Svea hovrätt som nu konstaterar att målet gäller ett relativt omfattande åtal där anklagelser riktas mot två föräldrar om allvarlig brottslighet. Enligt hovrätten är tingsrättens redovisning av hur man har värderat utredningen "påfallande kortfattad".

Hovrätten skriver:

"Någon egentlig värdering av framför allt barnens berättelser redovisas inte utan tingsrättens ställningstaganden utgörs mera av konstateranden eller slutsatser. Tingsrätten har inte med ett ord i domskälen återgett vad barnen faktiskt uppgett om exempelvis våldsanvändning."

"Det är inte möjligt att med ledning av tingsrättens domskäl sluta sig till varför inte något av barnens uppgifter om våld talat för att sådant förekommit i någon del. Någon egentlig värdering av konkreta uppgifter i ljuset av övrig bevisning redovisas inte heller."

Kortfattade slutsatser
Hovrätten slår därefter fast att "den tänkta funktionsfördelningen mellan domstolsinstanserna" - där hovrättens uppgift är att granska och rätta eventuella felaktigheter - därmed har rubbats.

"Hovrätten anser i synnerhet att tingsrätten borde ha återgett och värderat barnens uppgifter om våldsanvändning. Tingsrättens ställningstaganden utgörs istället av kortfattade konstateranden och slutsatser och domen svarar därför endast i begränsad omfattning mot de krav på utformningen av en brottmålsdom som följer av rättegångsbalken."

Hovrätten konstaterar därför att man tvingas att göra en ny fullständig prövning av målet.

Enligt hovrättens bedömning är är barnens berättelser omväxlande tydliga och otydliga. De har berättat om våldsanvändning i hemmet som blivit grövre i takt med att barnen blivit äldre.

Den berättelse som det äldsta barnet har lämnat är enligt hovrätten saklig och detaljerad och ger ett trovärdigt intryck. Även de övriga barnen har lämnat trovärdiga uppgifter.

Grov fridskränkning och misshandel
Sammantaget anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att båda föräldrarna har utsatt barnen för en omfattande våldsanvändning och i vissa fall använt tillhyggen.

Hovrätten dömer därför pappan för grov fridskränkning till fängelse i ett år och tre månader.

Även mamman döms för grov fridskränkning när det gäller ett av barnen men "bara" för misshandel när det gäller de övriga barnen. Straffet för mamman blir tio månaders fängelse.

  • Alt-texten
    Markus Rylander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt