Skip to content

DI växlar upp för att förbereda Sverige på dataskyddsförordningen

Foto: Janerik Henriksson/TT

Den nya dataskyddsförordningen innebär en rad förändringar för företag och myndigheter som hanterar personuppgifter. Nu utökar Datainspektionen sina utbildningsinsatser för att förbereda Sverige.

 

- Det finns ett stort sug efter kunskap om den kommande dataskyddsförordningen, därför har vi nu utökat antalet utbildningstillfällen, säger Jonas Agnvall, som leder Datainspektionens kursverksamhet.

Påverkar budget och personal
Den nya dataskyddsförordning ersätter personuppgiftslagen den nästa år. De nya reglerna kan innebära att det blir nödvändigt med helt nya rutiner för hur man hanterar personuppgifter.

I större organisationer kan detta påverka till exempel budget, IT-system, personal, styrning och kommunikation.

- Det innebär en rad nyheter för företag, myndigheter och andra organisationer som hanterar personuppgifter. Det är viktigt att känna till vilka förändringarna blir och redan nu börja arbetet med att förbereda sig för den nya lagstiftningen, säger Jonas Agnvall .

Fem utbildningar
Redan förra året började Datainspektionen ordna utbildningar i den kommande dataskyddsförordningen. I år intensifieras den satsningen. Under våren ordnas fem utbildningar, fyra i Stockholm och en i Göteborg.

Kunna visa att förordningen följs
Det nya regelverket består av två rättsakter där den mest centrala är den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter generellt.

Därutöver har EU antagit ett direktiv om personuppgiftsbehandling som utförs av brottsbekämpande verksamheter.

Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet att kunna visa att förordningen följs.

Tele- och internetoperatörer
EU-kommissionen har även nyligen lämnat förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation som ska gälla för tele- och internetoperatörer och som ska ersätta det nuvarande direktivet 2002/58/EU vilket har genomförts i Sverige genom bestämmelser i post- och telelagen.

Kommissionen har samtidigt lämnat förslag till en ny förordning som reglerar EU-institutionernas behandling av personuppgifter.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt