Skip to content

Detaljplaner på papper går i graven - ersätts av digitala lösningar

Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Detaljplaner på papper ska tas bort och ersättas av digitala lösningar med gemensam standard. Det vill regeringen som pekar på att man behöver säkra den geografiska informationen på ett bättre sätt.

 

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda behovet av en reglering för hur detaljplaner ska utformas digitalt i ett standardformat.

Ska kunna återanvändas
Tanken är att informationen i detaljplanen enkelt ska kunna återanvändas för bland annat digital kartproduktion, fastighetsbildning, statistiska analyser och ansökningar om bygglov.

- Att den geografiska informationen är utbytbar mellan aktörerna i plan- och byggprocessen är A och O för en effektiv process. I dag tappar vi delar av den geografiska informationen under planprocessen och den färdiga detaljplanen har ungefär samma funktionalitet som när planerarna gjorde detaljplaner på papper, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Gemensam standard
Men digitala detaljplaner har funnits länge, dock har det i praktiken inte funnits någon gemensam standard för hur detaljplanen ska utformas. I brist på nationella regler har kommunerna strukturerat informationen i detaljplanen på olika sätt, vilket gjort det svårare att återanvända informationen för andra ändamål.

Exakta mått och fastighetsgränser
Med digitala detaljplaner kan exempelvis arkitekten få fram exakta mått från detaljplanen inför en bygglovsansökan. På liknande sätt blir det enlare för lant­mätaren när nya fastighetsgränser ska dras upp. Det underlättar också kommunikationen mellan berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt