Skip to content

"Den miljard vi tillförs räcker inte" - rikspolischefen begär mer pengar av regeringen

Rikspolischefen Dan Eliasson. Foto: Jessica Gow/TT

Ansträngd ekonomi och ett ansträngt operativt läge. Det är Polismyndighetens egen beskrivning av läget under 2017. Verksamheten forstätter att sluka resurser utan att leverera och rikspolichefen vill nu ha ännu mer. "Den miljard vi tillförs är inte tillräcklig", säger han.

 

Polisen befinner sig i ett ansträngt operativt läge med vikande resultat och en ansträngd arbetsmiljö. Det framgår av polisens egen beskrivning av verksamheten när man nu äskar mer pengar av regeringen.

- Den miljard vi tillförs är inte tillräcklig, säger Dan Eliasson, och syftar på regeringens höjda anslag med en miljard kronor för åren 2017-2019.

Ökad våldsbrottslighet
Bakgrunden är enligt polisen bland annat en ökad våldsbrottslighet i storstäderna, arbetet med gränskontroller och högre krav på beredskap mot terrorbrott.

När det gäller omorganisationen lyfter man fram den som en möjlighet "att effektivisera verksamheten" och inte som något som slukar myndighetens resurser medan allt färre brott klaras upp.

Använt hälften
Däremot lyfter man fram att man förra året blev tvungna att anställa 1 131 civila personer vilket också innebar att man gjorde av med ganska mycket pengar.

- Vår bedömning är att vi tvingas använda cirka hälften av anslagskrediten i år i väntan på nya ekonomiska besked från regeringen, säger rikspolischefen Dan Eliasson.

Men han har "goda förhoppningar inför höstens budgetproposition".

Räknade upp anslag
Den nya prognosen bekräftar enligt polisen, med vissa förändringar, den anslagsprognos som lämnades in i oktober 2016.

Förra året fick polisen ett engånganslag på 283 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att täcka ökade kostnader på grund av flyktingströmmarna.

I budgetpropositionen räknade sedan regeringen upp polisens anslag med en miljard kronor för åren 2017-2019.

Men samtidigt skriver polisen att "det ekonomiska underskott som polisen budgeterar för under år 2017 gör att alla polisregioner har mer pengar att röra sig med jämfört föregående år".

Ökade budgetramar
Budgetramen har enligt polisen utökats med 807 miljoner kronor, en ökning med 3,6 procent. Hur stor utökningen i praktiken blir beror på bokslutet för år 2016.

Men ändå räcker inte pengarna utifrån regionernas bedömningar.

- Därför måste varje region och avdelning hushålla väl med resurserna och intensifiera arbetet med att effektivisera verksamheten, säger Jan Andersson, chef för Polismyndighetens ekonomiavdelning.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt