Skip to content

Polisens omhändertagande av "tjafsande" kvinna olagligt - "skulle lära mig en läxa"

Foto: Ola Torkelsson/TT

Enligt kvinnan sa polisen åt henne att hon skulle få "lära sig en läxa" eftersom hon hade tjafsat. Hon omhändertogs för berusning och fördes till arresten. JO konstaterar nu att frihetsberövandet saknade laglig grund och att det faktum att en berusad person har uppträtt otrevligt aldrig i sig är skäl att omhänderta personen.

 

Kvinnan hade hamnat i bråk med ett par ordningsvakter sedan hon hade filmat ett ingripande mot en man utanför en krog i Västsverige.

När polisen kom till platsen var stämningen upprörd och poliserna beslutade därför att kvinnan skulle avlägsnas från platsen och köras till sin bostad med stöd av 13 § i polislagen - alltså den bestämmelse som kan användas mot personer som stör ordningen på allmän plats utan att begå brott.

Under transporten mot kvinnans bostad ifrågasatte kvinnan polisens omhändertagande och polisen beslutade då att hon i stället skulle omhändertas med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB, och föras till arresten.

"Skällde på oss"
Enligt kvinnan gjorde polisen en U-sväng precis utanför hennes bostad och sa att hon nu "skulle få läras ig en läxa". Hon var inte heller särskilt berusad utan hade bara druckigt några öl under kvällen.

I ett förhör som hölls i samband med en förundersökning mot poliserna - som senare lades ner - framgick följande:

"Under färden blev X (kvinnan) väldigt irriterad och arg och skällde på dem. De hade en diskussion, och de förklarade så småningom för henne att hennes beteende inte var acceptabelt. Det kom fram att hon hade två barn som var hemma med hennes sambo. Eftersom hon var så utåtagerande bedömde de att det var bättre att hon fick vara i arresten än hemma hos barnen. Enligt hans uppfattning var förutsättningarna för omhändertagande enligt LOB uppfyllda. Hon hade intagit alkohol och det hade varit tjafs på platsen." 

I protokollet över omhändertagandet antecknades som grund för beslutet att kvinnan på grund av alkoholpåverkan utgjorde en fara för sig själv och för annan.

Ett betydande intrång
I utredningen uppgav den polisinspektör som fattat beslutet att han tyckte att det var "högst olämpligt" att i hennes tillstånd lämna henne i hemmet där hennes sambo och två barn fanns och att han fick en "dålig känsla i maggropen" när han tänkte på det.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors konstaterar nu att ett omhändertagande enligt LOB innebär ett "betydande intrång" i den omhändertagnas integritet.

JO skriver i sitt beslut:

"Ett omhändertagande enligt 1 § LOB förutsätter en tämligen höggradig berusning. Om den enskilde inte är vad man brukar kalla redlöst berusad - dvs. ur stånd att ta hand om sig själv - krävs det att han eller hon kan antas utgöra en fara för sig själv eller annan, t.ex. i trafiksammanhang. För att detta ska kunna konstateras måste berusningen framgå på ett påtagligt sätt, t.ex. genom att personen saknar förmåga att behärska sina kroppsrörelser."

"Att en berusad person är otrevlig eller uppträder provocerande mot polisen innebär inte i sig att denne inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller för någon annan."

Märkbart men inte redlöst berusad
JO konstaterar att den omhändertagna kvinnan får anses ha varit "märkbart" berusad men inte "redlöst" berusad när polisen fattade beslutet att omhänderta henne.

JO pekar också på att en polis som överväger att omhänderta någon på grund av berusning aldrig får låta sig påverkas av att han eller hon känner irritation eller ilska över personens uppträdande.

JO skriver att vissa delar av polisens redogörelse är "anmärkningsvärda":

"Jag uppfattar P (polisinspektörens) uppgifter på det sättet att han ansåg att X berusning innebar en fara för hennes familj om hon lämnades i bostaden. Vad denna fara närmare bestod i har inte konkretiserats på annat sätt än att P har uppgett att X var så agiterad att han tyckte det var olämpligt att lämna av henne i hemmet."

Utifrån de uppgifter som kommit fram om kvinnans agerande fanns det enligt JO inte något som talade för att hon skulle skada sina barn eller sin sambo om hon släpptes av i hemmet.

Polisens bedömning att det skulle finnas förutsättningar att omhänderta kvinnan med stöd av LOB saknade därför enligt JO laglig grund.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt