Skip to content

Berusad kvinna som bet polis kan ha drogats på krogen - frias i hovrätten

Foto: Hasse Holmberg/TT

När poliserna omhändertagit den berusade kvinnan gjorde hon våldsamt motstånd - och bet två av poliserna. Själv minns hon ingenting och hävdar att hon måste ha blivit drogad. Hon fälldes av tingsrätten men frias nu av hovrätten eftersom hon kan ha blivit drogad.

 

Den 42-åriga kvinnan åtalades vid Stockholms tingsrätt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Brotten hade enligt åtalet begåtts mot två poliser i samband med att hon omhändertogs för berusning.

Enligt åtalet hade kvinnan bland annat bitit de båda poliserna - i ett fall så hårt att de började blöda så att polisen fick uppsöka sjukvård.

"Huvudet började snurra"
Kvinnan kunde varken medge eller förneka gärningarna eftersom hon inte hade något minne av händelsen.

Enligt henne själv hade hon under kvällen varit ute och druckit vin med en väninna. När väninnan gick på toaletten kom en man fram till henne och bjöd på vin. Han bad henne följa med honom hem men kvinnan tackade nej.

När mannen hade gått och väninnan kom tillbaka kände kvinnan sig dålig och "huvudet började snurra". Hon mindes ingenting efter att väninnan hämtade deras jackor förrän hon vaknade upp på polisstationen morgonen därefter.

Tingsrätten ansåg att kvinnan inte hade ifrågasatt uppgifterna om hur hon enligt åtalet hade betett sig mot poliserna och att vittnesuppgifter gav stöd åt polisernas berättelse.

Inte konkretiserat påståendet
När det gällde kvinnan invändning om att hon hade blivit drogad skrev tingsrätten:

"För att ett påstående från en tilltalad ska kunna godtas enbart därför att det inte blivit motbevisat krävs att påståendet är så konkretiserat att det inte på grund av sin vaghet praktisk sett undandrar sig kontroll. X (den tilltalade) har inte närmare kunna ge några detaljer kring hur hon blivit drogad utan antagit att det måste ha varit genom en drink hon fått av en okänd man."

Tingsrätten lämnade därför invändningen utan avseende. Hon dömdes därför för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst - motsvarande en månads fängelse. Hon dömdes också att betala 10 000 kronor i skadestånd till den polis som hon hade skadat värst.

En nämndeman var skiljaktig och ansåg att kvinnan skulle frikännas till följd av bristande uppsåt.

Kvinnan överklagade domen till Svea hovrätt där hon åberopade ett nytt vittne.

Nytt vittne ger "visst stöd"
Hovrätten slår nu fast att det är bevisat att kvinnan har begått de gärningar som hon åtalats för - objektivt sett. Hovrätten väljer dock att inte lämna hennes invändning om att hon skulle ha blivit drogad utan avseende.

Enligt hovrätten får invändningen "visst stöd" av det nya vittnet och åklagaren har inte motbevisat detta.

Hovrätten anser därför att kvinnan - utan eget vållande - har befunnit sig i "ett tillstånd av tillfällig sinnesförvirring" och därför ska frikännas.

  • Alt-texten
    Sofia Sars

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

Första gången jag fick kunskap om "krogdopning" var omkring 1975 under studier i Norrköping/Linköping.
Då och då kommer det fram nya liknande händelser.
Det är så att man skäms över att vara en man,

Det hade ju varit intressant att se om det tagits några prover på henne efter händelsen. För symptomen låter väldigt, väldigt mycket som en riktig karatefylla.
Formuleringen som återges i artikeln stödjer väl även detta.

Kan ju vara så enkelt att rätten (Hovrätten) tyckte att den tilltalade kvinnan i nyktert tillstånd vid huvudförhandlingen var så pass "förtjusande" att de köpte hennes bortförklaringar rakt av. De kunde ju inte veta ATT hennes polishat kom fram i berusat tillstånd, det struntade hon nogsamt i att berätta.

Jag tror på din version. Konstigt vad lätt man kommer undan när man är lite vattenkammad och nykter i rätten.

Tror du på den där rövarhistorien?

Fritt fram för alla som begår brott i berusat tillstånd att hädanefter hävda att de blivit drogade. Kriminella handlingar som typiskt sett begås av berusade personer. Borde i vart fall krävas bevis i form av laboratorieanalys för att fyllon inte begått brott under inflytande av självförvållat rus. Börjar gå inflation i detta men nu värre när folk skadar andra och sedan skyller ifrån sig. Inte det minsta trovärdigt.

Det riktigt eländiga är att sådana här tillstånd också kan inträffa när man ordineras en antideppressiv medicin eller liknande. Inte sällan inträffar dessa blackouts i samband redan med mindre mängd alkohol. Patienten är inte varnad för den överraskande effekten, och kan under en sådant drogutlöst (i grunden medicinutlöst) tillstånd begå de mest bisarra handlingar. Men denna kunskap finns inte i dömande instanser eller försvarsadvokater, och får rätterna information om den medicinska bieffekten så väljer man ändå att döma till ansvar, särskilt om det är en man.

Jag har aldrig hört talas om detta med SSRIs, men du menar kanske TCAs eller dylikt?
Helt klart finns det ju dock en del läkemedel som kan interagera dumt och oförutsägbart med alkohol.

Fast det är så allmänt känt att man inte skall dricka sprit när man tagit tabletter. Det säger det sunda förnuftet eller så får man läsa bipacksedeln eller så finns informationen bara några klick bort på nätet. Men det gör blandmissbrukare inte med känt resultat. Så man har ett eget ansvar att söka information. Idiotförsäkringen kan inte alltid träda in när man gjort fel eller att man alltid kan skylla på någon annan. Men så har det dessvärre blivit i Sverige, att nästan alla frånsäger sig sitt eget ansvar.

Man kan börja förkovra sig via den här länken:

http://breggin.com/dr-breggin-testifies-before-congressional-committee/

eller via

www.healey.com

Ingen av dessa herrar tillhör sceintologerna.

Varför går du inte till fass.se istället? Nej,man drabbas inte av sådant här pga SSRI. Tonvis av dessa läkemedel är förskrivna genom åren och dylik biverkan har ännu inte förtjänat dokumentation i FASS. Det finns annars en extremt sällsynt reaktion på måttligt alkoholintag som man kallar "patologiskt rus" och som folk med framgång skyllde på förr när de stod åtalade pga dumheter på fyllan men det här går inte domstolarna på längre. Sedan kan man ju reagera på det här sättet om man drogas med benzodiazepiner vilket ju har hänt på krogen. Det märkliga är bara att rätten utan vidare köper detta utan några som helst bevis. Vore intressant att se hur rätten skulle resonera om en man kom med samma förklaring. Om hon misstänkte att hon blivit drogad, varför uppsökte hon då inte sjukvården nästa dag?

Direkt ur FASS

"Överraskande rus och förvirringsreaktioner med amnesi har beskrivits vid kombinationen av bensodiazepiner respektive antidepressiva med alkohol.
Interaktionen mellan alkohol och antiepileptika och grundsjukdomen epilepsi är komplex och svårförutsägbar (se även nedan).
Antidepressiva medels sedativa effekter förstärks också av alkohol, vilket påvisats i försök med amitriptylin. Detta betingas möjligen av additiva effekter på muskarinreceptorer. Interaktionen kan inträffa redan vid låga doser av såväl alkohol som antidepressiva. Till detta kommer att alkohol kan försämra grundsjukdomen.
Neuroleptika har relativt stor säkerhetsmarginal men man misstänker att risken för Parkinson-lika biverkningar (bl.a. muskelstelhet och gångrubbningar) kan öka vid samtidigt alkoholbruk. I stora doser har klorpromazin dessutom en hämmande effekt på alkoholmetabolismen (tabell 1).
Sammanfattningsvis innebär dessa interaktioner såväl förstärkt alkoholrus som ökade biverkningsrisker med CNS-aktiva läkemedel. "

Länk till hela dokumentet:
https://www.fass.se/LIF/healthcarefacts?docId=18330#document-top

Författare av
Fakta för förskrivare
Alkohol och läkemedel
Folke Sjöqvist, professor emeritus i klinisk farmakologi,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Benzo + alkohol - ja. Antiepileptika (en del är av benzotyp) + alkohol - ja. Även en del neuroleptika men knappast antidepressiva. För citalopram, det mest förskrivna antidepressiva läkemedlet i Sverige sedan 25-30 år tillbaka gäller följande psykiska biverkningar med vanlig eller mindre vanlig frekvens: "Agitation, minskad libido, ångest, nervositet, förvirring, onormal orgasm (kvinnor), onormala drömmar. Aggression, depersonalisation, hallucinationer, mani". Läkemedlet kommer högt upp på listan över flest förskrivna dygnsdoser och det finns all anledning att anta att blandning med alkohol förekommit ett stort antal ggr. Trots det har det inte rapporterats in dylika biverkningar/interaktioner till läkemedelsverket för att man ska ha gått ut och varnat för alkoholförtäring i samband med SSRI-medicinering.

Berra, är du anställd som troll av läkemedelsindustrin? Landstinget Skåne gjorde för några år sedan en undersökning gällande SSRI och kom då fram till att ungefär var 100:e patient som fick SSRI blev våldsam - utan alkohol inblandad. Alltså, 1 procents sannolikthet för att bli våldsam är alltså minst 10 ggr mer än vad läkemedelstillverkaren anger i sin förpackning gällande aggressivitet.
Om du dessutom intar även en mindre mängd alkohol så ökar riskerna dramatiskt för interaktion mellan läkemedel och alkohol. Många läkemedelstillverkare avråder inte ens patienterna från alkohol, trots dessa förhöja risker.
Och slutligen, till Läkemedelsverkets biverkansregister inkommer en ytterst liten del av alla biverkningar som uppträder i verkliga livet. Läkarna rapporterar inte trots att de är enligt lag skyldiga. Seriösa bedömare tror att bara 1-3 procent av alla biverkningar, även allvarliga, hamnar i en fil på Läkemedelsverket.

Nej, jag jobbar inte inom LM-industrin. Givet det mycket stora antal människor, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden som står på SSRI, är de allvarliga biverkningarna försvinnande sällsynta. Kvinnan i artikeln ovan drabbades av minnesförlust under sitt raserianfall och det kan man göra om man blandar alkohol och benzodiazepiner men inte alkohol + SSRI. Om så vore skulle läkarkåren, Läkemedelsverket och inte minst industrin känna till detta sedan lång tid tillbaka. Gissningsvis står 500 000 svenskar på SSRI i denna stund. Om en på hundra blir våldsam vid intag av alkohol så skulle detta vara ett mycket stort socialmedicinskt problem, tror du inte?

De där biverkningarna gäller inte SSRIs (som inte har någon muskarinerg effekt) utan TCAs (vilket amitriptylin tillhör).
Amitriptylin är inte en SSRI. Den har inget med exempelvis citalopram eller flouxetin att göra.

Ja, tjena! Den bortförklaringen var inte dålig.
Funkar den för män också?
Sup dig aprak, misshandla två poliser och skyll på drinken spetsades.
Härligt rosa dom!
Hur ska vi kunna få någon jämställdhet om kvinnor inte måste ta ansvar för sina handlingar?

Vad är det för jurister som finns i Hovrätten ? Det grundläggande i dagens samhälle skall vara "ta konsekvenserna av ditt handlande". Vem har tvingat denna kvinna att intaga alkohol ? Ingen han underskatta denna kvinnas fantasi eller förslagen het ! Statuera exempel av detta . Överklaga till högre instans. Rättshaveriet startar hos rättsväsendet i just liknande fall.
Ansvar , Deciplin , Respekt. Skall vara honnörsord , inom allt.

Bäste Pål Börje!
Om du ska skämmas så ska du väl göra det inte som man utan som människa?