Skip to content

Barnsexturism och sexövergrepp via internet - ny handlingsplan mot människohandel med barn

Foto: TT

Rättsväsendet måste bli bättre på att förebygga och bekämpa sexbrott mot barn. Det är ett av de mål som regeringen har med sin handlingsplan mot människohandel med barn. Justiteutskottet och riksdagen ger planen sitt stöd.

 

Handlingsplanen ska skydda barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Det framgår av regeringens skrivelse som nu får stöd av Justitieutskottet och riksdagen.

Handlingsplanen ska verka förebyggande men även göra att man kan lagföra gärningsmännen och ge utsatta barn stöd och skydd. 

”Livestreaming” av övergrepp
Enligt regeringen finns det behov av att "fortsätta utvecklingen inom rättsväsendet för att bättre förebygga och bekämpa sexualbrott mot barn". Det gäller bland annat internetrelaterade sexbrott mot barn och så kallad ”livestreaming” av övergrepp men även barnsexturism och sexuell utpressning.

Polismyndigheten har därför i uppdrag att föreslå åtgärder för att förstärka förmågan att bekämpa flera olika typer av sexbrott mot barn - och man vill också ha en fortsatt utbildning av åklagare för att förbättra förutsättningarna för "korrekt identifiering" av människohandelsbrott.

Nya avtal om människohandel
Regeringen vill träffa nya bilaterala avtal med bland annat Moldavien, Serbien och Georgien för att bekämpa människohandel och sexuell exploatering av barn. Man har sedan tidigare avtal om att bekämpa smuggling av illegala skjutvapen och narkotika.

Juristen Per-Anders Sunesson fortsätter sitt arbete som ambassadör mot människohandel och Barnombudsmannen ska ta reda på varför ensamkommande flyktingbarn försvinner.

Sa nej till alla motioner
Riksdagen lade i slutet av januari skrivelsen om handlingsplanen "till handlingarna", det vill säga man avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till motioner inom området. Motionerna handlade bland annat om förbättring och effektivisering av arbetet mot människohandel, polisens arbete mot barnprostitution samt möjligheten att ändra straffreglerna för grooming.

Länsstyrelsen i Stockholms län fortsätter sitt uppdrag att samordna spridningen av kunskap och metoder till kommuner, landsting, länsstyrelser, myndigheter och idéburna organisationer.

Den nu aktuella handlingsplanen gäller för perioden 2016-2018 och är en fortsättning på föregående periods handlingsplan som sträckte sig mellan 2014 och 2015.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt