Skip to content

Åtta miljoner för att få män till vård och skola - ska säkra tillgång på arbetskraft

Foto: Ulf Palm/TT

"Fler män behöver arbeta inom våra verksamheter", säger Lena Micko, ordförande för SKL, som nu får åtta miljoner kronor av regeringen för jämställdhetsarbete. Stereotypa könsnormer får inte stå ivägen för att säkra tillgången på arbetskraft inom vård och skola. 

 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan två år en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar.

Nu får SKL ytterligare åtta miljoner kronor för att fortsätta sitt arbete för att fler män och pojkar ska bli medvetna och delaktiga. 

Klara sitt välfärdsuppdrag
I bakgrunden ligger problemen för kommuner och landsting att klara sitt välfärdsuppdrag på längre sikt.

- Fler män behöver arbeta inom våra verksamheter och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt får inte stå i vägen, säger Lena Micko, ordförande för SKL. 

Skolan viktig
Hon pekar också på att förskola och skola har en viktig uppgift när det gäller att utmana stereotypa könsnormer.

- Vi ser att killar får bättre betyg om skolan aktivt arbetar för att ändra manlighetsnormer och skolan blir en tryggare miljö för både flickor och pojkar, säger Lena Micko.

En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2018.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt