Skip to content

Asylsökandes könsidentitet "ytterst komplex" fråga - får inte avgöras av fiskal

Foto: Marcus Eriksson/TT

Att en fiskal fick avgöra så "ytterst komplexa och svårutredda" frågor som sexuell läggning och könstillhörighet hos en asylsökande man innebar en "allvarlig brist". Det konstaterar Migrationsöver-domtolen som river upp domen om utvisning och återförvisas målet till migrationsdomstolen.

 

Den 23-årige mannen från Somalia ansökte om asyl i Sverige i september 2014. Migrationsverket beslutade i april 2016 att avslå hans ansökan och att utvisa honom från Sverige.

23-åringen hävdade att han hade ett skyddsbehov på grund av att han är homosexuell men Migrationsverket ansåg att det fanns sådana brister i dessa uppgifter att han inte hade gjort sannolikt att han verkligen tillhörde gruppen homosexuella.

"Homosexuell och transsexuell"
Han hade därför inte gjort sannolikt att han riskerade "skyddsgrundande" behandling på grund av sin sexuella läggning.

Migrationsdomstolen avslog 23-åringens överklagande.

Mannen överklagade domen till Migrationsöverdomstolen där han hävdade att han även är transsexuell - någonting som inte är kopplat till hans sexuella läggning utan till hans könsidentitet. Frågan om könsidentitet hade enligt mannen inte utretts eller behandlats vare sig av Migrationsverket eller migrationsdomstolen.

Överdomstolen konstaterar nu att det enligt UNHCR:s riktlinjer är viktigt att tydligt hålla isär sexuell läggning och könsidentitet. Utredare och beslutsfattare måste dessutom "upprätthålla ett objektivt förhållningssätt så att de inte drar slutsatser baserat på stereotypa, felaktiga eller olämpliga uppfattningar om HBTQI-personer".

Överdomstolen väger bland annat in att 23-åringen under den muntliga förhandlingen i migrationsdomstolen uppgav att han har en manlig kropp men mentalt känner sig helt som en kvinna. Migrationsdomstolen har dock varken utrett eller prövat om 23-åringen tillhör en samhällsgrupp som riskerar förföljelse på grund av sin könsidentitet.

Allvarligt att fiskal avgjorde målet
Migrationsöverdomstolen konstaterar också att målet har avgjorts i migrationsdomstolen av en fiskal som inte får tilldelas arbetsuppgifter som kräver "särskild erfarenhet".

Överdomstolen skriver:

"Migrationsöverdomstolen anser att de frågor om förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet som aktualiserats i detta mål är ytterst komplexa och svårbedömda. De innefattar också en bedömning av M:s (23-åringens) tillförlitlighet och trovärdighet. Prövning av hans skyddsbehov ska dessutom ske i förhållande till ett svårbedömt land."

"Målet rör därmed såväl komplicerade rättsfrågor som bevisfrågor. Handläggningen av målet har därför krävt särskild erfarenhet och det borde ha avgjorts av en ordinarie domare. Att målet i stället avgjorts av en förvaltningsrättsfiskal utgör en allvarlig brist i handläggningen."

Överdomstolen undanröjer därför migrationsdomstolens dom och återförvisar målet till migrationsdomstolen för ny handläggning.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

När det gäller asylsökande så är grundregeln att bevisbördan ligger hos den sökande vilket också borde vara fallet med den homosexuelle hennen från Somalia.
Det är inte rimligt att kunna häva ur sig vilka påståenden som helst och att det sedan är upp till myndigheterna att bevisa sanningshalten, eller motsatsen.

Å andra sidan, även om man förutsätter att individen ifråga ljuger om läggning och könsidentitet för att få uppehållstillstånd: När en person, i domstol icke desto mindre, har sagt sig vara HBTQ-person, har vederbörande om inte annat _sett till_ att hen kommer få stora problem om hen utvisas till hemlandet (förutsatt att HBTQ-personer utsätts för lidande i hemlandet, vilket förvisso är fallet för många afrikanska och mellanösternska länder). Om man säger att man är homosexuell, har ju en stat som ogillar homosexuella plötsligt ett starkt argument för att hävda att man är homosexuell, inte sant?

Så oavsett sanningshalten så torde personen _nu_ ha ett skyddsbehov, om det förhåller sig så att homosexuella och/eller transpersoner behandlas illa i Somalia.

Åker han hem till ett Afrikaland som gillar homosexuella så löper han ingen risk.

Vad kan bevisas? Beror väl på vad personen känner i stunden skulle jag tro.

Finns ju många svenska exempel.

Där denna person gått från ett heterosexuellt äktenskap till ett homosexuellt partnerskap.

Efwa Attling tex. Som var gift med Niklas Strömstedt men nu lever med Eva Dahlgren.

Hur ska man kunna bevisa det om man inte har en partner för stunden eller valt att inte outa det för sin omgivning?

Vilka krav på bevis anser du vara rimligt?

Det kanske rent av ändras från en dag till en annan och är väl heller ingen annas ensak.

Jag tycker man får gå på vad personen säger.

Att gå på vad personen säger innebär fri invandring från alla länder som inte är västerländska demokratier. Knappast en realistisk inställning. Eller du är av inställningen att ingen ljuger?

Blir det inte ännu knepigare om staten får bestämma vilket sex du eller andra gillar? Och sen göra det till offentlig handling?