Skip to content

Asylsökandes könsidentitet "ytterst komplex" fråga - får inte avgöras av fiskal

Foto: Marcus Eriksson/TT

Att en fiskal fick avgöra så "ytterst komplexa och svårutredda" frågor som sexuell läggning och könstillhörighet hos en asylsökande man innebar en "allvarlig brist". Det konstaterar Migrationsöver-domtolen som river upp domen om utvisning och återförvisas målet till migrationsdomstolen.

 

Den 23-årige mannen från Somalia ansökte om asyl i Sverige i september 2014. Migrationsverket beslutade i april 2016 att avslå hans ansökan och att utvisa honom från Sverige.

23-åringen hävdade att han hade ett skyddsbehov på grund av att han är homosexuell men Migrationsverket ansåg att det fanns sådana brister i dessa uppgifter att han inte hade gjort sannolikt att han verkligen tillhörde gruppen homosexuella.

"Homosexuell och transsexuell"
Han hade därför inte gjort sannolikt att han riskerade "skyddsgrundande" behandling på grund av sin sexuella läggning.

Migrationsdomstolen avslog 23-åringens överklagande.

Mannen överklagade domen till Migrationsöverdomstolen där han hävdade att han även är transsexuell - någonting som inte är kopplat till hans sexuella läggning utan till hans könsidentitet. Frågan om könsidentitet hade enligt mannen inte utretts eller behandlats vare sig av Migrationsverket eller migrationsdomstolen.

Överdomstolen konstaterar nu att det enligt UNHCR:s riktlinjer är viktigt att tydligt hålla isär sexuell läggning och könsidentitet. Utredare och beslutsfattare måste dessutom "upprätthålla ett objektivt förhållningssätt så att de inte drar slutsatser baserat på stereotypa, felaktiga eller olämpliga uppfattningar om HBTQI-personer".

Överdomstolen väger bland annat in att 23-åringen under den muntliga förhandlingen i migrationsdomstolen uppgav att han har en manlig kropp men mentalt känner sig helt som en kvinna. Migrationsdomstolen har dock varken utrett eller prövat om 23-åringen tillhör en samhällsgrupp som riskerar förföljelse på grund av sin könsidentitet.

Allvarligt att fiskal avgjorde målet
Migrationsöverdomstolen konstaterar också att målet har avgjorts i migrationsdomstolen av en fiskal som inte får tilldelas arbetsuppgifter som kräver "särskild erfarenhet".

Överdomstolen skriver:

"Migrationsöverdomstolen anser att de frågor om förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet som aktualiserats i detta mål är ytterst komplexa och svårbedömda. De innefattar också en bedömning av M:s (23-åringens) tillförlitlighet och trovärdighet. Prövning av hans skyddsbehov ska dessutom ske i förhållande till ett svårbedömt land."

"Målet rör därmed såväl komplicerade rättsfrågor som bevisfrågor. Handläggningen av målet har därför krävt särskild erfarenhet och det borde ha avgjorts av en ordinarie domare. Att målet i stället avgjorts av en förvaltningsrättsfiskal utgör en allvarlig brist i handläggningen."

Överdomstolen undanröjer därför migrationsdomstolens dom och återförvisar målet till migrationsdomstolen för ny handläggning.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt