Skip to content

Allvarlig psykisk ohälsa hos flyktingbarn - BO kräver krafttag inom vård och skola

Barnombudsman Fredrik Malmberg. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Flyktingbarn mår dåligt i Sverige. I Barnombudsmannens (BO) rapport beskrivs hur många drabbas av psykiska besvär till följd av sviterna från traumatiska upplevelser, depressioner och försöker ta livet av sig. "Behovet av hjälp och stöd är stort men barnen fångas inte upp", säger BO Fredrik Malmberg.

 

Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända flyktingbarn men hjälpen och stödet brister.Den minsta gemensamma nämnaren är skolan men samordningen mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin fungerar inte. Barnens tillstånd riskerar dessutom att bli värre under asylprocessen med väntan och ovisshet.

Det konstaterar Barnombudsmannen (BO) i sin nya rapport.

Mycket allvarliga problem
År 2015 kom det 70 000 flyktingbarn till Sverige för att söka asyl. BO:s medarbetare har träffat ett antal av dessa barn och fått en bild av hur de har det, hur de tagits emot och hur de mår.

Man har också låtit tusen skolsköterskor svara på en enkät om de flyktingbarn som de möter i sitt arbete ute på skolorna.

Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos barnen är psykisk ohälsa och det handlar ofta om mycket allvarliga problem som exempelvis posttraumatisk stressyndrom (PTS), trauma, depressioner, självskadebeteende och sjävmordsförsök.

Alla får inte hjälp
Barnens berättelser visar också att alla inte har fått tillgång till hälso- och sjukvård. Fyra av tio skolsköterskor bedömer att endast ett fåtal eller inga av de flyktingbarn som de mött har genomgått en hälsoundersökning innan de kommer till elevhälsan.

Det är enligt rapporten stora regionala skillnader i hur barnen tas emot och om de får genomgå hälsoundersökningar eller inte.

70 procent lider av stress och ångest
Mer än hälften av skolsköterskorna uppger att psykisk ohälsa är ett av de största hälsoproblemen de möter i sina kontakter med de nyanlända flyktingbarnen.

Breddar man definitionen till att även inkludera oro, stress, ångest och ovisshet ser 70 procent av skolsköterskor detta som ett allvarligt hälsoproblem hos barnen.

"Barnlotsar" och "traumafokuserad behandling"
BO vill nu se ett antal förändringar och förbättringar av hur Sverige tar hand om dessa barn. Han vill bland annat inrätta "barnlotsar" och stärka elevhälsan och han vill se nationella riktlinjer för hur barnen tas om hand.

Han vill också förstärka vårdkedjan och säkerställa tillgången till traumafokuserad behandling samtidigt som man måste förtydliga hur BVC, vårdcentraler, BUP, tandhälsa samt elevhälsa ska samverka.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Först bör det utredas om de verkligen är barn dvs. under 18 år.

Sedan bör det utredas om de har flyktingstatus. Annars är de migranter.

Slutligen tycker jag att presumtionen skall vara att de är vuxna migranter och att de har bevisbördan för motsatsen. Och detta skall de visa undan att staten skall betala för god man eller ombud.

Om jag söker förmån från t.ex. F-kassan så har jag den fulla bevisbördan och kan inte ens vid framgång i domstol få ersättning för ombud. Trots att jag kanske är jättesjuk!

lika för lika!

Lite märkligt agerande av BO men samtidigt typiskt svenskt. I åratal har BUP och vuxenpsykiatrin varit underbemannad med lååååååånga väntetider som följd. Detta har drabbat särskilt svenska ungdomar. Nu behöver - enligt BO - s.k. flyktingbarn hjälp och stöd. Då plötsligt skall alla resurser sättas till. Borde inte BO värna om svensk ungdom i minst lika hög grad?

Lägg ner BO. Ingen klart tänkande människa bryr sig om dem i vilket fall som helst och jag kan inte komma på en endaste gång de hjälpt några barn.

Många frågor väcks. Barnlotsar är iofs inte en dålig idé. Svensk byråkrati, inklusive den katastrof landstingen har gjort av vårdväsendet, är en labyrint där den som vet sina rättigheter och vart man ska vända sig har bättre möjligheter än den som är ovetande. Men vad hade han tänkt sig att barnlotsarna skulle ha för utbildning? Det är inte som PA, där det duger med vem som helst. De måste ha kunskap själva för att kunna lotsa andra. Bäst vore nog socionomer eller kanske specialintresserade jurister. Var ska han få dem ifrån?

Och hur hade BO tänkt sig att "säkerställa tillgången" till traumafokuserad behandling? Och vad menar han med behandling? Är det kvalificerad terapi han talar om så finns inte resurser till det. Det är redan mellan 1-2 års väntetid till terapi i många landsting. Detaljerna har betydelse. Menar han BUP? Hah! BUP är i så dåligt skick i hela landet att jag inte tror att det går att vända längre. Orsaken är personalflykt orsakad av landstingens vanstyre. Vi kan inte räkna med att BUP hjälper flyktingbarnen. Eller svenska barn, för den delen.

Och slutligen, breddar man definitionen av psykisk ohälsa till att inkludera stress, oro, ångest och ovisshet så är väl alla människor sjuka, åtminstone periodvis?

Inte hela sanningen Zulmay Afzali, som är modersmålslärare för afghanska ensamkommande menar att de till 90% kommer fr Iran, vilket är känt sedan tidigare, (klart att de inte vill bli skickade till afghanistan) får för många löften, hör för mkt rykten om att sverige är paradiset, att allt är gratis, de får tips på bla fb sociala medier att om ni kan kan visa att ni kan ta liv blir skolan mfl inblandade instanser pressad att ta direktkontakt m migrationsverket o på så sätt strärka deras position.Man mst vara tydligare med att det inte finns några garantier, mm. Att det finns de som säger att han har fel är inte oväntat men styrker ju bara att det finns en vilja att allt ska vara dåligt...

2015 så begick 1554 svenskar självmord. 143 av dem var mellan 15-24 år. Har någon brytt sig om vad alla dessa självmord berodde på? Jag gissar att många av dessa människor behövde psykiatrisk vård men fick det inte eftersom resurserna inte fanns där.
Nu har sex sk. ensamkommande migrant"barn" begått självmord och man vill omedelbart göra ett fullskaligt resurspåslag.
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637

Svensk psykiatri är en av mest underfinansierade inom EU att flyktingsbarn skulle fara illa var väntat finns inte ens kapacitet hantera alarmerande ohälsotal psykisk ohälsa egen befolkning ca 1500 självmord 2014. Vad dessa flyktingsbarn, ungdomar bär med sig på vägen utöver lång resa till Sverige. Gällande barn afganistan larmades nyligen hur unga pojkar kidnappas av inflyteserika och välsituerade män och utnyttjas sexuellt är groteska livsvillkor som dessa barn/ungdomar bär med sig självfallet föreligger ökad suicidrisk, psykisk ohälsa från usla socioekonomiska livsvillkor som utspelas långt innan ankomst Sverige. En god vän tog livet av sig förra året bl.a. lidit svårt en av dessa svenska barnhemsbarn som utsatts grova övergrepp pojkhem. Sverige klarar inte värna folkhälsa egen befolkning och Folkhälsominister Gabriel Wikström är sämst meriterade minister vid internationell jämförelse motsvarande rika OECD länder. Som politikerna bäddar våra liv får alla medborgarna ligga antingen överlever du skiten eller dör du ensam i någon sjukhuskorridor. Tycker viktigt vara sanningsenlig och ha hela bilden istället peka på specifika grupper från härkomst. Sverige har utvecklats till ett otryggt land där kontrollsystem och klyftor ökar och rika blir rikare. Som ledande expertis är denna regering ett skämt känns skakigt enda vettiga Ygeman!

Avslutningsvis: röd/grön regering och (s)pjutspets Folkhälsominister Gabriel Wikström och vård-och omsorgen ska kanske fråga sig hur patienter och vårdpersonal som smittats dödlig hepatit C i sjukvården mår? Ingen har frågat oss men vi mår skit, lika rasande som 350 patienter läkemedelsskador Narkolepsi som fått sina liv förstörda där Sverige inte hade kapacitet hantera proffessionellt respektfullt sätt. Gabriel Wikström ska sopa snödrivorna framför Socialdepartemenet för trots larm från Hans Rosling om sjukvårdens lagbrott så vände ( s) regering ryggen till och idag är det försent ångra oförlåtliga politiska (s)ynder Hans Rosling är död! Men jag är kvar!

■ SLUTSATS: Systemet (samhälls-) fungerar inte längre!
Det har varit totalt vansinne att öppna gränserna. De ovan aktuella, de s.k. ensamkommande, stormade under 2015 in över gränserna till ett antal av 36.000 st. = c:a 100 PER DAG !!! 
》VARFÖR kom så många plötsligt hit? De flydde inte från krig; flertalet av de afganska ungdomarna kom från Iran (ett grannland till Afganistan), där de var fullt accepterade. 
》VARFÖR lät Sverige dem så korkat tjänstvilligt få komma in i vårt land? Vi har inget ansvar för dem! Dessutom måste det väl vara helt uppenbart, för oss alla, att dessa ungdomar i sina nomadliknande strövtåg mellan diverse länder (länder som inte har offrat några som helst resurser på dem!) är mer eller mindre belastade med en palett av såväl fysiska som psykiska åkommor...  
》VARFÖR ska nu de svenska Skattebetalarna betala för deras omvårdnad, när Resurserna inte ens räcker till infödingarna!? 
(Förtydligande: med inföding avses förstås inget annat än sådana som är infödda i Sverige.)