Skip to content

Allvarlig psykisk ohälsa hos flyktingbarn - BO kräver krafttag inom vård och skola

Barnombudsman Fredrik Malmberg. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Flyktingbarn mår dåligt i Sverige. I Barnombudsmannens (BO) rapport beskrivs hur många drabbas av psykiska besvär till följd av sviterna från traumatiska upplevelser, depressioner och försöker ta livet av sig. "Behovet av hjälp och stöd är stort men barnen fångas inte upp", säger BO Fredrik Malmberg.

 

Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända flyktingbarn men hjälpen och stödet brister.Den minsta gemensamma nämnaren är skolan men samordningen mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin fungerar inte. Barnens tillstånd riskerar dessutom att bli värre under asylprocessen med väntan och ovisshet.

Det konstaterar Barnombudsmannen (BO) i sin nya rapport.

Mycket allvarliga problem
År 2015 kom det 70 000 flyktingbarn till Sverige för att söka asyl. BO:s medarbetare har träffat ett antal av dessa barn och fått en bild av hur de har det, hur de tagits emot och hur de mår.

Man har också låtit tusen skolsköterskor svara på en enkät om de flyktingbarn som de möter i sitt arbete ute på skolorna.

Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos barnen är psykisk ohälsa och det handlar ofta om mycket allvarliga problem som exempelvis posttraumatisk stressyndrom (PTS), trauma, depressioner, självskadebeteende och sjävmordsförsök.

Alla får inte hjälp
Barnens berättelser visar också att alla inte har fått tillgång till hälso- och sjukvård. Fyra av tio skolsköterskor bedömer att endast ett fåtal eller inga av de flyktingbarn som de mött har genomgått en hälsoundersökning innan de kommer till elevhälsan.

Det är enligt rapporten stora regionala skillnader i hur barnen tas emot och om de får genomgå hälsoundersökningar eller inte.

70 procent lider av stress och ångest
Mer än hälften av skolsköterskorna uppger att psykisk ohälsa är ett av de största hälsoproblemen de möter i sina kontakter med de nyanlända flyktingbarnen.

Breddar man definitionen till att även inkludera oro, stress, ångest och ovisshet ser 70 procent av skolsköterskor detta som ett allvarligt hälsoproblem hos barnen.

"Barnlotsar" och "traumafokuserad behandling"
BO vill nu se ett antal förändringar och förbättringar av hur Sverige tar hand om dessa barn. Han vill bland annat inrätta "barnlotsar" och stärka elevhälsan och han vill se nationella riktlinjer för hur barnen tas om hand.

Han vill också förstärka vårdkedjan och säkerställa tillgången till traumafokuserad behandling samtidigt som man måste förtydliga hur BVC, vårdcentraler, BUP, tandhälsa samt elevhälsa ska samverka.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt