Skip to content

Advokat ljög för klient om "meningslös" inlaga - varnas av disciplinnämnden

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Advokatsamfundets disciplinnämnd varnar en advokat för hennes agerande i två fastighets-rättsliga ärenden där hon varit ombud för en och samma fastighetsägare.

 

Det ena ärendet gäller skadeståndsskyldighet för ett skogsbolags avverkning på hos fastighetsägaren och det andra ärendet en arrendators olovliga byggnation.

Klienten anmälde advokaten till samfundets disciplinnämnd och hävdade att hon varit svår att nå, att hon inte hade lämnat tillräcklig information och att ärendena dragit ut på tiden.

"Framstod som meningslöst"
Advokaten hade också i sin dialog med klienten påstått att hon hade lämnat in en medlingsansökan till arrendenämnden.

Hos disciplinnämnden har advokaten dock förklarat att hon bara skickat ett utkast på ansökan till motparten och att det ”framstod som meningslöst att gå vidare med en formell ansökan”.

Enligt disciplinnämnden visar utredningen att advokaten - trots ett stort antal förfrågningar - inte har hålla klienten uppdaterad om uppdraget och att hon inte heller har svarat på e-post. Hon har heller inte handlagt ärendet med tillräcklig skyndsamhet.

Inte sanningsenlig
Detta har skett vid upprepade  tillfällen och pågått under lång tid. Enligt disciplinnämnden innebär detta i sig att advokaten har åsidosatt sina plikter som advokat.

Disciplinnämnden skriver dessutom:

"Vidare framgår av utredningen att A (advokaten) inte har varit sanningsenlig när det gäller huruvida hon har gett in en ansökan om medling avseende ärendet mot M (motparten). A har härigenom allvarligt åsidosatt god advokatsed."  

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt