Skip to content

Advokat "garanterade" 105 miljoner i falsk IT-affär - utesluts ur samfundet

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Advokaten intygade skriftligen att hans klient skulle se till så att en företagare fick 105 miljoner kronor inom ett dygn om företagaren bara betalade 1,6 miljoner kronor i ett upplägg om en IT-affär. Någon utdelning blev det dock aldrig och Advokatsamfundets disciplinnämnd slår nu fast att advokaten har gjort "uppsåtlig orätt" i sin verksamhet och ska uteslutas ut samfundet.

 

Det var företagare som anmälde advokaten från Skåne till disciplinnämnden - enligt följande:

"Under perioden våren 2015 till hösten 2015 investerade han dels i en mobilapplikation vid namn X och dels lånade han ut pengar till K (advokatens klient). Sammanlagt har han gjort värdeöverföringar till K med i vart fall 7 923 000 kr, såväl avseende mobilapplikationen X som lån. A (advokaten) har i egenskap av ombud för K upprättat ett stort antal dokument för att möjliggöra ovan nämnda värdeöverföringar." 

Skulle få 105 miljoner
Fallet kretsar till att börja med runt två intyg som advokaten upprättade. I ett av intygen - som undertecknades av advokaten på advokatens brevpapper - stod följande:

"Härmed bekräftas att det kommer att utbetalas 40 miljoner kronor inom 24 timmar till ditt konto i Swedbank om betalning med 1 miljon kronor görs omgående till det konto som K (klienten) anvisar."

Det andra intyget:

"Härmed bekräftas att i sådant fall att F (företagaren) inbetalar 650 000 kronor på konto X, tillhörigt AB1 (ett bolag), kommer 65 000 000 kr att utbetalas idag till F:s konto tillhörigt AB2 (ett annat bolag) enligt instruktioner från vår klient."

Borgensförbindelser på åtta miljoner
Advokaten har även upprättat flera borgensförbindelser på sammanlagt åtta miljoner kronor till förmån för sin klient där det inte framgår vilken skuld som avses. Advokaten säger sig inte heller ha haft någon insikt i vilket avtal klienten och företagaren har ingått med anledning att borgensförbindelserna.

handlingarna har varit en del i ett upplägg där tanken ska ha varit att köpa mobilapplikationen för att sedan sälja den vidare till IT-jätten Google med storvinst.

Företagaren skriver att han ”insett sina begränsningar inom juridik” och att han därför har insisterat på att en advokat skulle upprätta intyg och borgensförbindelser kring de utbetalningar som han skulle göra.

"Olyckliga formuleringar"
Advokaten har medgett att det är han som har upprättat handlingarna och att ”formuleringarna har blivit olyckliga” men hävdar att han har varit i god tro om att utbetalningarna skulle infrias - även om affärsidén ”verkade lite konstig”.

Han har också bestridit att handlingarna skulle vara falska eller vilseledande.

Enligt disciplinnämnden visar utredningen att advokaten har brustit i omsorg vid upprättandet av borgensförbindelserna – någonting som inneburit ett åsidosättande av hans plikter som advokat.

När det gäller intygen har det handlat om penningöverföringar med "mycket betydande belopp och korta betalningsfrister".

Förlitade sig på klienten
Advokaten har upprättat och skickat dokumenten vidare utan att skaffa sig relevant kännedom om de bakomliggande förhållandena och har –utöver ett telefonsamtal till en för honom okänd person –förlitat sig på klientens uppgifter.

Disciplinnämnden konstaterar att intygen har varit ägnade att vilseleda företagaren som också har betalat ut de angivna beloppen utan att få någon ersättning.

Disciplinnämnden skriver:

"Genom att på det sätt som skett upprätta och skicka dokumenten till F måste A anses uppsåtligen ha gjort orätt i sin verksamhet som advokat. Inget har framkommit som kan föranleda att omständigheterna kan anses mildrande." 

Advokaten utesluts nu ur samfundet.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt