Skip to content

Varannan niondeklassare har begått brott - var tredje pojke har begått våldsbrott

Foto: Pontus Lundahl/TT

Andelen elever som utsatts för brott är ungefär lika stor som andelen som själva har begått brott -ungefär varannan niondeklassare. Det visar Skolundersökningen om brott 2015, som görs av Brottsförebyggande rådet (Brå).

 

Ungefär varannan niondeklassare har själva varit delaktiga i att begå brott. Då handlar det främst om skadegörelse, stöldbrott eller våldsbrott. 

Nära var tredje pojke uppger sig ha begått ett våldsbrott under år 2015. För tjejerna är motsvarande andel en av fem, visar undersökningen.

Mobbade mer brottsutsatta
Skolan är också en vanlig plats att utsättas för brott och undersökningen visar att mobbade elever oftare utsätts för brott än andra.

Nästan hälften av eleverna i årskurs nio utsätts för brott. Det kan exempelvis handla om stöld, misshandel, hot och sexuellt ofredande. Men lika många är alltså också delaktiga i brott. 

Sociala medier stort problem
Filmer och bilder som oönskat läggs ut på sociala medier uppges vara ett stort problem. Det har enligt rapporten från Brå under fjolåret drabbat var fjärde flicka och var sjätte pojke i nionde klass.

När det gäller andra typer av riskbeteenden ser man i undersökningen att det är en större andel flickor än pojkar som uppger att de har druckit sig berusade eller skolkat under de senaste tolv månaderna. 

Svag ekonomi ökar risken
Brå har även tittat på hur olika bakgrundsfaktorer samvarierar med delaktighet i brott.  

De elever som uppger att familjen har svaga ekonomiska resurser uppvisar större risk att begå våldsbrott, stöldbrott eller skadegörelse jämfört med de elever som uppger att familjen inte har svaga ekonomiska resurser.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt