Skip to content

Uppmärksammad utredning om våldtäkt på Gotland läggs ner - skapade starka protester

Foto: Tommy Söderlund/TT

Förundersökningen om den anmälda gruppvåldtäkt som i höstas skapade en närmast lynchartad stämning mot de misstänkta och representanter för rättsväsendet lades idag ner - av den åklagare som övertagit ärendet sedan hans kollega blivit utsatt för hot och trakasserier. 

 

- Utredningen avser mycket allvarliga brott. Jag har varit angelägen om att vidta alla rimliga utredningsåtgärder som finns i syfte att utreda vad som inträffat. Det är skälet till att utredningen dragit ut på tiden, säger Åke Olsson.

- Trots en omfattande utredning har vi inte kunnat utreda alla detaljer. Det beror på att personer som varit på plats lämnat uppgifter som är oklara och i vissa fall motstridiga.

Polisen fick skicka förstärkning
Den 30-åriga rullstolsburna kvinnan anmälde i oktober att hon hade utsatts för våldtäkt. Totalt sex män i tjugoårsåldern greps av polisen.

Samma dag hävde jouråklagaren gripandet av en av männen och utredningen mot honom lades ned. De övriga fem männen anhölls men försattes på fri fot bara ett par dagar senare.

Beslutet ledde till starka protester och den dåvarande åklagaren i ärendet fick bland annat påhälsning i sitt hem. Polisen tvingades till slut skicka förstärkning till Gotland. 

"Kan inte bringa klarhet i alla delar"
Utredningen mot de resterande fem männen har i dag lagts ned med motiveringen "brott inte kan styrkas".

Åklagarmyndigheten skriver.

"Flera förhör har hållits med de misstänkta och med målsäganden. Dessutom har vittnen hörts. Det finns inga vittnen som varit på plats där de brottsliga gärningarna ska ha utförts. De vittnen som hörts är personer som träffat målsäganden innan och efter händelsen."

"Brottsplatsundersökning har gjorts. Dessutom har beslag från brottsplatsen analyserats. Prover har även tagits från målsägandens och de misstänktas kroppar och därefter analyserats. Det har gått att bringa klarhet i vissa delar av förloppet, som pågick under cirka en timmes tid."

Funktionsnedsättning
Utredningen har inte visat att någon av de misstänkta genom våld eller hot har tilltvingat sig sex eller att kvinnan skulle ha befunnit sig i en "särskilt utsatt situation".

Åklagarmyndigheten skriver.

"En funktionsnedsättning innebär inte automatiskt att målsäganden befunnit sig i en sådan utsatt situation som kan vara grund för straffansvar."

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt