Skip to content

Uppmärksammad utredning om våldtäkt på Gotland läggs ner - skapade starka protester

Foto: Tommy Söderlund/TT

Förundersökningen om den anmälda gruppvåldtäkt som i höstas skapade en närmast lynchartad stämning mot de misstänkta och representanter för rättsväsendet lades idag ner - av den åklagare som övertagit ärendet sedan hans kollega blivit utsatt för hot och trakasserier. 

 

- Utredningen avser mycket allvarliga brott. Jag har varit angelägen om att vidta alla rimliga utredningsåtgärder som finns i syfte att utreda vad som inträffat. Det är skälet till att utredningen dragit ut på tiden, säger Åke Olsson.

- Trots en omfattande utredning har vi inte kunnat utreda alla detaljer. Det beror på att personer som varit på plats lämnat uppgifter som är oklara och i vissa fall motstridiga.

Polisen fick skicka förstärkning
Den 30-åriga rullstolsburna kvinnan anmälde i oktober att hon hade utsatts för våldtäkt. Totalt sex män i tjugoårsåldern greps av polisen.

Samma dag hävde jouråklagaren gripandet av en av männen och utredningen mot honom lades ned. De övriga fem männen anhölls men försattes på fri fot bara ett par dagar senare.

Beslutet ledde till starka protester och den dåvarande åklagaren i ärendet fick bland annat påhälsning i sitt hem. Polisen tvingades till slut skicka förstärkning till Gotland. 

"Kan inte bringa klarhet i alla delar"
Utredningen mot de resterande fem männen har i dag lagts ned med motiveringen "brott inte kan styrkas".

Åklagarmyndigheten skriver.

"Flera förhör har hållits med de misstänkta och med målsäganden. Dessutom har vittnen hörts. Det finns inga vittnen som varit på plats där de brottsliga gärningarna ska ha utförts. De vittnen som hörts är personer som träffat målsäganden innan och efter händelsen."

"Brottsplatsundersökning har gjorts. Dessutom har beslag från brottsplatsen analyserats. Prover har även tagits från målsägandens och de misstänktas kroppar och därefter analyserats. Det har gått att bringa klarhet i vissa delar av förloppet, som pågick under cirka en timmes tid."

Funktionsnedsättning
Utredningen har inte visat att någon av de misstänkta genom våld eller hot har tilltvingat sig sex eller att kvinnan skulle ha befunnit sig i en "särskilt utsatt situation".

Åklagarmyndigheten skriver.

"En funktionsnedsättning innebär inte automatiskt att målsäganden befunnit sig i en sådan utsatt situation som kan vara grund för straffansvar."

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Vad betyder 'lynchartad'? Är det ett begrepp som används inom juridiken. Är det Stefan Wahlberg som står för den beskrivningen eller är det någon annan som skriver rubrik och ingress?

Du glömde ordet "närmast" som står före "lynchartad". Det kallas för "vinkling" och används ofta av kolorerade kvällspressen för att sälja fler tidningar. Populärt är också förstärkande attribut som "rasande", "chockerande" etc... Som när det kommer till kritan inte har något reellt värde alls utan är bara ett imaginärt missfoster.
Enligt SAOL är det ordet "lynchstämning" som borde användas då "lynchartad" ej finns med i SAOL.
Vad andra media rapporterade så var situationen på ön tydligen något som kan betecknas som närmast "närmast lynchstämning".
Då jag bott på ön en gång i tiden, så förvånar det mig inte om man gick man ur huse för att skipa rättvisa.
Äkta gotlänningar som har bott på ön under många generationer är på ett eller annat sätt släkt eller vän med en annan gotlänning. Det är också, bör tilläggas att arv från Hansatiden även har sin del i det hela och om man är intresserad så har Gotlands museum mycket intressant information.
Gotlänningar ställer upp för varandra, så om man kommer från fastlandet och är "dum" så får du räkna på att få på flabben ordentligt.
Om du är snäll och vänlig så ställer man upp till 100%, vilket en Herr Ingemar Bergman fick erfara när Fåröborna slöt honom i sin famn.
På frågan: - Var bor Bergman? Så kan jag garantera att man fick vägbeskrivning till alla andra platser än dit där Bergman hade sin bostad.
Det var dåvarande ICA-handlaren Åke Nykvist som under 60-talet sålde tomten till IB.
ICA affären (vid Eke) drivs nu av Åkes barnbarn.
En annan på sommaren boende hade inte samma uppskattning p.g.a. att han ibland visade statsministerfasoner och dessa uppskattades inte av borna.

Jag glömde inte någonting. Jag frågade vad ordet 'lynchartad' betyder. Det är inte att vinkla.

Var väl inte helt oväntat ?, blir det som en prejudicerande dom nu då ? menar mot handikappade kvinnor ?

Såklart inte.
Men vad skulle vara innehållet i prejudikatet menar du?
-Om någon anklagar en massa andra för brott och det helt saknas bevis av något slag över huvud taget för att ens någon händelse som påminner om de påstådda brotten så väcker man inte åtal- ?

Prejudicerande kan det inte bli då det inte finns någon som, vad det nu är för bevisning som finns så är den inte prövad, vilket om det sker skulle kunna ge ett prejudikat då.
Problemet här är nog kanske inte helt och hållet åklagare, frågan är om polisen gjort utredningsarbetet också, det verkar vara lite du och så med utredningsviljan hos polisen idag. Åklagaren kan inte ta det till åtal om han inte anser att det går att få en fällande dom, och uppenbart är inte underlaget tillräckligt här, vilket bara enligt mig kan åtgärdas av utredningen, så en smula orätt att åklagaren får ta hela smällen.

Vilken smäll?
Du menar den som kommer från olika sumpiga platser på nätet där särskilt lågpannade personer samlas och pratar om hur hemska svartskallar är?

Nej, tänkte mer på det faktum att en åklagare redan trakasserats och avsagt sig fallet, men det blir nog samma visa nu med. Sedan om det är lågpannor eller inte har inte riktigt med min poäng är göra, som var att om det nu inte kan bli åtal pga bristfällig utredning är inte åklagaren ensamt ansvarig för att det blivit så, utan ansvaret landar då snarare på utredande polis.
Om jag ska förtydliga mitt resonemang så menar jag att sådana här fall är svåra eftersom det många gånger landar i ord mot ord, och vad som kan stärka ett åtal i ett sådant läge är om en ordentlig utredning blir gjord. Om ett sådant här fall inte går till åtal pga att utredningen är bristfällig däremot så är det alltid åklagaren som får bära hundhuvudet i vilket fall eftersom det är den som lägger ner åtalet.
Så, jag vet inte något om utredningen i det här fallet, utan det var en spekulation, men min poäng var att de som gav sig på åklagaren inte bara var snett ute med hur det betedde sig, det är inte ens säkert de var rätt ute om vem som bar ansvaret.

Synd att åklagaren inte funderade på om numerärt underläge räknas som utsatt situation. Vid situationer fem mot en behöver gärningsmän oftast inte använda sig av uttalade hot, de underförstådda räcker gott. Dessutom finns det ofta goda anledningar att inte reta upp män som redan visat att de inte respekterar ett flertal Nej. (Jag har skrivit förut om detta; om lagstiftningen ska utgå från gärningsmannens uppsåt till sitt agerande och inte offrets upplevelse så måste lagstiftningen skydda den som säger nej men inte blir förstådd)

Ur säkerhetssynpunkt gjorde hon helt rätt. Om kvinnan hade skrikit eller slagit finns risken att hon inte överlevt. Tyvärr räcker inte nuvarande lag till om kvinnor gör en riskanalys och drar slutsattsen att det är säkrast och leder till minst skador att inte slåss eller säga ifrån för skarpt. Vid t.ex rån, inbrott, eller misshandel brukar polis instruera folk att inte göra motstånd och reta gärningsmännen. Man måste inte - lagligt sett - göra situationen värre. Blir du rånad kan du ge rånaren din plånbok, du måste inte vägra. Det går att fälla ändå. Nödvärnslagen är också konstruerad därefter; du får bara använda så mycket våld som situationen kräver för att du ska komma undan.