Skip to content

Svensk förvaltning faller i korruptionsindex - "ledande personer saknar etisk kompass"

Foto: TT och Transparency International

Sveriges offentliga förvaltning faller i Transparency Internationals korruptionsindex - främst på grund av ett antal uppmärksammade skandaler. "Ledande personer har visat sig sakna etisk kompass och har genom korrupta beteenden skadat förtroendet för olika statliga institutioner" säger Ulla Andrén, ordförande för Transparency International Sverige.

 

Sverige tappar en placering och hamnar på fjärde plats i 2016 års korruptionsindex från Transparency International. År 2015 låg Sverige på tredje plats.

Danmark, Nya Zeeland och Finland ligger bäst till medan Somalia hamnar längst ner.

Skandaler drar ner resultatet
Macchiarini-skandalen på Karolinska och affären där Skatteverkets högsta chefer försökte varna sin politiska vän har satt spår i 2016 års korruptionsindex. Men främst är det skandalen på Riksrevisonen som drar ner resultatet och gör att Sverige tappar sin tredjeplats.

Ulla Andrén, ordförande för Transparency International Sverige säger till Sveriges Radio att man ser särskilt allvarligt på skandalen hos Riksrevisionen eftersom det är den myndighet som ska hjälpa riksdagen att granska det offentliga.

"Saknar etisk kompass"
Hon pekar också på en påtaglig förändring av svenska chefers och tjänstemäns värdegrund som hon konstaterar "har vacklat betänkligt".

- Ledande personer har visat sig sakna etisk kompass och genom korrupta beteenden skadat förtroendet för olika statliga institutioner, konstaterar hon.

Twittrar istället
När det gäller kommuner och landsting pekar hon på att det finns en miljon anställda där och att Transparency Internationals uppfattning är att det finns en rad problem - vilket visat sig i antalet skandaler i den sektorn.

- När vi privatiserar och bolagiserar får uppdraget en annan karaktär och då har vi skapat problem eftersom det som var den offentliga tjänstemannens uppgift en gång inte längre är klart och tydligt, säger hon till Sveriges Radio.

- Tidigare har man varit väldigt klar över att man ska hushålla med statens pengar och att det är ett allvarligt och seriöst uppdrag men när det förändras finns det en hel del okunskap. Opartiskhet och saklighet trummas inte in på samma sätt som tidigare.

- Vi har fått ett komplext samhälle där statstjänstemän ska kunna en hel massa saker. De ska till exempel ägna sig åt social kommunikation och twittra och annat och det som tidigare var grunden inskärps inte tillräckligt tydligt.

Är ett chefsansvar
Ulla Andrén pekar på att detta är ett chefsansvar och att generaldirektörer och myndighetschefer "kanske inte har prioriterat den uppgiften".

Kommuner och lansting ingår dock inte i Transparency Internationals korruptionsindex eftersom de länder som ingår inte har så decentraliserade system som Sverige.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt