Skip to content

Straffades två gånger för samma brott - får skadestånd av staten enligt "ne bis in idem"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Svenska staten ska betala 10 000 kronor i skadestånd till en man som dömts för skattebrott som han redan hade fått ett skattetillägg för. JK konstaterar att han inte borde ha straffats två gånger och att detta strider mot principen om "ne bis in idem".

 

Mannen hade först påförts skattetillägg och därefter hade han åtalats på grund av samma omständigheter och dömts till samhällstjänst.

Han har därmed varit föremål för två separata processer avseende samma sak, det vill säga dubbel lagföring och dubbla straff i strid med principen om "ne bis in idem". Det konstaterar justitiekansler Anna Skarhed som pekar på att detta innebär ett brott mot Europakonventionen och att staten är skadeståndsskyldig.

Mannen hade krävt 50 000 kronor men får 10 000 kronor för ideell skada och ersättning för sina ombudskostnader med 7 500 kronor.

Han fick rätt i domstol efter att Riksåklagaren ansökt hos Högsta domstolen om resning till förmån för honom.

Göta hovrätt beslutade därefter att ändra sin tidigare dom bland annat på så sätt att åtalet avseende skattebrottet avvisades, påföljden undanröjdes och påföljdseftergift meddelades för den övriga brottsligheten.

JK anser att mannen bör kompenseras ytterligare "trots att situationen har erkänts och rättats till".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt