Skip to content

Stora ändringar för skiljeförfaranden vid nyår - här är de nya reglerna

Foto: Hasse Holmberg/TT

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) inför en rad nya regler som började gälla vid årsskiftet. Det handlar i första hand om att förenkla och effektivisera arbetet med skiljeförfaranden.

 

De nya reglerna innehåller ett antal betydande revideringar och innovationer. Förändringarna omfattar bland annat införandet av ett förenklat förfarande och allmänna ändringar för att SCC ska effektivisera sitt arbete. 

Summariskt förfarande
Det summariska förfarandet innebär att man inte behöver genomföra varje steg i processen i sådana fall som när en part har gjort ett påstående som är uppenbart ohållbar eller när en fordran är ogrundad.

Det summariska förfarandet ska kunna begäras av en part när som helst under skiljeförfarandet, istället för bara under det initiala skedet av processen. 

Man inför även nya möjligheter att förena och sammanföra både fodringar och parter i ett gemensamt skiljeförfarande när det är fråga om flera parter och flera olika anspråk. Även möjligheterna att konsolidera skiljeförfarande hos SCC breddas.

Flexibla regler
Man inför nya och mer flexibla regler för sekreterarrollen och ändrar bestämmelsen om antalet skiljemän. Man uppmuntrar även skiljedomstolen att arbeta med effektivt genom att omedelbart hålla en ärendehanteringskonferens med parterna för att fastställa målets genomförande.

Skiljedomstolen ska också kunna begära att en part ställer säkerhet för kostnaderna och man inför en beskrivning av vad som förväntas av samtliga deltagare i processen för att säkerställa en viss standard.

Nytt för investeringstvister
Man inför nya regler för hur kostnaderna ska fördelas och man inför också nya regler som avser så kallade investeringstvister där tredje part berörs av skiljeförfarandet.

Kostnadstabellen för handläggning av skiljeförfarande enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler ändras också från och med 1 januari 2017. Detta innefattar kostnader i fall då SCC agerar som utseende organ

 

Läs mer om de nya SCC-reglerna här >>

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt