Skip to content

Skönhetskirurgi inte sjukvård - misslyckad plastikoperation ska ersättas

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Efter en misslyckad platsikoperation anmälde kvinnan kliniken till Allmänna reklamationsnämnden ARN. Efter protester från kliniken konstaterar ARN att nämnden visst är behörig att pröva fallet. Klinken vägrar dock att medverka och ARN slår nu fast att kvinnan har rätt att då tillbaka kostnaden för operationen.

 

Kvinnan genomgick ett skönhetskirurgiskt ingrepp i syfte att förändra utseendet på sin näsa. Efter operationen såg näsan dock inte alls ut ”som det var menat” och kvinnan ville därför ha pengarna tillbaka.

Skönhetskirurgi inte sjukvård
Företaget ansåg att det förelåg hinder mot att Allmänna reklamationsnämnden prövade ärendet. ARN konstaterar att nämnden i och för sig inte ska pröva tvister om utförande av hälso- och sjukvårdstjänster -– det vill säga åtgärder som syftar till att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Skönhetskirurgiska ingrepp, som i första hand utförs i syfte att förändra utseendet, omfattas dock inte av begreppet hälso- och sjukvård i lagens mening. Därmed är nämnden behörig att pröva tvisten.

Företaget anser dessutom att man - med hänvisning till sekretess - är förhindrat att svara i ärendet. ARN konstaterar dock att verksamheten ifråga är privat och därför inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Tystnadsplikt gäller inte
Eftersom verksamheten inte heller utgör hälso- och sjukvård gäller inte heller patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt.

I den mån parterna har avtalat om sekretess så har kvinnan dessutom lämnat sitt samtycke till att denna i så fall hävs. Därmed är företaget inte heller förhindrat att svara.

Trots flera påminnelser har företaget inte återkommit och ARN lägger därför kvinnans uppgifter till grund för sitt beslut.

Eftersom hennes krav inte är uppenbart ogrundat ska det godtas och ARN slår nu fast att kvinnan bör få tilllbaka det belopp som hon har betalat för ingreppet.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Här är nog ARN ute och cyklar. Myndigheten har knappast kompetens att bedöma dylika frågor. Ingen som underkastar sig skönhetskirurgi får beskedet att "näsan kommer att bli precis som du vill" utan man måste ta till sig info om RISKERNA med operation och detta har man skrivit under ett kontrakt på. Om operationen gick snett måste först Socialstyrelsen bedöma om misslyckandet ligger inom ramen för förväntad risk eller om det orsakats av slarv eller inkompetens. Därefter kan man diskutera eventuell återbetalning.

Att utföra skönhetsoperationer utan att det är påkallat på grund av sjukdom eller behandling är mycket riktigt inte hälso-och sjukvård enligt HSL. Om det hade varit en fråga för en medicinsk tillsynsmyndighet torde dessutom Inspektionen för vård och omsorg ligga närmre till hands.

Jag är tämligen övertygad om att ARN gjort en korrekt bedömning avseende sin behörighet. Om sakkunskap hade varit behövd hade kanske kunskapsmyndigheten Socialstyrelsen varit tillfrågad om yttrande innan beslut.

Tycker beslutet verkar klokt.

Socialstyrelsen är inte heller rätt myndighet att bedöma ärendet. Dels är de ingen tillsynsmyndighet (för hälso-och sjukvården är det f.ö. IVO som är tillsynsmyndighet), dels är inte skönhetsingrepp att anse som hälso-och sjukvård.

IVO tar emot anmälningar mot legitimerad sjukvårdspersonal som en första instans och de gäller även skönhetskirurger. Finner man att den legitimerade har begått fel i yrkesutövningen görs anmälan till HSAN. Finner man inte att fel har begåtts sker ingen sådan anmälan och hur ska då ARN kunna göra en egen bedömning i detta?

Intressant jämförelse; bröstförstoring/bröstförminskning och sjukskrivning i samband med det räknar Försäkringskassan som ersättningsgill sjukfrånvaro. Jag bestred sjukersättning från arbetsgivaren och hävdade att sjukdom kan det bara vara om ingreppet är medicinskt indicerat. Jag vann ärendet som sådant men det var mest för att jag var tjurig och tycket att det var skit. I sak hade jag fel.

Men tillämpningen är ju korkad. Och klinikerna rådger sina patienter så de kan nyttja det optimalt. Arbetsgivaren måste betala, utan karens om patienten gör det optimalt, trots att personen egentligen bara inte "vill" jobba. Hon borde ta semester eller tjänstledigt tycker jag.

En helt annan sak är om det är medicinskt motiverat, vilket det förstås kan bli om flickan i stort sett saknar bröst eller om brösten naturligt är jättestora.

Riktigt. Sjukskrivning efter skönhetskirurgi är inte lege artis utan man får ta ut semester e d. Nu sjukskriver läkarna ofta ändå på patientens önskan och rör det sig bara om ett par veckor går det igenom.

Grundförståelsen måste vara att alla operationer är osäkra. Alla garantier är lögn. Förutom kirurgens skicklighet och operationsmetodens lämplighet påverkar också patientens följsamhet i efterförloppet och kroppens läkning. Om någon har garanterat henne att näsan kommer att se ut precis som hon önskat sig så har de lurat henne. Oftast går det ju bra men säkert vet man inte.

Den som utsätter sig för en skönhetsoperation, dvs låter sig opereras utan att behöva det, bör förstå riskerna. Är de för godtrogna för att ta reda på fakta själva så bör företaget informera innan de opererar.

Har företaget informerat om förutsättningarna tycker jag de ska strunta i ARNs meningslösa oväsen. Har de inte informerat tycker jag de borde straffas betydligt hårdare än vad tandlösa ARN kan göra. Lagen tycker förmodligen något annat, det brukar den göra.

Du måste givetvis skriva under ett avtal innan du genomgår denna typ av kirurgi. Därmed tvingas du också ta ställning till om du accepterar riskerna. Det går inte att i efterhand komma och klaga på sådant som du redan accepterat.