Skip to content

Skönhetskirurgi inte sjukvård - misslyckad plastikoperation ska ersättas

Foto: Björn Larsson Ask/TT

Efter en misslyckad platsikoperation anmälde kvinnan kliniken till Allmänna reklamationsnämnden ARN. Efter protester från kliniken konstaterar ARN att nämnden visst är behörig att pröva fallet. Klinken vägrar dock att medverka och ARN slår nu fast att kvinnan har rätt att då tillbaka kostnaden för operationen.

 

Kvinnan genomgick ett skönhetskirurgiskt ingrepp i syfte att förändra utseendet på sin näsa. Efter operationen såg näsan dock inte alls ut ”som det var menat” och kvinnan ville därför ha pengarna tillbaka.

Skönhetskirurgi inte sjukvård
Företaget ansåg att det förelåg hinder mot att Allmänna reklamationsnämnden prövade ärendet. ARN konstaterar att nämnden i och för sig inte ska pröva tvister om utförande av hälso- och sjukvårdstjänster -– det vill säga åtgärder som syftar till att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Skönhetskirurgiska ingrepp, som i första hand utförs i syfte att förändra utseendet, omfattas dock inte av begreppet hälso- och sjukvård i lagens mening. Därmed är nämnden behörig att pröva tvisten.

Företaget anser dessutom att man - med hänvisning till sekretess - är förhindrat att svara i ärendet. ARN konstaterar dock att verksamheten ifråga är privat och därför inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Tystnadsplikt gäller inte
Eftersom verksamheten inte heller utgör hälso- och sjukvård gäller inte heller patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt.

I den mån parterna har avtalat om sekretess så har kvinnan dessutom lämnat sitt samtycke till att denna i så fall hävs. Därmed är företaget inte heller förhindrat att svara.

Trots flera påminnelser har företaget inte återkommit och ARN lägger därför kvinnans uppgifter till grund för sitt beslut.

Eftersom hennes krav inte är uppenbart ogrundat ska det godtas och ARN slår nu fast att kvinnan bör få tilllbaka det belopp som hon har betalat för ingreppet.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt