Skip to content

Ovanligt med psykisk störning hos gängkriminella våldverkare - jämfört med våld i nära relationer

Foto: Claudio Bresciani / TT

Psykiatrisk diagnos är betydligt mer vanligt hos grova våldsbrottslingar som begår brott mot personer i sin nära omgivning än hos gärningsmän som är gängkriminella. Det visar en ny studie.

 

Det är Läkartidningen som rapporterar om en studie av domar som är gjord av läkaren och kriminologen Ardalan Khoshnood vid Skånes universitetssjukhus och Marie Väfors Fritz, doktor i psykologi vid Malmö högskola.

Materialet består av tingrätts- och hovrättsdomar mellan åren 2009 till och med 2013.

Två profiler hos gärningsmännen
Totalt identifierades 19 fall av dödligt våld och 23 förövare som dömts för
för mord, dråp, försök till mord eller försök till dråp.

Forskarna skriver i Läkartidningen:

”Studien är liten, men visar ungefär samma bild som tidigare studier vad gäller gärningsmannakaraktäristika. Främst ser vi att diverse sedan tidigare diagnostiserade psykiatriska tillstånd är betydligt vanligare hos gärningsmän som begår brott mot en partner eller nära vän än hos gängkriminella.”

Bland gärningsmännen kunde forskarna ta fram två profiler.

Den ena gruppen bestod av 13 förövare som var 15–33 år gamla.

”Dessa klassificerades som gängkriminella och använde främst skjutvapen mot sina offer. Brottsplatsen var ofta publik, och majoriteten av gärningsmännen (11 av 13) hade inga psykiatriska diagnoser när de dömdes.”

Kniv eller stickvapen
Den andra gruppen bestod av tio gärningsmän i åldern 37 till 59 år.

Dessa förövare använde enligt studien främst kniv eller stickvapen vid brottet och hade i genomsnitt högre utbildning än gärningsmännen i den första gruppen.

”En klar majoritet (9 av 10) hade en psykiatrisk diagnos, och 2 hade dömts till rättspsykiatrisk vård. Brottsplatsen var vanligtvis privat och offret var antingen en partner eller nära vän.”

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt