Skip to content

"50 miljarder saknas i regeringens budgetprognos" - nu granskar Riksrevisionen de senaste nio åren

Finansminister Magdalena Andersson (s) och riksrevisor Margareta Åberg. Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT och Jonas Ekströmer/TT.

Riksrevisionen fortsätter sin granskning av regeringens budgetprognoser. Detta efter kritiken i höstas då Riksrevisionen konstaterade att det saknades 50 miljarder kronor i regeringens prognos när det gällde kommunernas välfärd. "En finanspolitik som styrs av preciserade mål förutsätter att den makroekonomiska prognosen är tillförlitlig", säger riksrevisor Margareta Åberg. 

 

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av de prognoser som gjordes för vår- och budgetpropositioner under åren 2007 till 2015. Resultatet av granskningen är planerad att presenteras i april.

"Makroprognoser som inte är träffsäkra kan leda till icke önskvärda tvära kast i finanspolitiken och försvårar att de budgetpolitiska målen nås", skriver Riksrevisionen.

Underskattade offentliga utgifter
Riksrevisionen bekräftar i ett mail till Dagens Juridik att granskningen "har beröringspunkter med några iakttagelser som gjordes i samband med granskningen av Budgetpropositionen för 2017" och som Dagens Juridik rapporterade om då.

Den rapporten presenterades i november och Riksrevisionen varnade då för stora framtida försämringar och allvarliga problem i det svenska samhället. Riksrevisionen sammanfattade sin kritik i en debattartikel i DN under rubriken "regeringen underskattar de offentliga utgifterna”.

Rikrevisionen skrev:

"Om regeringens prognos skulle realiseras kommer det att kräva betydande neddragningar i den kommunala välfärden fram till 2020. Om kommunernas utgifter i stället ska kunna svara mot hur befolkningsstorleken och ålderssammansättningen förändras behöver de öka med 50 miljarder kronor utöver vad som ligger i regeringens prognos fram till 2020."

Går nio år tillbaka i tiden
Riksrevisionens kritik fick stor uppmärksamhet och Dagens Juridiks artikel om rapporten delades över 30 000 gånger i sociala medier.

Nu fortsätter alltså Riksrevisionen sin granskning av regeringens budgetprognoser - nio år tillbaka i tiden. Även Fredrik Reinfeldts (M) och Anders Borgs (M) finanspolitik kommer alltså att nagelfaras tillsammans med Stefan Lofvens (S) och Magdalena Anderssons (S).

Riksrevisionen skriver:

"De makroekonomiska prognoserna i de ekonomiska propositionerna har mycket stor betydelse och är avgörande för storleken och utvecklingen för skattebaserna och betydande delar av utgiftssidan, främst den offentliga konsumtionen". 

Kräver träffsäkra prognoser
Syftet med den fortsatta granskningen är att undersöka om regeringen har redovisat ett "makroekonomiskt underlag av hög kvalitet i de ekonomiska propositionerna".

Hög kvalitet definieras i första hand som att prognoserna är "träffsäkra". Men det är också viktigt "att prognosmotiv, osäkerheter och eventuella modellmetoder är tydligt redovisade".

 

Läs regeringens kommentarer till Riksrevisionens kritik:

Regeringen: "Fullt görbart för staten att skjuta till 50 miljarder till kommunerna"

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt