Skip to content

JO vill ha tydligare lag om samtycke - "den som sover kan inte uttrycka ett val"

JO Lars Lindström. Foto: Henrik Montgomery/TT och Pernille Tofte

"De föreslagna lagändringarna har en oönskad konsekvens. Den som sover kan inte uttrycka ett val att delta i en sexuell handling." Det skriver JO i sitt remissvar om kravet på samtycke vid sexualbrott. JO är också kritisk till att övergrepp ska kunna begås av oaktsamhet.

 

"Enligt min mening bör det framgå av själva lagtexten och inte bara av skrivningar i motiven att handlingssättet inte är brottsligt", skriver Justitieombudsmannen (JO) Lars Lindström i sitt remissvar om förslaget att det ska krävas ett bekräftande ”ja” genom ord eller handling för att en sexuell handling inte ska betraktas som straffbar.

Det JO syftar på är att genomföra en sexuell handling med någon som sover.

Ska räcka med ett nej
De nya lagförslagen om krav på samtycke lades fram i april 2015 av utredaren och numera justitierådet Mari Heidenborg som då förklarade att det idag krävs "att gärningsmannen använt hot, våld eller utnyttjat en person som exempelvis varit berusad. Nu ska det räcka med att man säger nej, alltså att en person anser att den inte deltagit frivilligt".

Mari Heidenborg har också varit medveten om problematiken med en sovande part men ansett att det räcker att det framgår av förarbetena.

Bör framgå av lagtexten
JO anser också att det måste framgå av lagtexten att man måste ge uttryck för sitt frivilliga val.

Det bör också framgå av lagetxten om man ska införa en annan definition av ordet samlag. JO är också tveksam till att ett övergrepp ska kunna begås av "oaktsamhet". 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt