Skip to content

Huvudvittne som "bevisligen" ljugit ändå trovärdigt i tingsrätten - men hovrätten friar

Foto: Filipe Dana/TT

Tingsrätten ansåg att huvudvittnets berättelse var "trovärdig och tillförlitlig i alla relevanta delar" när det gällde dödsskjutningen - trots att mannen "bevisligen" hade ljugit under förundersökningen. Hovrätten river nu upp den fällande domen.

 

Den 26-årige mannen åtalades vid Göteborgs tingsrätt för dråp alternativt grov misshandel och grovt vållande till annans död.

På valborgsmässoafton 2016 var ett kompisgäng ute och festade i Göteborg. Kvällen blev lång och avslutades med en efterfest långt in på förmiddagen där stora mängder alkohol och även kokain nyttjades.

Sju personer i lägenheten
Någon gång mellan klockan 11.00 och 11.30 avlossades ett skott i lägenheten som träffade en ung man i magen. Först 11.56 ringdes det dock efter ambulans och den skottskadade mannens liv gick inte att rädda.

När skottet avlossades fanns det totalt sju personer kvar i lägenheten varav fem var vakna.

En av dessa personer pekade ut den 26-årige mannen som den som hade hållit i vapnet - dock utan att kunna ge någon förklaring till händelsen.

Vittnet hävdade också att han själv hade blivit hotad av 26-åringen för att inte berätta någonting för polisen.

26-åringen greps samma dag och under transporten till ett förhörsrum ska även en av arrestvakterna - vid två tillfällen - ha hört honom säga att han dödat sin bästa vän.

I tingsrätten uppgav dock 26-åringen att han han i och för sig hade befunnit sig på platsen men att han inte mindes något om de relevanta omständigheterna.

Hade bevisligen ljugit för polisen
Göteborgs tingsrätt bedömde att huvudvittnets uppgifter var tillförlitliga. Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"När det gäller tilltron till V:s (vittnets) uppgifter kan först konstateras att hans berättelse vid huvudförhandlingen har varit osedvanligt lång, utförlig och detaljerad. Berättelsen i sig själv framstår också som sammanhängande och följdriktig. Med hänsyn till de dramatiska händelserna han berättat om och förutsättningarna för hans iakttagelser kan han svårligen ha missuppfattat de situationer han har redogjort för, åtminstone inte i de centrala delarna."

Tingsrätten skrev dock också:

"En omständighet som ger anledning att ställa sig tvivlande till V:s trovärdighet är dock att han bevisligen har lämnat felaktiga uppgifter till polisen i betydelsefulla hänseenden under förundersökningen. Men hans förklaring om att han i de anhörigas intresse och med respekt för sin avlidne vän, efter att ha hört prästens tal vid begravningen, insåg att han måste berätta sanningen, är övertygande."

Mannens vittnesmål fick dessutom enligt tingsrätten stöd av annan bevisning och tingsrätten skrev:

"Sammantaget visar det ovan anförda att V:s berättelse är trovärdig och tillförlitlig i alla relevanta delar. Hans uppgifter ska därför läggas till grund för bedömningen av åtalen." 

Uppsåt inte bevisat
Sammantaget kom tingsrätten fram till att det var 26-åringen som hade avlossat det dödande skottet.

Något uppsåt var dock enligt tingsrätten inte bevisat utan tingsrätten pekade i stället på att huvudvittnet berättat att det dödande skottet inte hade föregåtts av något bråk eller annan motsättning mellan den tilltalade och offret.

26-åringen dömdes därför för grovt vållande till annans död och grivt vapenbrott till fem års fängelse.

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som nu river upp tingsrättens dom och friar 26-åringen helt.

Hovrätten gör en helt annan bedömning av huvudvittnets trovärdighet och tillförlitlighet än tingsrätten gjorde.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"V har vid huvudförhandlingen i princip inte berättat någonting spontant utan har lämnat sin berättelse genom att besvara ett mycket stort antal detaljerade frågor som ställts till honom. Den berättelse som han på detta sätt har lämnat framstår i och för sig som utförlig och detaljerad samt sammanhängande och följdriktig. Enligt hovrättens uppfattning har han dock lämnat knapphändiga uppgifter om vad som hände i direkt anslutning till att skottet avlossades." 

Förmådde annat vittne att ljuga
Hovrätten pekar på att det finns ett flertal omständigheter som ger anledning att ställa sig tvivlande till vittnets trovärdighet och som gör att hans uppgifter "ska värderas med stor försiktighet":

"En sådan omständighet är att han under förundersökningen lämnat oriktiga uppgifter till polisen i viktiga hänseenden samt att han förmått V2 (ett annat vittne) att ljuga för polisen." 

Hovrätten konstaterar sammanfattningsvis att det inte finns någon teknisk bevisning som kan binda 26-åringen till pistolen och att huvudvittnets uppgifter har varit avgörande för tingsrättens fällande dom.

Hovrätten skriver.

"Detta förhållande måste ses i det sammanhanget att flera andra personer, av vilka två har bytt kläder under natten och en har lämnat DNA-spår på pistolen från vilken skottet avlossades, befann sig i lägenheten när MÄ (offret) sköts."

26-åringen frias därför av hovrätten.

 

Ludvig Wiklander

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt