Skip to content

Fällande dom mot lärare som "slog tillbaka" står fast - HD prövar inte fallet

Foto: Jessica Gow/TT

När läraren försökte stoppa den sjuårige skol-pojken som sprang runt i lektionslokalen slog han henne i magen. Hon slog då tillbaka. Även om det handlade om ett "lindrigt slag" dömdes hon i både tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolen har nu beslutat att inte prövat fallet.

 

Den idag 55-åriga läraren åtalades vid Luleå tingsrätt för misshandel. Enligt åtalet inträffat händelsen under en lektion i en skola i Luleå.

Enligt lärarens version hade pojken, som enligt henne är en av de mer ”stökiga” eleverna, kommit springande mot henne och hon satte därför upp händerna för att stoppa honom. Han slog då till henne i magen - under revbenen och träffade en skadad muskel.

"En touch i magen"
Enligt läraren gjorde det ”fruktansvärt ont, det blev svart”. Hon reagerade därför ”reflexmässigt” och slog tillbaka. Slaget var enligt henne som en ”touch” och hon påstår att hon träffade pojken i magen.

Läraren berättade också att hon efteråt hade så ont att hon rasade ihop på golvet och började gråta.

Den sjuårige pojken, å sin sida, har i förhör berättat att läraren ”blev galen” när han skulle säga en sak och att hon då började vifta med sina armar. För att få henne att sluta med sitt viftande puttade han till henne och då ska läraren ha slagit honom i ansiktet med öppen hand.

En annan lärare som befann sig i klassrummet berättade under rättegången att han hade hört när läraren skrek ”aj”. Sedan såg han att hon ledde tillbaka pojken till hans plats och att lektionen fortsatte som vanligt.

Någon typ av våld
Tingsrätten konstaterade att det är ostridigt att en incident som innefattat "någon typ av våld" från lärarens sida hade inträffat. Enligt tingsrätten framstod dock lärarens version av händelsen som en ”dålig bortförklaring”.

Invändningen om att hennes slag var ett instinktivt svar på det våld som orsakade henne ”olidlig smärta” motsägs också av att hon omedelbart efter incidenten ledde pojken tillbaka till hans plats, ansåg tingsrätten.

Skadestånd till pojken
Våldet var enligt tingsrätten av det lindrigare slaget men eftersom det utövades av en lärare mot ett sjuårigt barn kunde brottet inte bedömas som ringa. Läraren dömdes därför för misshandel "av normalgraden" till 80 dagsböter à 50 kronor och 5 000 kronor i skadestånd till pojken.

Läraren överklagade den fällande domen till Hovrätten för Övre Norrland som skrev i sina domskäl:

"Av utredningen framgår till en början att P (pojken) den aktuella morgonen hade sprungit runt i lektionslokalen och att han, när L (läraren) försökte stoppa honom, hade slagit henne i magen, varvid hon tilldelat honom ett slag."

Hovrätten ansåg dock inte att  det var bevisat att läraren verkligen slog pojken i ansiktet - men däremot i magen.

Hovrätten skrev:

"Slaget får bedömas ha skett uppsåtligen och även om det varit lindrigt får det anses ha medfört smärta." 

Får inget nytt arbete
Hovrätten vägde dock in att slaget utdelats i en pressad situation och endast medfört "hastigt övergående smärta". Gärningen bedömdes därför som ringa - trots att slaget hade utdelats av en lärare mot en sjuårig elev.

När det gäller straffet vägde hovrätten också in att läraren stängts av från sin tjänst och inte hade kunnat få anställning som lärare efter domen. Hon dömdes därför till 30 dagsböter à 50 kronor - alltså totalt 1 500 kronor.

Hovrätten beslutade också att pojken inte hade rätt till skadestånd eftersom det inte hade rört sig om en tillräckligt allvarlig kränkning.

Läraren överklagade domen till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därför fast.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt