Skip to content

Fällande dom mot lärare som "slog tillbaka" står fast - HD prövar inte fallet

Foto: Jessica Gow/TT

När läraren försökte stoppa den sjuårige skol-pojken som sprang runt i lektionslokalen slog han henne i magen. Hon slog då tillbaka. Även om det handlade om ett "lindrigt slag" dömdes hon i både tingsrätten och hovrätten. Högsta domstolen har nu beslutat att inte prövat fallet.

 

Den idag 55-åriga läraren åtalades vid Luleå tingsrätt för misshandel. Enligt åtalet inträffat händelsen under en lektion i en skola i Luleå.

Enligt lärarens version hade pojken, som enligt henne är en av de mer ”stökiga” eleverna, kommit springande mot henne och hon satte därför upp händerna för att stoppa honom. Han slog då till henne i magen - under revbenen och träffade en skadad muskel.

"En touch i magen"
Enligt läraren gjorde det ”fruktansvärt ont, det blev svart”. Hon reagerade därför ”reflexmässigt” och slog tillbaka. Slaget var enligt henne som en ”touch” och hon påstår att hon träffade pojken i magen.

Läraren berättade också att hon efteråt hade så ont att hon rasade ihop på golvet och började gråta.

Den sjuårige pojken, å sin sida, har i förhör berättat att läraren ”blev galen” när han skulle säga en sak och att hon då började vifta med sina armar. För att få henne att sluta med sitt viftande puttade han till henne och då ska läraren ha slagit honom i ansiktet med öppen hand.

En annan lärare som befann sig i klassrummet berättade under rättegången att han hade hört när läraren skrek ”aj”. Sedan såg han att hon ledde tillbaka pojken till hans plats och att lektionen fortsatte som vanligt.

Någon typ av våld
Tingsrätten konstaterade att det är ostridigt att en incident som innefattat "någon typ av våld" från lärarens sida hade inträffat. Enligt tingsrätten framstod dock lärarens version av händelsen som en ”dålig bortförklaring”.

Invändningen om att hennes slag var ett instinktivt svar på det våld som orsakade henne ”olidlig smärta” motsägs också av att hon omedelbart efter incidenten ledde pojken tillbaka till hans plats, ansåg tingsrätten.

Skadestånd till pojken
Våldet var enligt tingsrätten av det lindrigare slaget men eftersom det utövades av en lärare mot ett sjuårigt barn kunde brottet inte bedömas som ringa. Läraren dömdes därför för misshandel "av normalgraden" till 80 dagsböter à 50 kronor och 5 000 kronor i skadestånd till pojken.

Läraren överklagade den fällande domen till Hovrätten för Övre Norrland som skrev i sina domskäl:

"Av utredningen framgår till en början att P (pojken) den aktuella morgonen hade sprungit runt i lektionslokalen och att han, när L (läraren) försökte stoppa honom, hade slagit henne i magen, varvid hon tilldelat honom ett slag."

Hovrätten ansåg dock inte att  det var bevisat att läraren verkligen slog pojken i ansiktet - men däremot i magen.

Hovrätten skrev:

"Slaget får bedömas ha skett uppsåtligen och även om det varit lindrigt får det anses ha medfört smärta." 

Får inget nytt arbete
Hovrätten vägde dock in att slaget utdelats i en pressad situation och endast medfört "hastigt övergående smärta". Gärningen bedömdes därför som ringa - trots att slaget hade utdelats av en lärare mot en sjuårig elev.

När det gäller straffet vägde hovrätten också in att läraren stängts av från sin tjänst och inte hade kunnat få anställning som lärare efter domen. Hon dömdes därför till 30 dagsböter à 50 kronor - alltså totalt 1 500 kronor.

Hovrätten beslutade också att pojken inte hade rätt till skadestånd eftersom det inte hade rört sig om en tillräckligt allvarlig kränkning.

Läraren överklagade domen till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därför fast.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

13 comments

"Läraren överklagade domen till Högsta domstolen".

Stämmer det verkligen? (jag är ingen jurist)
Begär man inte prövningstillstånd eller liknande?

Ja, det stämmer. Man överklagar och yrkar samtidigt att HD ska bevilja PT.

Som framgår av artikeln överklagar man och redogör samtidigt för skälen för prövningstillstånd. I detta fall beviljades inte prövningstillstånd.

Nu är det sålunda klarlagt att elever har ett förhållandevis stort utrymme att kunna kränka och slå sina lärare utan någon påföljd.

Det verkar som att skolorna måste utbilda en eller flera lärare som ordningsvakter. Dessa får sedan agera med det lagstöd som ges.

T.ex. kan idrottslärare komma i fråga och sedan påkallas för att "ta hand om" buset i skolan.

Helt befängt, men något som skyddsombud borde kräva.

Påföljd för barn under 15 år sker i så fall via socialtjänsten. I första hand med hjälp o stöd.

Kroppsstraff för barn tillämpas inte i Sverige enligt Svea Rikes Lag.

Helt korrekt. Och det är därför som lärarkåren borde strejka - för att synliggöra sin bedrövliga arbetssituation och arbetsmiljö samt bristen på erforderliga verktyg för att komma till rätta med problemen. Det skulle bli kaos på riktigt i samhället med folk som inte kan gå till jobbet för att de måste stanna hemma med barnen, allt skulle stå still. Då, kanske då, skulle man inse värdet och vikten av lärarkåren/skolan.

Inte fullt korrekt. Nödvärnsrätten gäller, likaså visst våld för att avvärja barns våld mot person eller egendom. Jfr NJA 1988 s. 586.

Dessutom kan och bör lagar emellanåt ses över. Idag har vi många s.k. barn som i realiteten är vuxna eller i vart fall långt äldre än de påstår. Redan av detta skälet finns klar anledning att se över regelverket och sannolikt ändra lagen.

Nu är det ju etablerat att lärare inte har nödvärnsrätt i realiteten trots oerhörda provokationer samt misshandel en sekund före. Rätten har ju resonerat som så att så fort som eleven slagit så är det över och nödvärnsrätten är borta. Helt vansinnigt men kvitto på de idioter som stiftat och tolkar lagar.

Våldet ökar i den svenska flumskolan (som fortfarande existerar). Få vågar prata om disciplin och ordning vilket är det som egentligen behövs i dagens skola.

Det verkar ha utvecklats en helt ny måltyp, våld i skolan, som kan vara luckurativ marknad med utveckling av särkilda och fördjupade expertkunskaper i denna nisch för den drivne advokaten. En fråga som diskuterats under många år är varför så få vill bli lärare. Frågan börjar nu omformuleras till om det finns någon person som vågar bli lärare och att det vore kul om det åtminstone fanns en lärare på varje skola.

Det här att en elev kan spotta på en lärare, som sedan, om denne fredar sig mer eller mindre reflexmässigt blir avskedad samtidigt som eleven kan få skadestånd skickar i praktiken två meddelanden:

1. Läraren är i princip underställd elevernas åsikter om huruvida de känner sig
"kränkta" eller ej.

2. En elev kan bruka våld mot en lärare eller på annat sätt störa lektioner utan att det får några som helst konsekvenser.

Jag minns från när jag gick i 5:e klass hur några "prövade" vikariens tålamod. Denne tog då en näve kritor och slängde så hårt han orkade dessa mot busungarna, samtidigt som han skrek "Nu ger ni FAN i det här och håller KÄFTEN". Det blev knäpptyst. Sedan kunde läraren släppa sin auktoritet med tiden. Stämningen blev bra och han var saknad när hans vikariat gick ut.

Barn och ungdomar behöver ibland hårda nypor. Inte så att det handlar om misshandel, men lärarkårens befogenheter att avstyra intre bråk, lyfta ut på ren svenska "ungjävlar" måste stärkas. I princip borde lärare ha samma befogenheter som väktare.

Du vet väl att skolinspektionens uttalade och nedskrivna utgångspunkt är att en elev som känner sig kränkt ÄR kränkt? Det är också så de utreder allt... Snacka om vansinne.

Fast den här läraren får väl skylla sig själv, hon har ju faktiskt ljugit (eller i varje fall slarvat med sanningen) om vad som hänt, och gör man det och ens egna uppgifter motsägs av vittnen så tappar man ju i trovärdighet och trovärdighet är ju A och O i sådana här fall. Att hon då döms är ju inte så konstigt, eftersom rätten då ifrågasätter hennes redogörelse.

Däremot tycker jag arbetssituationen för lärare är under all kritig. En ung(jävel) som slår en lärare ska ha en örfil så huvudet snurrar tre varv, tycker jag.