Skip to content

Domare ändrade vitsord när han sökte ny tjänst - anmäls till åklagare

Foto: Henrik Montgomery/TT

När domaren sökte en ny tjänst ändrade han i vitsorden från en tidigare arbetsplats. Efter att lagmannen anmält honom har domaren erkänt. Statens ansvarsnämnd har nu lämnat ärendet vidare till Åklagarmyndigheten.

 

Det var när domaren sökte en tjänst som rådman som man under anställningsförfarandet upptäckte att de vitsord som han lämnat från en annan domstol inte stämde.

Det visade sig då att domaren själv hade ändrat i vitsorden - någonting som han ockå erkänner.

Lagmannen anmälde domaren till Statens ansvarsnämnd som konstaterar att det kan misstänkas att han har gjort sig skyldig till brott.

Beroende på omständigheterna, som får utredas närmare i ärendet, kan ett sådant brott enligt ansvarsnämnden vara att bedöma som urkundsförfalskning, missbruk av handling eller annat brott.

Ansvarsnämnden anmäler därför domaren till Åklagarmyndigheten.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt