Skip to content

Advokat upprättade avtal om "potentiell" svart arbetskraft - varnas

Advokaten medverakde till ett avtal som innebar att svart arbetskraft skulle kunna komma att anlitas vid en renovering. Advokatsamfundets disciplinnämnd slår fast att advokaten har främjat orätt och att detta innebär ett "allvarligt åsidosättande av advokatplikterna".

 

Bakgrunden är att en sjukskriven kvinna inledde en renovering av sin villa i Småland. Kvinnan hade på grund av ryggbesvär svårt att förflytta sig och kunde inte själv sköta beställningar och inköp.

Kvinnan tog därför kontakt med advokaten eftersom hon ville ha hjälp med att upprätta en fullmakt som gjorde att en hantverkare kunde agera för hennes räkning.

"Kan anlita svart arbetskraft"
Advokaten ordnade fullmakten och hjälpte även till att upprätta ett avtal mellan kvinnan och hantverkaren. Avtalet innehöll bland annat skrivningen: "”Jag är medveten om att X (hantverkaren) enligt mitt önskemål om att hålla nere kostnaderna kan komma att anlita så kallad svart arbetskraft"…”.

Avtalet kom senare att hamna i en förundersökning mot hantverkaren som misstänks för grova ekonomiska brott - en utredning som blev uppmärksammad i media.

Potentiellt i strid med lag
Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar nu att avtalet har beskrivit ett potentiellt upplägg i strid med lag och att fullmakten har varit ”ytterst långtgående” och inte haft något slutdatum utan kunnat brukas i otillbörliga syften. Advokaten har därmed ”främjat orätt” och gjort sig skyldig till ett "allvarligt åsidosättande av advokatplikterna", anser nämnden.

Advokaten har dessutom kort tid efter det att avtalet skrevs åtagit sig ett uppdrag som försvarare för hantverkaren i en bedrägeriutredning. Disciplinnämnden konstaterar här att det har funnits en "beaktansvärd risk" för att hantverkaren utsatt kvinnan - – det vill säga advokatens tidigare klient -– för sådan brottslighet som åtalet omfattade.

25 000 i straffavgift
Genom att acceptera uppdraget har advokaten åsidosatt sina plikter som advokat.

Misskötsamheten ligger mer än fem år tillbaka i tiden och med hänsyn till detta kan påföljden stanna vid varning och straffavgift, anser nämnden. Straffavgiften bestäms till 25 000 kronor.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt