Skip to content

Barn som följer sin mamma till skyddat boende ska få starkare rättsligt skydd

Foto: Hasse Holmberg/TT

Rättigheterna för barn som följer med sin mamma till ett skyddat boende behöver bli både bättre och tydligare. Det anser regeringen som nu har gett en särskild utredare i uppdrag att se över barnrätts-perspektivet.

 

Regeringen har utsett Fredrik Lundh Sammeli - socialdemokratisk riksdagsledamot - till särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder "för att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende".

Utredningen är ett led i regeringens strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Saknar rättigheter
Bakgrunden är bland annat att de barn som kommer till skyddade boenden i regel själva "inte är föremål för en biståndsbeslutad insats utan är medföljande till en våldsutsatt kvinna".

Barnen omfattas då inte av de rättigheter som de skulle haft under andra omständigheter. Många barn vistas långa tider på skyddade boenden med en oklar rättslig ställning - någonting som regeringen vill ändra på.

Drabbas som vuxna
I direktiven lyfter man också fram den forskning som finns om hur barn påverkas av våld i hemmet. Studier har bland annat visat en mycket ogynnsam hälsoutveckling och social utveckling för barn som upplevt pappans våld mot mamman och mot övriga i sin familj.

De löper också en ökad risk att som vuxna själva bli utsatta för eller utsätta andra för våld.

Föreslå juridisk definition 
Utredaren har nu ett år på sig att reda ut hur man kan "förtydliga samhällets och enskilda aktörers ansvar" där bland andra polis och socialtjänst har viktiga roller. Den möjlighet som socialnämnden idag har att besluta om vissa åtgärder till stöd för barnet omfattar till exempel inte placering i skyddat boende.

Utredaren ska också föreslå en juridisk definition för skyddade boenden som tar emot barn och hur en tillståndsplikt för dessa boenden kan se ut.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt