Skip to content

Teknik gör biträdande jurister överflödiga - digitaliseringen av affärsjuridiken i ny forskning

Charlotta Kronblad - ekonom, jurist och doktorand på Chalmers TME. Foto: Chalmers

Framtidens advokatbyråer kommer att behöva göra sig av med många av sina biträdande jurister. Det säger Charlotta Kronblad - ekonom, jurist och doktorand på Chalmers TME. Enligt henne står de affärsjuridiska byråerna inför stora utmaningar om de ska kunna fortsätta att tjäna lika mycket pengar.

 

Det är de digitala utmaningarna - och fördelarna - som Charlotta Kronblad riktar in sig på när hon granskar digitaliseringen inom affärsjuridiken. Någonting som enligt henne kommer att göra att tidskrävande processer kan genomföras betydligt snabbare och effektivare. 

Digitaliseringen innebär till exempel att mycket juridisk kunskap kan lagras och återanvändas, samtidigt som mallar, checklistor och automatiserade processer effektiviserar arbetet.

- Jag tror att mycket av det arbetet som biträdande jurister gör kommer att försvinna och vi kommer att få en ny arbetskategori som blir en typ av IT-stöd.

- De advokatbyårer som lyckas ställa om sig till den nya modellen och inte behöver stå med stora personalkostnader kommer fortfarande att kunna tjäna bra med pengar.

Internet har också gjort rättskällor som lagtexter, domar och olika publikationer lättillgängliga och kunderna blir allt mer juridiskt medvetna - vilket också ställer nya krav på advokatbyråerna.

Det affärsmässiga perspektivet
Det finns flera tidigare studier av hur digitaliseringen påverkar juridiken men i Charlotta Kronblads forskning står det affärsmässiga perspektivet i centrum.

Hon ska titta på hur affärsmodellerna kan komma att påverkas och undersöka vilken effekt digitaliseringen kan ha på prismodeller och organisationsstrukturer.

Dessutom ska hon granska vem som får del av kakan när de effektivare arbetssätten leder till tids- och kvalitetsvinster.

- Kommer kunderna få bättre tjänster till lägre kostnad, eller hamnar vinsten hos byråerna? Min tes är att vinsterna hittills inte har nått kunderna, men det kommer att ändras framöver eftersom branschen är så konkurrensutsatt.

Hot eller möjlighet
Redan några månader in i sin forskning kan hon konstatera att det finns stora skillnader mellan hur olika byråer förhåller sig till digitaliseringen.

- Man kan se digitaliseringen som en möjlighet, men också som ett hot. Utvecklingen utmanar en stor bransch, som har haft goda vinstmarginaler och varit ganska skyddad från influenser och utomstående konkurrens.

- Eftersom nuvarande affärsmodell har varit så vinstbringande, är det många som inte ser fördelarna med att förändra den.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt