Skip to content

Nominerad till Årets Jurist 2016 - "Vill överbrygga glappet mellan medborgare och rättssystem"

Dona Hariri är föreläsare och samhällsentreprenör.

Dona Hariri, föreläsare och samhällsentreprenör, är en av de nominerade till utmärkelsen "Årets Jurist 2016". Var med och rösta genom att följa länken nedan.

 

Varför blev du jurist?

- Som flyktingbarn växte jag upp i ett hem där juridik ständigt var närvarande men då i termer av krig, fred och demokrati och som med tiden gick över till att handla om rättigheter och skyldigheter, jämlikhet och jämställdhet.

- Jag blev jurist för att överbrygga det glapp som finns mellan medborgare och rättssystem, som skulle utgå från alla människors rätt att känna till sina rättigheter och skyldigheter oavsett vad de heter, bor och deras ekonomiska situation.

- Jag blev jurist för att finnas till för dem som behöver juridiken, då den trots allt är ett demokratiskt verktyg som ska tillhöra oss alla.

Vilken är den viktigaste juridiska frågan just nu?

- Istället för att se individuella frågor som viktiga anser jag att det viktigaste just nu är frågan om juridikens verkliga betydelse och juristens roll.

- Juridik för mig är en fråga om jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde och juristens roll är idag, mer än någonsin, att ta ställning och en aktiv roll i civilsamhället men skydda de mänskliga rättigheterna och värna om rättsstaten, verka för ett ökat medborgarinflytande utifrån folkbildning och angripa orättvisor på nya sätt. Det är det viktigaste just nu.

 Vad inspirerar dig?

 - Jag har haft förmånen att under många år möta de människor som juridiken faktiskt berör och som berörs av juridiken. Ensamkommande barn, barn som utsatts för sexuella övergrepp och våld, familjer som gjort livsfarliga resor över Medelhavet och människor som genomgått tortyr.

- Det är dessa människor som jag mött och fortfarande möter som inspirerar mig, de som trots alla motgångar, personliga trauman och hinder står upp och visar styrka. Deras kraft inspirerar mig.

 

Följ denna länk för att vara med och rösta fram Årets Jurist 2016.

 

Läs om alla som är nominerade till "Årets Jurist 2016":

Kerstin Burman, LO-TCO Rättsskydd

Johan Eriksson, advokat

Carl Georgsson, VD Familjens jurist

Dona Hariri, föreläsare och samhällsentreprenör 

Petra Hedengran, chefsjurist Investor

Mari Heidenborg, justitieråd HD

Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet

Per E Samuelson, advokat

Alice Teodorescu, politisk redaktör GP

Fredrik Wersäll, president Svea Hovrätt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt