Skip to content

JO om åldersbedömningar - "måste få veta direkt vad det innebär att tacka nej"

Foto: Marcus Eriksson/TT

Nyligen föreslog regeringen att Migrationsverket ska åldersbedöma asylsökande betydligt snabbare än vad som görs idag. I sitt remissyttrande över förslaget anser JO bland annat att asylsökanden måste få veta direkt vad ett "nej tack" till åldersundersökning innebär.

 

Regeringen vill införa en ordning med tillfälliga beslut om ålder i asylprocessen för att handläggningen ska gå snabbare än vad den gör i dag.

Nu pekar justitieombudsmannen Cecilia Renfors på en rad frågor som måste lösas innan det är möjligt.

Även hon pekar på att ett skäl till förslagen troligen är de långa handläggningstiderna vid Migrationsverket och det stora antalet unga asylsökande under hösten 2015.

"Dåligt underbyggda bedömningar"
Hon skriver också att "Migrationsverket inte är en folkbokföringsmyndighet och inte har tilldelats uppgiften att slutgiltigt bestämma en persons identitet".

Hon pekar på att det finns risk för dåligt underbyggda bedömningar som görs av tjänstemännen på Migrationsverket.

JO vill se mer fakta om problemen med åldersbedömningar och en riktig analys av den rättsliga kopplingen mellan åldersbedömningen inom asylprocessen och mottagningssystemet. 

Ordet kan skapa förvirring
JO anser också att själva ordet "åldersbedömning" riskerar att skapa förvirring i tillämpningen. 

JO avstyrker förslaget i den del som rör undantaget för "uppenbara fall" och hon anser inte att de tillfälliga besluten ska gälla omedelbart.

JO anser dessutom att en asylsökande som inte har gjort sannolikt att han eller hon är under 18 år ska erbjudas en medicinsk åldersutredning.

Information om vad ett nej betyder
När det gäller information om undersökningsmetoden, de konsekvenser resultatet kan få och konsekvensen av ett nekat samtycke anser JO att den informationen ska lämnas "i direkt anslutning till att Migrationsverket erbjuder sökanden möjlighet att uppfylla sin bevisbörda med hjälp av en medicinsk åldersbedömning". 

JO pekar också på vikten av att besluten måste gå att överklaga.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt