Skip to content

"Den som kan arbeta ska arbeta" - Socialtjänsten får direktåtkomst till Arbetsförmedlingens register

Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Socialtjänsten ska få lättare att på elektronisk väg kontrollera om personer som söker bidrag också finns hos Arbetsförmedling. Det har regeringen beslutat genom förordningsändringar.

 

- Den som kan arbeta ska arbeta. Nu öppnar vi upp så att man mer effektivt kan kontrollera att den som kan arbeta och som söker försörjningsstöd verkligen står till arbetsmarknadens förfogande, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Kommer åt register
De nya bestämmelserna innebär att Socialtjänsten på ett enklare sätt kan hämta in fler uppgifter från Arbetsförmedlingen för att kontrollera om en person som söker socialbidrag också är anmäld hos Arbetsförmedlingen.

Bakgrunden är att man vill sätta stopp för felaktiga utbetalningar.

Ändringen innebär konkret att Socialtjänsten kan komma åt de register hos Arbetsförmedlingen där det framgår om en person är öppet arbetslös eller arbetssökande med förhinder alternativt om personen är registrerad under annan sökandekategori.

Riksdagen ändrade lagen
Socialtjänsten kan också se om personen deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och i så fall under vilken tidsperiod samt det datum när den senaste aktivitetsrapport kom in till Arbetsförmedlingen.

Riksdagen har redan beslutat om en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som förtydligar att ”den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande”. 

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt