Skip to content

Sverige högt på listan över världens rättsstater - men får låga poäng för långa väntetider

Sveriges profil i WJP undersökning inom civilrätt och straffrätt. Källa: WJP Rule of Law Index 2016

Sverige hamnar på fjärde plats i en ny mätning av världens ledande rättsstater - men på den globala listan avslöjas en del dåliga omdömen om vårt rättssystem.

 

Organisationen World Justice Project (WJP) har presenterat sitt årliga ”Rule of Law Index” - en mätning av rättssäkerheten i olika länder.

Totalt är det 113 stater som har undersökts över hela världen men WJP har gjort en särskild lista över de 24 stater som tillhör EU, EFTA och Nordamerika.

Danmark på första plats
På första plats på den listan kommer Danmark, följt av Norge, Finland och Sverige. Bottenplatserna innehas av Grekland, Ungern och Bulgarien.

Nederländerna, Tyskland och Österrike hamnar också högt. USA ligger på 13 plats, strax efter Estland och Tjeckien medan Frankrike ligger på 14 plats med mycket dåliga omdömen när det gäller ordning och säkerhet.

Sverige dåliga poäng för brottsutredningar
Men på den globala listan åker även Sverige ner en bit. Det gäller bland annat kategorin ”civilrätt” som mäter tillgänglighet, opartiskhet och effektivitet. Där får Sverige dåliga poäng när det gäller tillgänglighet, om det är värt vad det kostar och rätten att få sin sak prövad utan oskäligt dröjsmål.

När det gäller kategorin ”straffrätt” åker Sverige ner ytterligare ett pinnhål på den globala listan där Sverige får riktigt dåliga poäng när det handlar om brottsutredningar och diskriminering - och rätten att få en effektiv rättegång inom rimlig tid.

"Villkor som upplevs av befolkningen"
WJP:s mätning ska ”återspegla de villkor som upplevs av befolkningen”. Man lägger ner stor möda på att ta reda på hur allmänheten upplever och har för praktiska erfarenheter av rättssäkerheten i vardagliga situationer.

Bedömningarna görs inom ramen för kategorier som till exempel hur regeringens makt fungerar, frånvaron av korruption, öppenhet, grundläggande rättigheter, ordning och säkerhet, civilrätt och straffrätt.

 

Hela listan över rättsstater som tillhör EU, EFTA, Nordamerika

1. Danmark

2. Norge

3. Finland

4. Sverige

5. Nederländerna

6. Tyskland

7. Österrike

8. Storbritannien

9. Kanada

10. Belgien

11. Estland

12. Tjeckien

13. USA

14. Frankrike

15. Polen

16. Portugal

17. Spanien

18. Slovenien

19. Rumänien

20. Italien

21. Kroatien

22. Grekland

23. Ungern

24. Bulgarien

Källa: WJP

 

Läs rapporten här>>

 

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt