Skip to content

"Risk att ensamkommande flyktingbarns rättigheter inte beaktas" - JO inleder bred inspektion

Foto: Drago Prvulovic/TT

Justitieombudsmannen Stefan Holgersson ska gå till botten med om flyktingbarns grundläggande rättigheter respekteras när de kommer till Sverige. Han startar därför under hösten en serie inspektioner med fokus på just ensamkommande flyktingbarn.

 

Ensamkommande flyktingbarn är i betydligt högre utsträckning beroende av att samhället på ett bra sätt löser frågor om omsorg, boende och skola, jämfört med andra barn. Det konstaterar JO som därför kommer att titta närmare på hur samhällsaktörerna sköter sig.

- Det är risk för att saker faller mellan stolarna och att barnens rättigheter inte beaktas i tillräcklig omfattning, säger JO Stefan Holgersson.

Han konstaterar också att det kommer in relativt många anmälningar till JO som rör ärenden med anknytning till ensamkommande barn och tendensen är att anmälningarna ökar.

Anmälningarna handlar bland annat om placering av ensamkommande gifta barn, placering och omplacering av ensamkommande barn och barnens skolgång. 

Inriktningen på granskningen kommer enligt JO vara "att se om lagar och regler tillämpas korrekt och om berörda myndigheter behöver vägledning i hanteringen av dessa frågor".

Inspektionerna inleds nu under hösten 2016 och beräknas vara färdiga i slutet av mars nästa år.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt