Skip to content

"JO:s brist på kunskap är bekymmersam" - BO kräver rättelse av JO om barnkonventionen

BO Fredrik Malmberg och JO Stefan Holgersson. Foton: Ester Sorri, Fredrik Sandberg/TT och Pernille Tofte.

"JO:s brist på kunskap om att  barnkonventionen i alla delar är en konvention om mänskliga rättigheter är anmärkningsvärd och jag vill gärna se en rättelse". Det säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg om JO:s kritiska remissvar om att göra barnkonventionen till svensk lag.

 

- JO har fel i denna fråga vilket jag även har framfört till chefs-JO Elisabeth Rynning. Jag skulle gärna se en rättelse i denna del, säger Fredrik Malmberg.

Bakgrunden är att justitieombudsmannen Stefan Holgersson har uttalat sig kritiskt om att göra barnkonventionen till svensk lag och bland annat pekat på att den lagtekniska lösningen ”är behäftad med betydande risker för ogenomtänkta konsekvenser och svårigheter för medborgare och myndigheter att veta vad som faktiskt gäller och vilka rättigheter man har”.

Brist på kunskap
BO pekar på att JO ska utgöra ett skydd för alla medborgares, även barns, grundläggande fri- och rättigheter och att "barnkonventionen utgör ett av de nio grundläggande internationella instrument för mänskliga rättigheter som antagits av FN:s generalförsamling".

Därför anser BO att JO:s "brist på kunskap om barnkonventionen är bekymmersam". 

- Sverige är ett bra land att växa upp i för de allra flesta barn, men har allvarliga brister i skyddet av de allra mest utsatta barnen. Exempelvis isoleras barn i den sociala barn- och ungdomsvården. Att göra barnkonventionen till lag skulle, precis som skedde i Norge, leda till att barnets rättigheter stärktes, säger BO.

Täppt till luckor i lagen
BO framhåller att JO:s invändningar om att lagen skulle bli för diffus också användes i Norge innan barnkonventionen blev lag där.

BO skriver:

"I Norge har man dock sett att det tvärtom har blivit tydligare för beslutsfattare hur de ska använda konventionen i den praktiska verksamheten. Man har kunnat identifiera luckor i annan lagstiftning om barns rättigheter och täppt till dessa samt utvecklat vägledande praxis. Konventionen har därigenom fått en starkare ställning i både reell och formell mening."

Kammarrätten har avstyrkt
Tidigare har förslaget om att göra barnkonventionen till svensk lag avstyrkts av bland andra kammarrätten i Stockholm som anser att Sverige redan har omfattande barnrättslig lagstiftning och att det skulle bli oförutsägbart om man gjorde barnkonventionen till svensk lag (Dagens Juridik 2016-09-27).

 

Läs BO:s remissvar här >>

Läs JO:s remissvar här >>

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt