Skip to content

Mäklare vinner mot husköpare - trots att hon "glömt" berätta om fuktskada

Foto: Jurek Holzer/TT

Trots att mäklaren missade att informera om de omfattande fuktskadorna i huset i Göteborg får husköparen inget skadestånd. Tingsrätten anser att den lägre köpeskillingen kompenserar skadan och slår fast att köparen troligen ändå hade köpt fastigheten.

 

Huset i Västra Frölunda såldes ursprungligen våren 2013 för drygt 3,2 miljoner kronor men köparna frånträdde affären efter att en fördjupad undersökning hade visat "kritiska" fuktvärden i grundkonstruktionen.

När fastigheten väl såldes i slutet av samma år var det via samma fastighetsmäklare men till en köpeskilling som var 700 000 kronor lägre.

Köparen krävde drygt 570 000 kronor av mäklaren för golvbyte och dräneringsarbeten. Han hävdade att han aldrig skulle ha köpt huset om han hade fått tillgång till informationen om fuktproblemen.

Missade att informera
Göteborgs tingsrätt konstaterar att mäklaren "ostridigt" har känt till de omfattande fuktproblem som funnits i husets bottenplatta. Hon var också medveten om att problemen "varit av väsentlig betydelse" för den som skulle köpa huset.

Mäklaren hade enligt tingsrätten "haft för avsikt att informera alla spekulanter om resultatet av den fördjupade undersökningen och att det fanns flera provhål men att hon av någon anledning missat att informera X (husköparen) om detta".

Skulle köpt huset ändå
När det gäller köparens uppgifter om att han aldrig skulle ha köpt huset om han känt till fuktproblemen konstaterar tingsrätten dock att det inte har "framkommit att fastigheten i renoverat skick skulle ha varit mindre intressant för honom att förvärva".

Tingsrätten skriver:
"Att X (husköparen) inte skulle ha köpt fastigheten med kännedom om de förhöjda fuktvärdena bör därför inte tillmätas alltför stor betydelse vid bedömningen av om skada uppkommit". 

Väsentligt lägre pris
Fastigheten hade dessutom sålts till ett väsentligt lägre pris än vid den första affären - någonting som enligt tingsrätten talade för att priset hade varit marknadsmässigt även med hänsyn till fuktproblemen.

Tingsrätten anser inte att det är bevisat att köparen drabbats av en skada på grund av mäklarens underlåtenhet. Köparen förlorar därför och ska ersätta mäklarens rättegångskostnad med närmare 130 000 kronor.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt