Skip to content

Krav på förskottsbetalning från romer inte diskriminering - mackägare frias

Foto: Yvonne Åsell/TT

Enligt de båda romerna blev de diskriminerade när de tvingades att betala i förskott innan de fick tanka sin bil. Bensinmacksägaren hävdar dock att detta berodde på att han inte kunde se deras registreringsnummer. Han åtalades för olaga diskriminering men frias nu av hovrätten som anser att hans förklaring är "fullt rimlig".

 

Bensinmacksägaren åtalades vid Örebro tingsrätt efter att ha krävt två romer på förskottsbetalning för bensin. Enligt åtalet hade mackägaren diskriminerat romerna på grund av deras etniska ursprung.

Händelsen inträffade i mars 2014 då de två romerna, som var klädda i traditionella romska kläder, krävdes på förskottsbetalning när de skulle tanka på bensinmacken.

"Åtta av tio romer snor"
Enligt romerna hade flera andra kunder fått tanka utan förskottsbetalning och när de ifrågasatte varför de var tvungna att betala i förskott ska mackägaren ha sagt att "åtta av tio romer snor".

Mackägaren nekar till anklagelserna och har tillsammans med en kassörska förklarat att anledningen till att de krävde förskottsbetalning var att den bensinpump som användes står placerad så långt bort från kassan att bilens registreringsnummer inte syntes.

Bensinmacksägarens version redovisades i tingsrättens dom:

"De har ingen kamera utan de skriver ned registreringsnumret på alla som tankar. Om en bil står vid den sista raden och hamnar långt fram så syns inte registreringsskylten från kassan och personalen begär då förskottsbetalning. Detsamma gäller om förare sitter kvar i bilen. Då startar man inte pumpen eftersom det finns möjlighet att tanka och köra iväg. Det kan också vara så att en bil är smutsig så att man inte ser skylten. Det står angivet vid varje skylt att förskottsbetalning kan komma att krävas." 

Både mackägaren och kassörskan nekar till att det skulle ha haft någonting med kundernas etniskt ursprung att göra. Att romerna var de enda som behövde förskottsbetala berodde enligt kassörskan på att de andra bilarnas registreringsnummer syntes.

"Fullt rimlig förklaring"
Tingsrätten konstaterade att det är ostridigt att det har förekommit någon form av diskussion i samband med att romerna krävdes på förskottsbetalning. I de avgörande delarna står dock ord mot ord om vad som sades i diskussionerna, enligt tingsrätten.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"X (mackägaren) och K (kassörskan) har lämnat en förklaring till varför man har begärt förskottsbetalning av målsägandena som är fullt rimlig och som inte innefattar någon särbehandling av målsägandena i relation till hur andra kunder har behandlas." 

Mackägaren friades därför i tingsrätten.

Åklagaren överklagade den friande domen till Göta hovrätt som nu instämmer i tingsrättens bedömning och friar mackägaren.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt