Skip to content

Juridiskt ombud "klart oskickligt" - ska betala stämd advokats rättegångskostnader

Foto: Jessica Gow/TT

Ett juridiskt ombud som företrädde ett brittiskt bolag i tre tvister mot en svensk advokat döms att solidariskt med sin klient stå för advokatens rättegångskostnader på 260 000 kronor. Tingsrätten anser att han varit "klart oskicklig" och visat "bristande juridiska kunskaper".

 

Det brittiska bolaget stämde den svenska advokaten i tre olika mål vid Stockholms tingsrätt på sammanlagt 15 miljoner kronor. Bolaget hävdade genom sitt ombud, som inte är advokat, att advokaten hade misskött sitt uppdrag som konkursförvaltare i tre svenska bolag.

Enligt det brittiska bolaget hade konkursförvaltaren överlåtit konkursbolagens tillgångar till "endast tre procent av marknadsvärdet" - vilket skulle ha resulterat i att det brittiska bolaget hade gått miste om full utdelning för sin fordran i konkurserna.

Ingen utdelning
Advokaten bestred talan och begärde å sin sida att bolaget och dess ombud solidariskt skulle ersätta hans rättegångskostnader på grund av "försumlig och vårdslös processföring".

Tingsrätten konstaterar nu att det inte kan bli någon "utdelning" till det brittiska bolaget som enligt tingsrätten inte ens har så kallad klanderrätt mot advokaten.

Tingsrätten skriver i sina domskäl:

"Att B (det brittiska bolaget) ensamt och framför övriga borgenärer begärt att få tillgodogöra sig det eventuella värde som A:s (advokatens) skadeståndskyldighet innebär är inte förenligt med den likabehandlingsprincip som finns inom obeståndsrätten."

"Likabehandlingsprincipen innebär att ingen borgenär ska förfördelas eller missgynnas och kommer bland annat till uttryck i 7 kap. 8 § konkurslagen vari stadgas att konkursförvaltaren ska ta till vara borgenärernas gemensamma rätt. Borgenärerna ska sedan erhålla utdelning med lika rätt utifrån förmånsrättslagens bestämmelser."

Tingsrätten pekar därför på att den påstådda skadan har drabbat borgenärskollektivet som helhet och att ett eventuellt skadestånd från advokaten därför skulle tillkomma konkursboet.

"Klart oskicklig processföring"
Tingsrätten går därför på advokatens linje och påpekar också att det brittiska bolagets ombud har ägnat sig åt en processföring som "ger anledning till kritik".

Tingsrätten skriver:

"O (ombudets) inlagor har i stort präglats av oklarheter och även visat på bristande juridiska kunskaper... Sammantaget har O:s processföring varit klart oskicklig. Genom att på detta sätt föra sin huvudmans talan har han i egenskap av ombud vållat motparten betydande merarbete och förlängt rättegången."

Tingsrätten dömer därför ombudet att solidariskt med sin klient ersätta advokatens rättegångskostnader på totalt 260 000 kronor. 

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt