Skip to content

Fritidshusägare med brunn och torrdass förlorar - ska betala kommunala VA-avgifter

Foto: Daniel Nilsson/TT

Trots att fritidshuset inte har kommunalt vatten och avlopp inkopplat ska ägaren ändå betala avgift för detta till kommunen. Det slår hovrätten fast sedan kommunen krävt en "brukningsavgift" för att hålla anläggningen startklar.

 

På den aktuella fastigheten på Värmdö utanför Stockholm finns ett fritidshus med en djupborrad brunn och torrdass. Redan 2009 drog ägaren fram kommunalt vatten och avlopp till huset men kopplade inte in det.

Kommunen har återkommande krävt betalt för den så kallad "brukningsavgiften" för dricks- och spillvatten och vände sig till slut till Statens VA-nämnd - men återkallade sin talan.

Fastighetsägaren krävde då att nämnden skulle fastställa att han inte var skyldig att betala avgiften.

Inget behov av vatten och avlopp
Ägaren ansåg att han inte var betalningsskyldig eftersom fastigheten inte var ansluten till den kommunala VA-anläggningen. Fastigheten saknade dessutom behov av kommunalt vatten och avlopp eftersom fastighetsägaren hade löst det med en brunn och torrdass.

Värmdö kommun ansåg å sin sida att avgiftsskyldigheten enligt vattentjänstlagen hade "satts igång" när den så kallad "förbindelsepunkten" för kommunalt vatten och avlopp hade dragits fram - oavsett om den var fysiskt ansluten fastigheten eller inte.

Fastighetens nytta av anläggningen bestod enligt kommunen "i första hand av att anläggningen står till förfogande närhelst det uppstår behov av den". 

Ska hålla anläggningen "i skick"
Statens VA-nämnd avslog fastighetsägarens talan och han överklagade då till Svea hovrätt som avslår överklagandet och hänvisar till nämndens beslut.

Nämnden konstaterar i sitt beslut att "avgiftsskyldighet för en allmän VA-anläggning kan föreligga även om fastigheten inte rent faktiskt betjänas av anläggningen".

Detta beror på att kommunen har en skyldighet att "hålla anläggningen utbyggd och i sådant skick" att den när som helst kan kopplas in och användas av fastighetsägaren.

När det gäller avgiftens storlek och skälighet anses brukningsavgiften ligga på en sådan nivå att man tar hänsyn till att fastighetsägaren inte använder anläggningen.

  • Alt-texten
    Veronica Hult

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt