Skip to content

DO vinner i AD - 50 000 i skadestånd för sextrakasserier mot 24-årig kvinna

Foto: Claudio Bresciani/TT

Även om mannen inte har varit bolagets formella företrädare så innebär hans roll på arbetsplatsen att han ska likställas med arbetsgivaren. Arbetsdomstolen dömer därför det bageri där han arbetar att betala 50 000 kronor i skadestånd till en anställd som han har utsatt för sexuella trakasserier.

 

Fallet har drivits i Arbetsdomstolen av diskrimineringsombudsmannen, DO mot det skånska bageriet.

Kvinnan har berättat om hur en manlig överordnad på bageriet i Skåne vid upprepade tillfällen "demonstrativt" har stirrat på hennes bröst, kränkt hennes personliga utrymme och fällt stötande kommentarer - trots att hon sagt ifrån upprepade gånger. Han ska också ha sagt att kvinnan inte skulle dra åt sitt förkläde så hårt eftersom han “blev helt till sig”.

Flera av de saker som han har sagt om hennes kropp och om vad han skulle vilja göra med henne har varit mycket grova.

"Haft synpunkter på arbetsviljan"
Mannen, å sin sida, har förnekat anklagelserna och konstaterat att han och kvinnan inte har dragit jämnt eftersom han har haft synpunkter på hennes arbetsvilja.

AD anser dock inte att utredningen talar för att kvinnan har haft anledning att rikta falska anklagelser mot mannen. Andra kvinnliga anställda vid bageriet har samtidigt vittnat om liknande behandling - någonting som ger ytterligare tyngd till kvinnans uppgifter.

AD anser att det är bevisat att kvinnan har utsatts för ett agerande av sexuell karaktär som kränkt hennes värdighet. Under samma tidsperiod har det löpande förekommit en jargong med grova sexuella skämt på arbetsplatsen där till exempel olika bakverk har jämförts med könsorgan - en jargong där mannen, som har haft en arbetsledande ställning, enligt vittnesuppgifter också varit drivande.

Likställs med arbetsgivare
Även om skämten inte har varit riktade mot kvinnan personligen ska de i hennes fall bedömas som sexuella trakasserier eftersom de ska ses i samband med mannens övriga beteende mot kvinnan. Och även om mannen inte har varit bolagets formella företrädare gör den roll som han fått i bolaget enligt AD att han ska likställas med arbetsgivaren - någonting som är en förutsättning för att bolaget ska kunna hållas ansvarigt för trakasserierna.

Det är Diskrimineringsombudsmannen som har drivit målet till AD och enligt DO borde arbetsgivaren betala 100 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

AD konstaterar att kvinnan efter flera månaders trakasserier blivit sjukskriven och senare valt att avsluta sin anställning. Det finns också skäl att se allvarligt på trakasserierna men skadeståndet till kvinnan ska enligt AD inte sättas högre än 50 000 kronor.

AD avslår samtidigt DO:s begäran om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen om en rad frågor, eftersom det inte behövs för att avgöra målet.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt