Skip to content

Advokatsamfundet sågar förslaget - regeringen bör inte kunna utse tillfälliga domare i överrätterna

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Foto: Gunnar Lundmark/SvD/TT

Advokatsamfundet köper inte Domstolsverkets argument om "ökad attraktivitet" och mer "flexibla" överrrätter när det gäller ändringar i domares skyldigheter att tjänstgöra i överrätter.

 

Remissvaren fortsätter att komma in när det gäller förslaget om  tillfälliga anställningar för domare vid andra domstolar.

I bakgrunden ligger behovet av att fördela resurserna bättre inför den befarade domarbristen i de svenska domstolarna.

Avstyrker vissa delar
Sveriges advokatsamfund skriver att man "avstyrker förslaget att regeringen bör kunna anställa tf. hovrättsråd och tf. kammarrättsråd, men har i övrigt ingen erinran mot förslagen".

Enligt förslaget ska regeringen kunna anställa tillfälliga domare i hovrätt och kammarrätt, på samma sätt som tillfälliga domare i dag kan anställas av regeringen att tjänstgöra i tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Inte acceptabla skäl
Advokatsamfundet vänder sig mot argumentet om "att öka attraktiviteten" genom att överrätterna skulle kunna erbjuda "en mer attraktiv anställning" än dagens alternativ att tjänstgöra som assessor vid domstolen. Detta är enligt samfundet inte ett "acceptabelt skäl till att införa anställningar som tf. hovrättsråd eller kammarrättsråd".

Samfundet anser också att argumentet om att "överrätterna skulle bli mer flexibla och mindre sårbara" inte håller och påpekar att detta borde kunna uppnås "på andra och mindre ingripande sätt".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt