Skip to content

JO kritiserar lagen och inte polisen - misstänkt hade rätt att få kvinnans nya namn

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors. Foto: KU

Den misstänkte ex-maken hade en ovillkorlig rätt att få reda på kvinnans nya efternamn eftersom det fanns med i förundersökningen. Polisen kan därför inte kritiseras. Lagen bör dock ändras för liknande situationer anser JO som därför skickar sitt beslut till regeringskansliet.

 

Kvinnan bytte efternamn och fick sina personuppgifter sekretessmarkerade i folkbokföringen i samband med en förundersökning som pågick mot hennes före detta make.

I samband med att polisen skickade förundersökningsprotokollet till ex-maken uppdaterades kvinnans personuppgifter och han fick därigenom reda på hennes nya efternamn.

Anmälde polisen
Kvinnan vände sig till Justitieombudsmannen och anmälde polisen för deras hantering av ärendet.

JO konstaterar nu att det framstår som klart att den nya namnuppgiften omfattades av sekretess men framhåller samtidigt att målsägandes fullständiga namn enligt förundersökningskungörelsens 21 § alltid ska antecknas i det slutliga protokollet.

I beslutet konstaterar JO att den misstänkte har en ovillkorlig rätt att ta del av de uppgifter som ingår i förundersökningsprotokollet. Eftersom målsägandens namn enligt en bestämmelse i förundersökningskungörelsen ska ingå i förundersökningsprotokollet, är det enligt JO inte möjligt att hemlighålla namnet för den misstänkte.

Eftersom målsägandens namn därmed inte kan hållas hemligt för den misstänkte saknas skäl att kritisera polismyndigheten, konstaterar JO.

"Bör överväga lagändring"
JO skriver i sitt beslut att det är av grundläggande betydelse för den misstänktes möjligheter att effektivt försvara sig att han eller hon känner till målsägandens identitet.

JO skriver dock:

"Om identiteten redan är känd för den misstänkte finns det emellertid normalt inte av hänsyn till den misstänktes rättssäkerhet skäl att redovisa ett namn som målsäganden bytt till under den tid förundersökningen pågått. Enligt JO bör en ändring av den nuvarande regleringen övervägas i syfte att stärka sekretesskyddet för en målsägande i en sådan situation." 

Detta framstår enligt JO som "särskilt stötande" när det är den misstänktes agerande mot målsäganden som är orsaken till namnbytet. 

JO anser att man bör överväga att stärka sekretesskyddet för målsägande i liknande situationer lämnar över beslutet till Justitiedepartementet.

  • Alt-texten
    Axel Waltré

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt