Skip to content

7,5 miljoner till migrationsrättslig forskning - "en av vår tids största samhällsutmaningar"

Uppsala universitet. Foto: Fredrik Persson/TT

Juridicum i Uppsala får 7,5 miljoner kronor av Uppsala universitet för att satsa mer på migrationsrättslig forskning. En satsning som man hoppas ska "stärka samhällets möjligheter att hantera migration".

 

Uppsala universitetet satsar under en fyraårsperiod ytterligare 7,5 miljoner kronor på forskning om migrationsrätt. Som en del i satsningen utlyser Juridicum även en doktorandtjänst med migrationsrättslig inriktning.

Universitetet har redan en forskningsmiljö i migrationsrätt men klassar migration som "en av vår tids största samhällsutmaningar" och motiverar förstärkningen med att det "i hög grad är en aktuell politisk fråga" som har såväl "juridiska som sociala, demografiska och ekonomiska aspekter".

Pengarna ska också användas till forskningsmedel till forskare och en mer utvecklad samverkan med organisationer och myndigheter samt en fördjupning av migrationsforskningssamarbete inom andra ämnen. 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt