Skip to content

SVT-journalist får inte ta del av polisutredning - trots fullmakt från anhöriga

Foto: Jonas Ekströmer/TT

SVT-journalisten har fullmakt från de anhöriga till den döda kvinnan om att få ta del av polisutredningen. Kvinnans barn skulle dock kunna lida men om vissa uppgifter röjs. Det anser kammarrätten som hemligstämplar delar av utredningen.

 

Journalisten begärde hos polisen att få ta del av allmänna handlingar från en dödsfallsutredning som gäller en 23-årig kvinna. Polisen hade beslutat att inte inleda förundersökning i ärendet.

Obduktionsprotokoll
Till sin begäran hade journalisten bifogat en fullmakt från vissa av kvinnans anhöriga. Han ville bland annat ta del av obduktionsprotokollet och den så kallade primärrapporten angående dödsfallet.

Polismyndigheten bedömde att vissa av uppgifterna i handlingarna var så känsliga att de var hemliga och skulle maskeras innan journalisten fick ta del av handlingarna. I övrigt fick han ta del av handlingarna.

Journalisten överklagade beslutet till kammarrätten och pekade bland annat på att uppgifterna från det preliminära obduktionsresultatet föredragits i sin helhet till kvinnans närstående och att det slutliga protokollet därför inte omfattades av sekretess.

Kvinnans minderåriga barn
Kammarrätten i Stockholm påpekar nu att de aktuella uppgifterna typiskt sett är mycket känsliga och att bedömningen om utlämnande därför kräver stor försiktighet. Kammarrätten skriver dessutom:

"Vidare finns det fler närstående till den avlidna än de personer som har lämnat .fullmakter till J (journalisten), bl.a. ett minderårigt barn till den avlidna. Det kan inte anses stå klart att uppgifterna kan röjas utan at fågon av dessa personer lider skada eller men."

Även kammarrätten slår därför fast att uppgifterna ska vara hemliga. Det finns därför inte skäl att ändra polismyndighetens beslut och journalistens överklagande avslås därmed.

  • Alt-texten
    Sara Hovi

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt