Skip to content

Idag överger Skatteverket "den mjuka linjen" - börjar följa lagen även för byggbranschen

Från och med idag kommer Skatteverkets inspektörer inte bara att inspektera byggbranschens personalliggare - utan också att ta ut kontrollavgift vid fel. Foto: Björn Larsson Ask/TT

Från och med idag kommer Skatteverket att börja ta ut kontrollavgifter på de byggarbetsplatser som inte för elektroniska personalliggare. Därmed överges den "mjuka linje" som Skatteverket har hållit sedan lagen infördes vid årsskiftet.

 

Den 1 januari 2016 infördes krav på elektroniska personalliggare på landets byggarbetsplatser. Tiden var knapp inför att de nya bestämmelserna skulle träda i kraft vid årsskiftet och personalliggarna kan kräva komplexa tekniska system som måste anpassas efter användarnas behov. Därför har Skatteverket hållit en "mjuk linje" och inte tagit ut några kontrollavgifter under det första halvåret. Däremot har fel och brister påpekats.

 - Det har funnits grund för avgift vid det stora flertalet av våra kontrollbesök. Det är framför allt två områden som sticker ut - dels verksamma personer som inte är registrerade i personalliggaren, dels svårigheter att få tillgång till personalliggaren, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket.

Det sistnämnda beror enligt Skatteverket ofta på att den kontaktperson som har namngetts i bygganmälan inte är tillgänglig eller inte känner till sin roll. Det har även förekommit tekniska problem för Skatteverket att ta emot informationen.

 - Därför är det viktigt att ordna rutiner så att verksamma personer registrerar sig i personalliggaren. Vissa aktörer har sett vår mjuka linje som ett halvårs dispens och ligger därför efter i förberedelserna. Vi har inte för avsikt att förlänga den mjuka linjen utan kommer att börja ta ut kontrollavgifter vid halvårsskiftet som planerat, säger Conny Svensson.

En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete.
  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt