Skip to content

Nya bolåneregler ska stoppa bankernas krav på ”helkunder” – men paketlösningarna får finnas kvar

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nya regler om bolån ska stoppa bankernas krav på att kunderna blir så kallade ”helkunder”. Men inget hindrar att bankerna fortsätter att ge bättre ränta på frivilliga paketlösningar. Lagförslaget bygger på EU:s bolånedirektiv och har nu lämnats för granskning till Lagrådet.

 

Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss med förslag till nya regler om hur bankerna ska bemöta sina bolånekunder. Lagförslagen bygger till stor del på EU:s bolånedirektiv från 2014 och kommer bland annat att innebära det införs ett förbud mot så kallade ”kopplingsförbehåll” som innebär att banken inte kan kräva att en kund också köper andra finansiella produkter för att få ett bolån, det vill säga blir en ”helkund”.

Bankerna blir istället tvungna att alltid kunna erbjuda bostadskrediter separat - utan andra produkter. 

- Vi stärker konsumentens makt i en köpsituation som för många av oss är den enskilt viktigaste ekonomiska affären i livet, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Men enligt kritikerna kommer bankerna ändå att helt lagligt kunna fortsätta att erbjuda kunderna ”paketlösningar” genom att hålla en hög räntesats på bolån som separat produkt och en betydligt lägre boränta på paketlösningar.

Förslagen är omfattande och handlar till stor del om en ökad information och insyn för kunderna. Banken måste bland annat redovisa priser, räntor, kostnader och beräkningar vilket regeringen anser kommer att öka konsumenternas inflytande och ge bättre möjligheter att välja både bank och lösningar.

I korthet innehåller lagförslaget följande:

  • Utökade krav på hur banken marknadsför sina bolån och produkter. Banken ska till exempel alltid lämna information om effektiv ränta och om avbetalningar.
  • Kunden ska få bättre insyn i hur bolåneräntan bestäms och få minst sju dagars betänketid för att fundera på bolånet.
  • Banken ska som huvudregel inte kunna kräva att kunden köper även andra finansiella tjänster eller produkter för att få ett bolån.
  • Bolånekunden ska skyddas mot ökade kostnader på grund av valutakursförändringar, till exempel om lånet betalas i svenska kronor medan kunden har sin inkomst i euro.
  • Banken måste diskutera amorteringen med kunden och lämna ett förslag till amorteringsplan.
  • Det införs också skärpta regler för tillstånd för bolån och rådgivning samt ett förbud för rådgivare och förmedlare att ta emot pengar av någon annan än kunden.

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2017.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt