Skip to content

Skolavslutning i kyrkan ska tillåtas igen - undantag införs i skollagen

Foto: Janerik Henriksson/TT

En majoritet i riksdagens utbildningsutskott vill att man ska få fira skolavslutningar i kyrkan igen. Skolinspektionen ser få problem i sin tillsyn och praxis tillåter detta - trots att skollagen slår fast av utbildningen vid kommunala skolor inte får ha religiösa inslag.

 

Riksdagens utbildningsutskott vill att skollagen ska ändras så att skolor får rätt att hålla avslutningar i kyrkan. Det är Allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna som har drivit igenom frågan. 

I utskottets betänkande redogörs metodiskt för gällande rätt och för vad Skolverket och Skolinspektionen har sagt men någon uttalad tydlig skriftlig motivering saknas. 

Av skollagen framgår att utbildningen vid kommunala skolor ska vara ”icke-konfessionell”, det vill säga utan religiösa inslag. 

Utbildningsutskottet vill ha ett undantag från bestämmelsen som innebär att ”konfessionella inslag med tonvikt på den gemensamma samvaron ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, vid vissa tillfällen i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider. Det ska därmed vara möjligt att använda kyrkor eller andra religiösa lokaler för ändamålet.”

Deltagandet ska dock vara frivilligt.

0,5 procent av skolorna har brister
Utskottet lyfter bland annat fram Skolinspektionens tillsynsarbete som har visat att andelen skolor där Skolinspektionen funnit brister när det gäller konfessionella inslag endast utgör cirka 0,5 procent av alla granskade skolor. 

Utskottet konstaterar också att Skolinspektionen i sin myndighetspraxis har bedömt att en skolavslutning kan äga rum i kyrkan om tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och inte på religiösa inslag såsom böner, välsignelser eller trosbekännelser.

Samtidigt redogör man även för Skolverkets omdiskuterade vägledning där böner, välsignelser, trosbekännelser, predikan eller andra former av förkunnelser förbjuds i samband med skolavslutningar. Men man kan få lov att sjunga ”Den blomstertid nu kommer” - som visserligen är en psalm men som ”är tydligt förknippad med traditionen med skolavslutning”.

Tveksamt med advent
Skolor får enligt vägledningen även ”uppmärksamma advent t.ex. genom att tända ljus eller ha adventsljusstakar” eller genom att ha en adventssamling för att ”uppmärksamma traditionen med advent”. Men det är inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan ”om prästen förmedlar religiösa budskap”.

Mer än hälften av grundskolorna, 52 procent, håller avslutningen i kyrkan, visade en enkät från Kyrkans Tidning från i fjol där 900 skolor svarade. Det skriver TT som också rapporterar att kyrkavslutningar är vanligast på landet. 

Sverigedemokraterna fällde samma förslag om skolavslutningar för nästan ett år sedan, eftersom de saknade en skrivning om "kulturarv". Men nu går de på Alliansens och därmed utskottets majoritets linje. 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt