Skip to content

Ska anställas som åklagare - trots att han vägrar lämna referenser

Foto: DJ

Mannen som sökte anställning som åklagare ville inte ange referenser från sin senaste anställning och det ”framkom vissa tveksamheter till hans samarbetsförmåga”. Det hävdar Ekobrottmyndig-heten som därför valde att anställa en annan person. Överklagandenämnden river nu upp beslutet och ger mannen rätt.

 

Ekobrottsmyndigheten, EBM, utlyste i december ett antal tjänster som kammaråklagare och specialister.

När Tjänsteförslagsnämnden hade gått igenom ansökningarna rangordnades de sökande - varav den man som senare kom att ratas hamnade högst upp.

Ekobrottsmyndigheten valde dock att anställa sex andra personer.

EBM hävdar att det ”vid intervjun framkom vissa tveksamheter till X (den sökandes) samarbetsförmåga”. Enligt EBM ville mannen ”inte medverka till referenstagning för tiden efter augusti 2012” vilket enligt EBM ledde till att ”hans skicklighet i förhållande till övriga sökanden” inte kunde bedömas.

Topprankad sökande får rätt
Mannen är både jurist och civilekonom och har tidigare mångårig erfarenhet som åklagare vid både EBM och allmän åklagarkammare. Han har dock under flera år arbetat inom det privata näringslivet.

Han överklagade EBM:s beslut till Statens Överklagandenämnd som nu ger honom rätt.

Den topprankade sökande skrev i sitt yttrande till nämnden:

"EBM har, som det får förstås, gjort gällande att avsaknaden av referens från min nuvarande arbetsgivare skulle förta den skicklighet jag fram till att jag lämnade EBM har förvärvat. Denna slutsats är enligt mitt förmenande helt felaktig. Min uppfattning är att även om jag exempelvis varit tjänstledig/föräldraledig sedan jag lämnade EBM och av den anledningen inte kan inkomma med en referens så är de meriter och den skicklighet som jag fram till dess förvärvat väsentligt mycket större än övriga sökandes."

Mannen pekar också på att det inom det privata näringslivet "inte är möjligt att be sin chef lämna referens till en extern tjänst" eftersom man då avslöjar att man har för avsikt att söka sig bort från den nuvarande arbetsgivaren.

EBM svarade i ett yttrande att alla sökande skulle hanteras lika och att det för myndigheten var otänkbart att särbehandla mannen med hänvisning till att han arbetar inom det privata näringslivet. 

"Längre och mer relevant erfarenhet"
Överklagandenämnden pekar nu på att statliga anställningar endast får grundas på sakliga grunder och att det ska göras en ”kvalitativ helhetsbedömning” av de sökandes skicklighet utifrån den tjänst som är utlyst.

Nämnden skriver i sitt beslut:

”X får med sin längre och mer relevanta arbetslivserfarenhet anses skickligare för anställningen än i vart fall Y (en av de andra anställda). Vad Ekobrottsmyndigheten har anfört angående avsaknaden av referenser från X senaste anställning föranleder ingen annan bedömning.”

Nämnden ger därför mannen rätt och beslutar att han ska tilldelas den utlysta tjänsten i stället för den person som redan har fått den.

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt