Skip to content

Livstid för 22 år gammalt folkmord i Rwanda - "bevisen är fabricerade"

Bild ur förundersökning och dom.

Stockholms tingsrätt dömde idag en 61-årig man till livstids fängelse för folkmord och grovt folk-rättsbrott i Rwanda för 22 år sedan. Mannen, som nu är svensk medborgare, hävdar själv att han är oskyldig och att bevisningen mot honom har fabricerats. 

 

En nu 61-årig svensk man döms i Stockholms tingsrätt mot sitt nekande till livstids fängelse för folkmord och grovt folkrättsbrott som består av mord, försök till mord och människorov.

Åtalet gäller fem olika massakrer som har utspelat sig i Rwanda under det rwandiska folkmordet 1994 där cirka 800 000 civila dödades.

Informell ledarroll
61-åringen har haft en informell ledarroll i sin hemby i södra Rwanda och har varit välkänd i området. Vittnen har därför kommit ihåg 61-åringens roll i attackerna mot folkgruppen tutsi -– en roll som har varit så aktiv och central i genomförandet att 61-åringen ska anses som medgärningsman, enligt domtolen.

61-åringen har själv förnekat att han överhuvudtaget har befunnit sig på brottsplatserna och har även förnekat att han haft en ledarroll bland så kallade hutuextremister och hetsat till våldsbrott mot tutsier. Utredningen, som i huvudsak består av vittnesuppgifter, visar dock att 61-åringen visst har haft en sådan ledarroll på lägre nivå.

Uppgifterna gäller händelser som idag ligger 22 år tillbaka i tiden och har lämnats av personer som huvudsakligen har gjort sina iakttagelser under emotionellt svåra och kaotiska förhållanden. Människor är dock i allmänhet bra på att under lång tid minnas saker som väckt starka känslor i samband med traumatiska händelser och har även lättare för att minnas personer som är tidigare kända -– någonting som enligt tingsrätten stärker tillförlitligheten av vittnesuppgifterna.

Avfärdar bevisförvanskning
Tingsrätten anser samtidigt inte att något tyder på att utredningsmaterialet har påverkats på något otillbörligt sätt. Domstolen avfärdar därmed 61-åringens påståenden om att bevisning har fabricerats och att bland annat myndighetspersoner har påverkat förhörspersoner i målet.

Brotten har enligt domen utförts i syfte att förgöra folkgruppen tutsi och uppfyller därmed den straffrättsliga definitionen av folkmord.

Enligt tingsrätten gör omständigheterna kring gärningen att det samtidigt har handlat om svåra överträdelser mot reglerna i internationell humanitär rätt - någonting som gör att folkrättsbrottet ska anses grovt.

Trots att gärningarna ligger över 20 år tillbaka i tiden är straffvärdet så högt att påföljden ska bestämmas till livstids fängelse, slår tingsrätten fast.

Tingsrätten ålägger även, med en tillämpning av rwandisk rätt, 61-åringen att betala skadestånd till 15 brottsoffer med sammanlagt drygt 800 000 kronor.

Blev svensk medborgare
61-åringen dömdes 2007 till 30 års fängelse i en sorts folkdomstol i Rwanda och åklagarmyndigheten i Rwanda färdigställde år 2013 en utredning om misstankarna kring hans delaktighet i folkmordet.

61-åringen har dock inte kunnat lämnas ut till Rwanda sedan han år 2012 blev svensk medborgare - någonting som har lett till att svensk polis och åklagare istället inlett en egen förundersökning och att 61-åringen åtalats i svensk domstol.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt