Skip to content

”Domstolen behöver inte bemöta varje argument” – inget skadestånd från staten

Foto: Eraldo Peres/AP/TT

Sedan Försäkringskassan upptäckt att mannen fått ut två miljoner för mycket i assistansersättning hävdade mannen att hans rätt till en rättvis rättegång i förvaltningsrätten skulle ha kränkts. JK slår nu fast att domstolen inte har haft någon skyldighet att bemöta alla hans argument - och något skadestånd får han inte.

 

Mannen hade drabbats av en skottskada i början av 2000-talet och blivit delvis funktionshindrad. Han hade 2005 beviljats personlig assistans för sina grundläggande behov med ett visst antal timmar per vecka. Assistansen utfördes i första hand av hans syskon. 

Efter att Försäkringskassan upptäckt att mannen hade tillbringat två perioder inom Kriminalvårdens som frihetsberövad - utan någon assistanshjälp - drog kassan in hans rätt till assistans. Mannen hade dessutom visat sig ha tillbringat cirka åtta månader utomlands samtidigt som ett av hans syskon hade fått assistansersättning för att hjälpa honom hemma i Sverige. 

Återbetalning på drygt två miljoner
Försäkringskassan beslutade 2013 att mannen skulle betala tillbaka drygt två miljoner kronor. Han överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och åberopade i samband med detta en ny fullständig så kallad ADL-utredning. Av utredningen framgick enligt mannen att det inte hade skett några förbättringar av hans funktionshinder sedan år 2004.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet och varken Kammarrätten i Stockholm eller Högsta förvaltningsdomstolen beviljade prövningstillstånd.

Mannen vände sig till JK och hävdade att Försäkringskassan och förvaltningsrätten hade en skyldighet att ge en detaljerad kommentar om den nya bevisningen i beslut och domar. Genom att inte göra det hade man brutit mot Europakonventionens regler om rätten till en rättvis rättegång och skulle betala mannen 50 000 kronor i skadestånd.

Måste inte bemöta varje argument
JK konstaterar nu att kravet på att motivera ett avgörande inte kan ”anses innebära en skyldighet för domstolen att i detalj bemöta varje argument som framförs av en part”.

I det aktuella fallet fanns alltså ingen skyldighet för förvaltningsrätten att i sitt avslag av mannens överklagande bemöta den nya medicinska utredningen. 

Förvaltningsrätten hade dessutom enligt JK redogjort för sin uppfattning om att den nya bevisningen inte bekräftade mannens behov av personlig assistans. 

JK skriver:

”Det står alltså klart att inte något av förvaltningsrättens domskäl har varit så bristfälliga att X (mannens) rätt till en rättvis rättegång enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har åsidosatts. X ersättningsanspråk ska således avslås.”

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt